Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

Trả lời
Từ:
Nội dung:
Chèn biểu tượng

Đang tải...
Đang tải...


Số ký tự tối đa cho một bài viết là: 999999999
Mã an ninh:
Nhập mã an ninh:
  Xem trước gửi Hủy

Last 10 Posts (In reverse order)
ketoanquybs Đã gửi: 21/01/2019 lúc 10:08:07(UTC)
 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 3 (NC3) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC3 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC3 (ketoanNC3) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19/1/2019
Vũ Thành Nam
 NC3
 
700,000
 

ketoanNC3 Đã gửi: 07/01/2019 lúc 03:59:16(UTC)
 

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 3 (NC3) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC3 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC3 (ketoanNC3) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/1/2019
Vũ Thị Phương Mai
 NC3
 
500,000
 

09/1/2019

Ông Bà Nguyễn Đình Cận : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 - 2020

 NC3
 
5,000,000
 

12/1/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân
 NC3
 
8,104,250(350 USD x23.155)
 

18/1/2019
Cô Nguyễn Thị Lợi
 NC3
 
1,500,000
 

20/1/2019
Ông Bà Chức - Loan : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 - 2020
 NC3
 
2,547,050( 110 USD x23.155)
 

20/1/2019
Bà Lam - Yen : Bảo trợ 1 học sinh niên học 2019 - 2020
 NC3
 
5,557,200( 240 USD x 23.155)
 

20/1/2019
Ông Bà Cung Thủy 
 NC3
 
2,000,000
 

24/1/2019
Quán cơm Xã hội Nụ Cười 3 Bàn giao tiền theo Biên bản Thanh lý ký với Quỹ Từ thiện Bông Sen 
 NC3
 
1,541,873,137
 


Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.155 giây.