Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 02/07/2018 lúc 07:47:05(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật02/07/2018
 Anh Hoàng Đạt Đức 81-84 lớp A2
NC7
 
1.000.000 
 

02/07/2018
Anh Chị Chu Ân Thăng 71-78   
NC7
 
500.000 
  

02/07/2018
12 Thầy Cô trường THPTC Lê Hồng Phong   
NC7
 
2.600.000 
  

02/07/2018
Thầy Nguyễn Tấn An   
NC7
 
1.000.000 
  

02/07/2018
Hoàng Kim Hùng 66- 73 Fr
NC7
 
1.300.000 
   

02/07/2018
BS RHM Trần Ngọc Đỉnh 62- 69   
NC7
 
200.000 
  

02/07/2018
Thông Minh Lan
NC7
 
500.000 
   

02/07/2018
Dr Lê Trung Sơn 71- 78 (USA)   
NC7
 
3.000.000 
  

02/07/2018
Ẩn Danh (CK VCB ngày 1/7/2018)   
NC7
 
1.000.000 
  

02/07/2018
Ẩn Danh ( PT 35524)   
NC7
 
 
  10 kg gạo

02/07/2018
Ẩn Danh   ( PT 35525 )
NC7
 
 
  30 kg gạo

02/07/2018
Chùa Tường Vân- Cô Phụng
NC7
 
 
   1 rổ ớt chuông + 1 bịch đậu que

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 03:06:13(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật04/07/2018
 Cô Đào Thị Tràng và Đức Thịnh
NC7
 
2.292.000 (= 100 USD x 22.920)
 

04/07/2018
Chú Nguyễn Lương Huy 1995 (USA)   
NC7
 
1.500.000 
  

04/07/2018
Chú Nguyễn Phước Lộc 66-73   
NC7
 
2.300.000 (= 100 USD x 23.000) 
  

04/07/2018
   Chị Quỳnh
NC7
 
1.000.000 
  

04/07/2018
Ẩn Danh   ( PT 35528 )   
NC7
 
 
  50 kg gạo

04/07/2018
Chị Ngọc Hằng 402 Nguyễn Trãi, P8, Q5
NC7
 
 
  50 kg gạo

04/07/2018
Anh Thịnh
NC7
 
 
   100 kg gạo

 

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 02:41:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật06/07/2018
 Ẩn Danh (ck VCB ngày 4/7/18)
NC7
 
300.000 
 

06/07/2018
Ẩn Danh (ck VCB ngày 4/7/18)   
NC7
 
200.000 
  

06/07/2018
Gs, Ts Lê Ngọc Thạch 60- 67   
NC7
 
1.000.000 
  

06/07/2018
GĐ Bùi Vũ Trâm Anh, Bùi Vũ Đức Anh   
NC7
 
2.000.000 
  

06/07/2018
Tổ chức tình nguyện BCCY, Mỹ
NC7
 
500.000 
   

06/07/2018
Cô Vân   
NC7
 
 
 50 kg gạo 

06/07/2018
Ẩn Danh ( PT 35532)
NC7
 
 
 10 kg gạo  

06/07/2018
Công ty CHỮ TÂM   
NC7
 
 
   26,5 kg cải thìa

06/07/2018
Công ty TMT HOME MART
NC7
 
 
  2 bình chữa lửa, 454g bột ngọt, 500g bún gạo, 400g nui, 380g sữa đặc, 1kg muối, 1 kg đường, 1 lít dầu, 0,4 kg mì trứng, 230g bột nêm, 5 gói mì chay, 0,7 lít nước tương

06/07/2018
Cô Lệ, trung tâm số 3 VISSAN
NC7
 
 
  10,8 kg sườn bẹ heo

06/07/2018
Chùa Tường Vân- Cô Phụng
NC7
 
 
   1 rổ ớt chuông + 4 bao rau củ

 

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 02:36:15(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật09/07/2018
 Cô Phạm Thị Bích Phương
NC7
 
2.000.000 
 

09/07/2018
Bà Nguyễn Thị Hai   
NC7
 
500.000 
  

09/07/2018
Anh Tèo   
NC7
 
200.000 
  

09/07/2018
Cô Nguyễn Thanh Tú   
NC7
 
500.000 
  

09/07/2018
Ẩn Danh
NC7
 
200.000 
   

09/07/2018
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 13- 16   
NC7
 
500.000 
  

09/07/2018
PHUNG MANH THANG (CK VCB ngày 9/7)
NC7
 
500.000 
   

09/07/2018
TU THANH NHON 72- 79 (CK VCB ngày 9/7)   
NC7
 
500.000 
  

09/07/2018
Chùa Tường Vân- Cô Phụng   
NC7
 
 
 4 bao rau củ + 1 rổ ớt chuông 

09/07/2018
Liên Phát
NC7
 
 
  50 kg gạo

09/07/2018
Chị Trinh
NC7
 
 
   50 kg gạo

09/07/2018
Bác sĩ Nam
NC7
 
 
   37 tạp dề

 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 04:20:29(UTC)  | Lý do: bổ sung danh sách NHT

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 04:06:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật11/07/2018
 Cô Đặng Thị Thanh Hoa (Thụy Sĩ)
NC7
 
3.000.000
 

11/07/2018
Bùi Ngọc Nga   
NC7
 
3.000.000 
  

11/07/2018
Trần Phi Hùng (USA)   
NC7
 
2.300.000 (= 100 USD x 23.000) 
  

11/07/2018
   Cô Vũ Dương Thùy Linh 84 - 87
NC7
 
1.000.000 
  

11/07/2018
Trần Phan (USA)   
NC7
 
1.150.000 (=50 USD x 23.000) 
  

11/07/2018
Ẩn Danh
NC7
 
 
  50 kg gạo

11/07/2018
Cô Lê Thị Đức
NC7
 
 
   50 kg gạo

 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 08:15:55(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,582
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật13/07/2018
 Chị Lâm Mỹ Yến
 
 500.000
 
 

13/07/2018
La Thị Nhung 497 Tùng Thiện Vương   
NC7
 
500.000 
  

13/07/2018
Dr Mai Viết Kinh Luân 65- 72 Australia    
NC7
 
8.350.000 
  

13/07/2018
Anh Dũng ( PT 1367)   
NC7
 
200.000 
  

13/07/2018
Lâm Bắc Bình Australia Brisbane
NC7
 
1.000.000 
   

13/07/2018
JANG SUWON VIETNAMESE FANPAGE   
NC7
 
16.078.000 
  

13/07/2018
Anh Dũng ( PT 1371)
NC7
 
1.000.000 
   

13/07/2018
Anh Minh   
NC7
 
 
100 kg gạo, 5 lít dầu, 5 kg đường, 2,724 kg bột ngọt  

13/07/2018
Công ty Lá Phong   
NC7
 
 
 13 kg hạt nêm 

13/07/2018
Anh Cao Văn Thanh   
NC7
 
 
  10 kg gạo

13/07/2018
Ẩn Danh   ( PT 1410 )
NC7
 
 
  150 kg gạo

13/07/2018
Bé Vũ Liêm
NC7
 
 
   20 kg gạo

 

Sửa bởi người viết 14/07/2018 lúc 01:17:01(UTC)  | Lý do: sửa 65- 65 thành 65- 72

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.798 giây.