Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 01:10:21(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-10-2018
Nguyen Thuy ( chuyển khoản VCB)- Chương trình Phở cho người nghèo 
Tất cả.
 
500.000
 

01-10-2018
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT002071
Tất cả.
200.000
 

01-10-2018
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
2.000.000
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 04:25:14(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-10-2018
Ba Ngoai Wipooh ( chuyển khoản VCB)- Chương trình Phở cho người nghèo 
Tất cả.
 
2.000.000
 

02-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ vợ chồng anh Trần Tấn Đỉnh kỳ 386 
.
300.000
 

Sửa bởi người viết 03/10/2018 lúc 04:23:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 04:26:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT002076- Chương trình phở cho người nghè
Tất cả.
 
300.000
 

03-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT002077 
Tất cả.
 
200.000
 

03-10-2018
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
1.000.000
 

03-10-2018
Diem Phuc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ anh Trần Tấn Đỉnh kỳ 386 
.
500.000
 

03-10-2018
Anh Nguyễn Đức Thịnh 
Tất cả.
8.000.000
 

03-10-2018
Ngo Anh Thu ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
5.000.000
 

03-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT002084
Tất cả.
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 04/10/2018 lúc 01:17:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 04/10/2018 lúc 12:01:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-10-2018
Văn Khoa - hỗ trợ bệnh nhân Cẩm Tú (Kỳ 387) 
.
2.000.000
 

04-10-2018
Nguyễn Thị Lợi 
Tất cả.
 
1.300.000
 

04-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Cẩm Tú kỳ 387 
.
300.000
 

04-10-2018
Trieu Mai Lan - Soc Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Tấn Đỉnh kỳ 386, Lê Thị Cẩm Tú kỳ 387 
.
400.000
 

04-10-2018
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Cẩm Tú kỳ 387 
.
500.000
 

04-10-2018
Nguyen Thi Phuc - Hanh DEMORE ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Cẩm Tú kỳ 387
.
1.000.000
 

04-10-2018
Nguyen Thi Phuc - Hanh DEMORE ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Tấn Đỉnh kỳ 386 
.
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 05/10/2018 lúc 11:52:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 05/10/2018 lúc 11:55:58(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Tấn Đỉnh kỳ 386 PT 002092 
.
100.000
 

05-10-2018
Phước Lộc – Hùng Huỳnh Hỗ trợ bệnh nhân Cẩm Tú (Kỳ 387) 
.
3.000.000
 

05-10-2018
Mai thị Hồng (pháp danh: Tâm Lý) hưởng dương 84 tuổi  
Tất cả.
1.000.000
 

05-10-2018
Cô giáo Kim hoa và chồng (112/51a nguyễn thái sơn, gò vấp)  
Tất cả.
500.000
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 02:35:10(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-10-2018
Le Chi Man ( chuyển khoản VCB)-Chương trình phở cho người nghèo 
Tất cả.
 
500.000
 

08-10-2018
Pham Thanh Su.CEO SG3.QT Va KN ( chuyển khoản VCB)- Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
6.300.000
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/10/2018 lúc 04:52:27(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-10-2018
Lai The Manh Linh - ngày 05-10-18( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
 
500.000
 

09-10-2018
Do Nu Hoang Oanh - ngày 05-10-18( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
 
200.000
 

09-10-2018
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản Agri) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Cẩm Tú kỳ 387
.
 x
1.000.000
 

09-10-2018
Phước Lộc - Hùng Huỳnh (hỗ trợ bé Phương Thu - kỳ 388) 
.
1.000.000
 

09-10-2018
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388 
.
300.000
 

09-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388 
.
200.000
 

09-10-2018
Co Tan Anh Thu ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388 
.
500.000
 

Sửa bởi người viết 10/10/2018 lúc 05:06:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 08:58:18(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-10-2018
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388
.
500.000
 

10-10-2018
Do Nu Hoang Oanh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388
.
200.000
 

10-10-2018
Tuan Phong ( chuyển khoản VCB) - Chương trình phở cho người nghèo 
Tất cả.
 
1.000.000
 

10-10-2018
Pham Tuan Duy ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
500.000
 

Sửa bởi người viết 10/10/2018 lúc 05:10:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 11/10/2018 lúc 04:39:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bé Ngô Châu Phương Thu kỳ 388, PT003157
.
200.000
 

11-10-2018
Nguyen Ngoc Thanh ( chuyển khoản VCB)- Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

11-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT003159
Tất cả.
 
500.000
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 16/10/2018 lúc 01:11:45(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-10-2018
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

13-10-2018
Bich Nguyen ( chuyển khoản VCB)- Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
500.000
 

13-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT003162- Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
100.000
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 16/10/2018 lúc 01:16:01(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-10-2018
VNDIRECT ( chuyển khoản VCB)- Chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
1.000.000
 

15-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Văn Thành kỳ 389
.
300.000
 

15-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Đẹp kỳ 390
.
200.000
 

15-10-2018
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT003167
Tất cả.
 x
200.000
 

15-10-2018
Bui Thi Chien ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
600.000
 

15-10-2018
Mai Thi Hồng 
Tất cả.
1.000.000
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 16/10/2018 lúc 01:17:28(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-10-2018
Vo Dinh Nhat Huy ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Văn Thành kỳ 389
.
500.000
 

16-10-2018
Shop Nail
Tất cả.
 
1.000.000
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 18/10/2018 lúc 01:04:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-10-2018
To Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
150.000
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 18/10/2018 lúc 01:06:24(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-10-2018
Phước Lộc - Hùng Huỳnh hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
2.000.000
 

18-10-2018
Vo Dinh Nhat Duy hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
500.000
 

18-10-2018
Tran Quoc Dong hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
200.000
 

Sửa bởi người viết 18/10/2018 lúc 04:02:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 09:22:02(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-10-2018
Ẩn Danh (PT 3714) hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
300.000
 

19-10-2018
Le Thi Ngoc Han hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
400.000
 

19-10-2018
Nguyen Thi Minh Ngoc hỗ trợ bé Lâm E Sai (Kỳ 391)
.
 x
200.000
 

19-10-2018
Nguyen Ngoc Chi ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người ngèo
.Tất cả
 .
2.000.000
 

Sửa bởi người viết 22/10/2018 lúc 04:50:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 24/10/2018 lúc 09:27:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22-10-2018
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả.
 x
3.000.000
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 26/10/2018 lúc 02:35:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26-10-2018
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB) – chương trình phở cho người nghèo
Tất cả.
 
5.000.000
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 30/10/2018 lúc 09:13:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-10-2018
DVD PTTH ( chuyển khoản VCB), PT003180- chương trình phở cho người nghèo
.Tất cả
 
4.000.000
 

30-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT003181- Chương trình phở cho người nghèo
.Tất cả
 
500.000
 

30-10-2018
Vu Hong Quang ( chuyển khoản BIDV)
.
 x
1.000.000
 

30-10-2018
Nhut Minh ( chuyển khoản VCB)
.Tất cả
 .x
200.000
 

30-10-2018
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV)
.Tất cả
 .x
200.000
 

Sửa bởi người viết 01/11/2018 lúc 08:33:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#19 Đã gửi : 01/11/2018 lúc 08:35:06(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

31-10-2018
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT003185
Tất cả.
200.000
 

31-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT003186
Tất cả.
 
200.000
 

31-10-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT003187
Tất cả.
500.000
 

Sửa bởi người viết 01/11/2018 lúc 10:45:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.839 giây.