Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 03/07/2018 lúc 03:56:14(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/07/2018
Chi phí nấu 290 phần cơm
 
  


03/07/2018
Cải xanh (11kg x 15.000)
  
165.000

03/07/2018
Gừng gọt (0,3kg x 50.000)
 
15.000


03/07/2018
Su (19kg x 10.000)
  
190.000

03/07/2018
Cà rốt (2kg x 15.000)
 
30.000


03/07/2018
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
   
45.000

 

03/07/2018
Ngò
   
10.000

 

03/07/2018
Tiêu xay (0,5kg x 150.000)
  
75.000

 

03/07/2018
Ớt hiểm (0,5kg x 40.000)
  
20.000

 

03/07/2018
Thịt đùi (17,5kg x 75.000)
  
1.313.000

 

03/07/2018
Thịt xay (1kg x 72.000)
  
72.000

 

03/07/2018
Chuối (22kg x 7.000)
 
  
154.000

 

02/06/2018
Tỏi xay (0,5kg x 30.000)
  
15.000

 

03/07/2018
Hành lá (1kg x 30.000)
  
30.000

 

03/07/2018
Chi phí quán
 
 

 

03/07/2018
Tiền giữ xe (2c x 5.000)
   
  10.000

 

03/07/2018
Nước đá bi
  
  5.000

 

03/07/2018
Hộp cơm (4 cây x 40.000)
   
160.000

 

03/07/2018
Tiền rác T7/2018
  
100.000

 

03/07/2018
Tiền bán cơm (225p x 2.000)
 510.000 
  

 

03/07/2018
Tiền bán mì gói (18p x 1.000)
 18.000 
  

 

03/07/2018
Tiền bán quần áo (55c x 2.000)
 110.000 
  

 

03/07/2018
Tổng cộng
 638.000  
2.409.000

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 05/07/2018 lúc 02:45:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/07/2018
Chi phí nấu 280 phần cơm
 
  


05/07/2018
Rau má (10kg x 5.000)
  
150.000

05/07/2018
Đậu đũa (12kg x 15.000)
 
180.000


05/07/2018
Cà rốt (2kg x 15.000)
  
30.000

05/07/2018
Tỏi xay (0,5kg x 30.000)
 
15.000


05/07/2018
Sả xay (2kg x 15.000)
   
30.000

 

05/07/2018
Ớt xay (0,2 x 40.000)
   
8.000

 

05/07/2018
Hành lá (0,7kg x 30.000)
  
21.000

 

05/07/2018
Ngò
  
10.000

 

05/07/2018
Chuối (21kg x 7.000)
  
147.000

 

05/07/2018
Thịt xay (1kg x 65.000)
  
65.000

 

05/07/2018
Chi phí quán
 
  
 

 

05/07/2018
Nước đá bi
  
5.000

 

05/07/2018
Tiền giữ xe (2c x 5.000)
  
10.000

 

05/07/2018
Tiền bán cơm (238p x 2.000)
 476.000 
  

 

05/07/2018
Tiền bán mì gói (22p x 1.000)
 22.000 
  

 

05/07/2018
Tiền bán quần áo (90c x 2.000)
 160.000 
  

 

05/07/2018
Tổng cộng
 514.000  
671.000

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 04:12:09(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/07/2018
Chi phí nấu 256 phần cơm
 
  


07/07/2018
Mướp (2kg x 15.000)
  
30.000

07/07/2018
Mồng tơi (5kg x 15.000)
 
75.000


07/07/2018
Rau dền (5kg x 15.000)
  
75.000

07/07/2018
Bắp cải (5kg x 10.000)
 
50.000


07/07/2018
Ớt hiểm (0,5kg x 40.000)
   
20.000

 

07/07/2018
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
   
45.000

 

07/07/2018
Tỏi xay (1kg x 30.000)
  
30.000

 

07/07/2018
Hành lá (1kg x 30.000)
  
30.000

 

07/07/2018
Ngò
  
10.000

 

07/07/2018
Gừng gọt (1kg x 40.000)
  
40.000

 

07/07/2018
Thịt đùi gà (2 thùng x 323.000)
  
646.000

 

07/07/2018
Chuối (21kg x 7.000)
  
147.000

 

07/07/2018
Thịt xay (1kg x 65.000)
  
65.000

 

07/07/2018
Chi phí quán
  
 

 

07/07/2018
Nước đá bi
  
5.000

 

07/07/2018
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
  
10.000

 

07/07/2018
Tiền chở gà
  
80.000

 

07/07/2018
Tiền gas 2 bình 45kg ( 2.110.000 - 366.000 gas cũ dư)
  
1.744.000

 

07/07/2018
Tiền bán cơm (246p x 2.000)
 492.000 
 

 

07/07/2018
Tiền bán mì gói (29p x 1.000)
 29.000 
  

 

07/07/2018
Tiền bán quần áo (33c x 2.000)
 66.000 
  

 

07/07/2018
Tổng cộng
 587.000  
3.102.000

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 03:21:39(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/07/2018
Chi phí nấu 296 phần cơm
 
  


10/07/2018
Dưa leo (11kg x1 5.000)
  
165.000

10/07/2018
Rau sống (3kg x 25.000)
 
75.000


10/07/2018
Bí xanh (2kg x 15.000)
  
30.000

10/07/2018
Sả xay (0,8kg x15.000)
 
12.000


10/07/2018
Me (1kg x 30.000)
   
30.000

 

10/07/2018
Ớt xay (0,2 kg x 40.000)
   
8.000

 

10/07/2018
Hành tím xay (1kg x 30.000)
  
30.000

 

10/07/2018
Tỏi  xay (0,5 kg x 30.000)
  
15.000

 

10/07/2018
Hành lá (0,5kg x 30.000)
  
15.000

 

10/07/2018
Ngò
  
5.000

 

10/07/2018
Mắm ruốc (8 hủ x 18.000) 
  
126.000

 

10/07/2018
Thịt đùi (19,5kg x 67.000)
  
1.360.000

 

10/07/2018
Thịt xay (0,7kg x 80.000)
  
56.000

 

10/07/2018
Chuối (22kg x 7.000)
 
154.000 
10/07/2018
Chi phí quán
   
  

 

10/07/2018
Nước đá bi
  
  5.000

 

10/07/2018
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
   
10.000

 

10/07/2018
Tiền nước kỳ 7/2018
  
568.000

 

10/07/2018
Tiền bán cơm (258p x 2.000)
 516.000 
  

 

10/07/2018
Tiền bán quần áo (22c x 2.000)
 44.000 
  

 

10/07/2018
Tổng cộng
 560.000  
2.664.000

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:48:36(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/07/2018
Chi phí nấu 280 phần cơm
 
  


12/07/2018
Su (8kg x 10.000)
  
80.000

12/07/2018
Cà rốt (2kg x 15.000)
 
30.000


12/07/2018
Hành tím xay (1,5kg x 30.000)
  
45.000

12/07/2018
Tỏi xay (0,5kg x 30.000)
 
15.000


12/07/2018
Hành lá (1kg x 30.000)
   
30.000

 

12/07/2018
Ngò 
   
5.000

 

12/07/2018
Thịt đùi (11kg x 80.000)
  
880.000

 

12/07/2018
Thịt xay (1kg x 80.000)
  
80.000

 

12/07/2018
Trứng gà (110 qủa x 2.400)
  
264.000

 

12/07/2018
Chuối (19kg x 22.000)
  
133.000

 

12/07/2018
Chi phí quán
 
  
 

 

12/07/2018
Nước đá bi 
  
5.000

 

12/07/2018
Tiền mài dao 
  
135.000

 

12/07/2018
Chi phí chở đồ từ NC1
 
 50.000

 

12/07/2018
Tiền gửi xe (2c x 5.000)
   
  10.000

 

12/07/2018
Tiền bán cơm (240p x 2.000)
  480.000
 

 

12/07/2018
Tiền bán mì gói (10p x 1.000)
   10.000
 

 

03/07/2018
Tổng cộng
490.000
1.762.000

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 14/07/2018 lúc 03:52:42(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/07/2018
Chi phí nấu 384 phần phở bò do nhóm bạn NT5HP tài trợ
 
6.230.000

14/07/2018
Thịt xay (0,3kg x 83.000)
 
25.000


14/07/2018
Tiền điện thoại kỳ 6/2018
  
145.000

14/07/2018
Nước tẩy sàn 
 
34.000


14/07/2018
Nước đá bi
    
5.000

 

14/07/2018
Tiền gửi xe (3c x 5.000)
 
  15.000

 

14/07/2018
Tiền bán phở bò (363p x 1.000)
 363.000  
 

 

14/07/2018
Tiền bán mì gói (41g x 1.000)
 41.000  
 

 

14/07/2018
Tổng cộng
 404.000  
6.454.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.717 giây.