Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 04:31:52(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/01/2018
 Gửi xe 5c x 5.000
 
25.000

02/01/2018
 Thịt đùi 30kg x 67.000
 
2.010.000

02/01/2018
 Sả bào 1kg x 15.000
 
15.000

02/01/2018
 Tiêu 0,5kg x 200.000  
 
100.000

02/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000
 
  210.000

02/01/2018
 Hành cần
 
 15.000

02/01/2018
 Mắm ruốc 2kg x 50.000
 
100.000

02/01/2018
  Tiền bán suất ăn (364 x 2.000)
728.000  
 

02/01/2018
  Tổng cộng
728.000
2.475.000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 04:35:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/01/2018
 Gửi xe 10c x 5.000
 
50.000

03/01/2018
 Thịt đùi 25kg x 67.000
 
1.675.000

03/01/2018
 Chuối 25kg x 7.000 
 
175.000

03/01/2018
 Tiền nhà 
 
  20.000.000

03/01/2018
 Dưa mắm 10kg x 34.000
 
 340.000

03/01/2018
 Hành cần 
 
15.000

03/01/2018
  Tiền bán suất ăn (410 x 2.000)
820.000  
 

03/01/2018
  Tổng cộng
820.000
22.255.000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 10:59:35(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/01/2018
 Gửi xe 10c x 5.000 
 
50.000

04/01/2018
 Chuối 25kg x 7.000
 
 175.000

04/01/2018
 Hành  
 
15.000

04/01/2018
  Tiền bán suất ăn (387 x 2.000)
774.000  
 

04/01/2018
  Tổng cộng
774.000
240.000

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 01:29:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 02:59:23(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/01/2018
 Gửi xe 9c x 5.000 
 
45.000

05/01/2018
 Thịt xay 20kg x 65.000 
 
  1.300.000

05/01/2018
 Đậu hũ 200M x 2.000
 
 400.000

05/01/2018
 Chuối 25kg x 7.000  
 
175.000

05/01/2018
  Tiền bán suất ăn (389 x 2.000)
778.000  
 

05/01/2018
  Tổng cộng
778.000
2.020.000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/01/2018 lúc 03:51:50(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/01/2018
 Chuối 25kg x 7.000 
 
  175.000

06/01/2018
 Gửi xe 9c x 5.000
 
 45.000

06/01/2018
 Sườn cotlet 30kg x 70.000  
 
2.100.000

06/01/2018
  Tiền bán suất ăn (320 x 2.000)
640.000  
 

06/01/2018
  Tổng cộng
640.000
2.320.000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 02:40:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/01/2018
 Gửi xe 13c x 5.000
 
65.000

08/01/2018
 Thịt đùi 25kg x 67.000
 
1.675.000

08/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000 
 
210.000

08/01/2018
 Ớt bột 3kg x 55.000 
 
  165.000

08/01/2018
 Vợt với rau 2c x 165.000
 
 330000

08/01/2018
 Hành  
 
15.000

08/01/2018
  Tiền bán suất ăn (395 x 2.000)
790.000  
 

08/01/2018
  Tổng cộng
790.000
2.460.000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 01:46:02(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000
 
210.000

09/01/2018
 Gửi xe 10c x 5.000
 
50.000

09/01/2018
 Thịt heo 20kg x 67.000
 
1.340.000

09/01/2018
 Hành lá  
 
15.000

09/01/2018
 Hành củ 2kg x 40.000
 
 80.000

09/01/2018
 Tiền rác
 
 60.000

09/01/2018
 Tiền điện
 
1.419.000

09/01/2018
  Tiền bán suất ăn (361 x 2.000)
722.000  
 

09/01/2018
  Tổng cộng
722.000
3.174.000

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 04:00:08(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/01/2018
 Gửi xe 10c x 5.000
 
50.000

10/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000
 
210.000

10/01/2018
 Thịt heo 20kg x 67.000  
 
1.340.000

10/01/2018
 Đậu hũ 200M x 2.000
 
  400.000

10/01/2018
 Trứng 350T x 2.200
 
770.000

10/01/2018
 Hành 
 
15.000

10/01/2018
  Tiền bán suất ăn (411 x 2.000)
822.000  
 

10/01/2018
  Tổng cộng
822.000
2.775.000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 02:22:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/01/2018
 Thịt đùi 10kg x 67.000
 
670.000

11/01/2018
 Sả bào 1kg x 15.000
 
15.000

11/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000  
 
210.000

11/01/2018
 Gửi xe 7c x 5.000
 
  35.000

11/01/2018
 Hành 2.5kg 
 
 88.000

11/01/2018
 Sa tế 1/2kg x 50.000
 
25.000

11/01/2018
  Tiền bán suất ăn (394 x 2.000)
788.000  
 

11/01/2018
  Tổng cộng
788.000
1.043.000

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 04:02:46(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000
 
210.000

12/01/2018
 Gửi xe 8c x 5.000 
 
40.000

12/01/2018
 Sửa 2 quạt cũ và mua 1 quạt mới
 
  320.000

12/01/2018
 Đồng hồ
 
 80.000

12/01/2018
 Hành
 
15.000

12/01/2018
  Tiền bán suất ăn (370 x 2.000)
740.000  
 

12/01/2018
  Tổng cộng
740.000
665.000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 13/01/2018 lúc 02:48:02(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/01/2018
 Gửi xe 7c x 5.000 
 
35.000

13/01/2018
 Chuối 25kg x 7.000
 
 175.000

13/01/2018
 Sườn cotlet 30kg x 70.000
 
 2.100.000

13/01/2018
 Hành  
 
15.000

13/01/2018
  Tiền bán suất ăn (387 x 2.000)
774.000  
 

13/01/2018
  Tổng cộng
774.000
2.325.000

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 02:33:35(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

15/01/2018
 Chuối 30kg x 7.000
 
210.000

15/01/2018
 Thịt heo 30kg x 67.000
 
2.010.000

15/01/2018
 Khẩu trang 50hộp x 13.000 
 
650.000

15/01/2018
 Đồ dùng y tế 
 
  69.000

15/01/2018
 Gửi xe 8c x 5.000
 
 40.000

15/01/2018
 Lương 1/2  
 
7.375.000

15/01/2018
  Tiền bán suất ăn (401 x 2.000)
802.000  
 

15/01/2018
  Tổng cộng
802.000
10.354.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.551 giây.