Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 02:40:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,609
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
01/10/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 -2018 : học phí 2 buổi (80,000),Tin học(30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Bơi (77,000),Giấy thi ( 80,000)
 
577,000
01/10/2018
Em Trương Tấn Phát : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 + tháng 10 -2018 : Tin học(60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống 160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000). Được giảm trừ gia cảnh.
 
914,000
01/10/2018
Lương giáo viên dạy Toán Lớp 7 ( Cô Minh Phong)
 
2,000,000
01/10/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 10-2018
 
2,000,000
02/10/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 + tháng 10 -2018 :  Học phí 2 buổi ( 160,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000). 
 
1,339,000
03/10/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000). 
 
1,599,000
03/10/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10 -2018:Đồng phục ( 250,000),Sách giáo khoa (449,000),Học thêm môn Toán tháng 9-2018( 350,000) 
 
1,049,000
03/10/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 6 - Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 9+Tháng 10: Tin học (90,000),Năng khiếu (90,000),Rèn luyện kỹ năng sống (160,000),Anh văn(300,000),Bơi(154,000),Bảo hiểm tai nạn(30,000) , Sổ liên lạc điện tử (90,000)
 
914,000
04/10/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 - Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 10-2018
 
420,000
08/10/2018
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 - Trường Kim Đồng : Học phí tháng 10/2018
 
200,000
08/10/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Học nghề ( 50,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000)
 
1,300,000
08/10/2018
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000)
 
1,607,000
08/10/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000)
 
1,607,000
08/10/2018
Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 - Trường Lâm Văn Bền : Học phí tháng 8 + tháng 9+ tháng 10/2018 + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm tai nạn
 
944,000
08/10/2018
Em Võ Hoàng Khang :Lớp 6 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000) 
 
1,607,000
08/10/2018
Em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ : Lớp 1 - Trường Trần Thị Ngọc Hân : Học phí tháng 8+ tháng 9+tháng 10/2018 + Bảo hiểm y tế 14 tháng + Chi phí Nhà trường thu đầu năm học 
 
1,540,000
10/10/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 10 -2018 : học phí 2 buổi (80,000),Tin học(30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Bơi (77,000),Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000)
 
1,022,000
10/10/2018
Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 - Trương Lê Văn Hưu : Chi phí Tháng 8+tháng 9+tháng 10: BẢo hiểm tai nạn ( 30,000),Bảo hiểm y tế 12 tháng ( 525,000),Học phí ( 213,000),Học phí 2 buổi ( 200,000) ,Kỹ năng sống (150,000),Anh văn (550,000),Tin học (75,000),Chi phí nhà trường ( 127,000)
 
1,870,000
10/10/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu học Tân Thuận : Học phí tháng 8+tháng 9+tháng 10: Học phí 2 buổi ( 175,000),Tin học (125,000),Năng khiếu (150,000),Anh văn (150,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Giấy kiểm tra ( 70,000),Chi phí nhà trường ( 62,500)
 
892,5000
10/10/2018
Em Nguyễn Hữu Lộc :Lớp 6 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000) 
 
1,607,000
11/10/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền :Bảo hiểm tai nạn
 
30,000
12/10/2018
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6 - Trường Chi Lăng :Chi phí Tháng 9+ tháng 10 : Học phí ( 200,000)Học phí 2 buổi ( 300,000),Tin học (60,000),Anh văn ( 200,000),Sổ liên lạc (70,000),Giấy thi (20,000),Chi phí Nhà trường ( 60,000).
 
910,000
13/10/2018
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000).
 
1,599,000
13/10/2018
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000).
 
1,599,000
15/10/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+tháng 9+ tháng 10  /2018 : Học phí học kỳ 1 ( 400,000),Bảo hiểm y tế ( 525,000),Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu (150,000),Tin học (150,000),Bơi (77,000),Chi phí Nhà trường ( 285,000)
 
1,787,000
 

 

Sửa bởi người viết 15/10/2018 lúc 04:00:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.267 giây.