Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 10:34:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC2 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC2 (ketoanNC2) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2018
Phung Thanh Thuy ( chuyển khoản VCB)
 NC2
 
1.000.000
 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 03:23:20(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
1/8/2018
Chị Thảo (Sơn Kỳ)
  NC2
 
0
 50 kg gạo
1/8/2018
Chị Đỗ Thị Thanh Hòa
  NC2
 
200.000
 
1/8/2018
Chị Đỗ Thị Thanh Tuyền
  NC2
 
200.000
 
1/8/2018
Gia đình anh Huy
  NC2
 
1.000.000
 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 03:25:14(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
2/8/2018
Lê Văn Tấn
  NC2
 
1.000.000
 
2/8/2018
Châu Đức Thắng
  NC2
 
500.000
 
2/8/2018
Anh Do Vu Trí_CK eximbank
  NC2
 
3.000.000
 
ketoanNC2
#4 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 02:37:22(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
3/8/2018
Chú Lai Thắng
  NC2
 
200.000
 

 

Sửa bởi người viết 06/08/2018 lúc 02:42:05(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 04/08/2018 lúc 02:21:57(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
4/8/2018
Chị Huyền
  NC2
 
100.000
 

 

Sửa bởi người viết 06/08/2018 lúc 02:41:41(UTC)  | Lý do: Chỉnh sửa thông tin

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 02:43:16(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
6/8/2018
Anh Toan Nguyen
  NC2
 
2.325.000 tương đương 100 usd
 
6/8/2018
Karaoke Nnice_ck eximbank
  NC2
 
25.000.000
 
6/8/2018
Thi Thi Diep
  NC2
 
2.326.000 tương đương 100 usd
 

 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 02:38:23(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 02:41:58(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
7/8/2018
Bác sỹ Thủy
  NC2
 
 
 50 kg gạo
7/8/2018
Cô Bùi Thị Hồng Vân
  NC2
 
2.000.000
 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 03:29:16(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
8/8/2018
Truong Thi Truc Dao_ck eximbank
  NC2
 
200.000
 
8/8/2018
Ẩn danh
  NC2
 
300.000
 
8/8/2018
Cô Tuyền
  NC2
 
0
 30 lít nước mắm

 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 09:15:20(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC2 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC2 (ketoanNC2) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2018
TL ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2, PT33888
 NC2
 
200.000
 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 02:44:29(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
10/8/2018
Ẩn danh
  NC2
 
1.500.000
 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 03:37:17(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
11/8/2018
Cô Hồng
  NC2
 
0
 50 kg gạo
11/8/2018
Cô Tiến
  NC2
 
0
 40 kg đường + 8 kg bột canh
11/8/2018
Anh Trần cao Quốc Trí_249 Lê Trọng Tấn
  NC2
 
0
 160 kg gạo
11/8/2018
Nguyễn Việt Hùng
  NC2
 
0
 1 lít nước tương
11/8/2018
Cô Qúy
  NC2
 
0
 6 lít nước tương
11/8/2018
Cháu Dư Trần Hoàng Nguyên
  NC2
 
200.000
 
11/8/2018
Gia đình Mai Trang
  NC2
 
2.000.000
 
11/8/2018
Phan T Mỹ Thiện
  NC2
 
2.000.000
 
11/8/2018
Camly Foundation
  NC2
 
5.000.000
 
11/8/2018
Bé Bảo
  NC2
 
200.000
 

 

ketoanNC2
#12 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 02:20:48(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
13/8/2018
Chú Lập
  NC2
 
0
 5 kg gạo
13/8/2018
LUC VU HOAI_CK eximbank
  NC2
 
1.000.000
 
13/8/2018
Ẩn danh
  NC2
 
0
 25 kg gạo
13/8/2018
Nguyễn Thúy Quỳnh
  NC2
 
500.0000
 
13/8/2018
Bùi Vân
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Nguyễn Mỹ Lan
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Hồ Tố Huyền
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Kiều Lệ Thúy
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Nguyễn Thị Thảo
  NC2
 
200.000
 
13/8/2018
Nguyên
  NC2
 
200.000
 
13/8/2018
Phạm Ý Như
  NC2
 
100.000
 
13/8/2018
Nguyễn Hồng Vân
  NC2
 
200.000
 
13/8/2018
Nguyễn Thị Toán
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Dương Thương
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Phan Thanh Huyền
  NC2
 
300.000
 
13/8/2018
Giáp Thúy Vân
  NC2
 
300.000
 
13/8/2018
Nguyễn Thị Thúy
  NC2
 
200.000
 
13/8/2018
Nguyễn Thị Thúy
  NC2
 
500.000
 
13/8/2018
Bà Trương Thị Nhứt
  NC2
 
1.000.000
 
13/8/2018
Anh Chị Luân Ánh
  NC2
 
500.000
 

 

ketoanNC2
#13 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 03:06:01(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,982
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại Quán NC2 do kế toán Quán Cơm NC2 ketoanNC2 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC2 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ 4T ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật
14/8/2018
Anh Trần Cao Quốc Trí_249 Lê Trọng Tấn
  NC2
 
0
 275  kg gạo

 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 03:58:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 2 (NC2) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC2 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC2 (ketoanNC2) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Doan Thi Thu Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 2
 NC2
 
3.500.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.546 giây.