Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 02:36:45(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật01/10/2018
 Nguyễn Văn Tèo
NC7
 
200.000
 

01/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB 28/09)
NC7
 
500.000 
  

01/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
1.000.000 
   

01/10/2018
NGUYEN HOANG TAM (chuyển khoản VCB)
NC7
 
100.000 
  

01/10/2018
Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 
NC7
 
 
   Gạo 20 kg + Sữa đặc 1 lon nhỏ + ly giấy 2 cây nhỏ 

01/10/2018
Anh Kiệt 
NC7
 
 
   7 kg thịt heo

01/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  10 kg gạo 

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 03:36:09(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật03/10/2018
 Dr Lê Trung Sơn 71-78 (USA)
NC7
 
3.000.000
 

03/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
100.000 
  

03/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
300.000 
   

03/10/2018
Vân, Trúc, Yến
NC7
 
100.000 
  

03/10/2018
VC Thanh Sơn 
NC7
 
 
   Dầu ăn 5 lít + Đường 7 kg + Bột ngọt (5 gói* 0,5kg) 

03/10/2018
Lưu Hoàng Oanh + Hồ Văn Hưởng 63-70
NC7
 
 
   Dầu ăn (4 chai * 2 lít)

03/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  15 kg gạo 

 

Sửa bởi người viết 05/10/2018 lúc 03:12:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 05/10/2018 lúc 03:12:14(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật05/10/2018
 Anh Bình - Q.11
NC7
 
500.000
 

05/10/2018
Bùi Vũ Trâm Anh + Bùi Vũ Đức Anh 
NC7
 
2.000.000 
  

05/10/2018
Trương Hồng Giang 84-87
NC7
 
200.000 
   

05/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
200.000 
  

05/10/2018
Chú Thịnh 
NC7
 
 
   100 kg gạo  

05/10/2018
Công ty Lá Phong 
NC7
 
 
   Hạt nêm (11 gói * 1,2 kg)

05/10/2018
Cô Diệu Thông  
NC7
 
 
  Dầu ăn 5 lít + 12 kg đường 

 


05/10/2018
Cô Hạ 
NC7
 
 
  10 kg gạo 

 


05/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
  10 kg gạo 

 

Sửa bởi người viết 08/10/2018 lúc 02:51:11(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 02:49:53(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật08/10/2018
 BS RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69
NC7
 
400.000
 

08/10/2018
Trần Phan USA 
NC7
 
2.331.000 
  100 USD * 23,310

08/10/2018
HA DUC BINH (chuyển khoản VCB)
NC7
 
1.000.000 
   

08/10/2018
Ẩn Danh
NC7
 
 
  50 kg gạo 

08/10/2018
Cô Diệu Thông 
NC7
 
 
     3 lít dầu ăn + (50 gói bột canh *195gram)

08/10/2018
Phao + Diếp + Phú
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 02:21:27(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10/10/2018
 Chú Dũng 
NC7
 
200.000
 

10/10/2018
Anh Dũng 
NC7
 
1.000.000 
  

10/10/2018
Nguyễn Văn Trung 64-71
NC7
 
500.000 
   

10/10/2018
Cô Thuận 
NC7
 
500.000 
   

10/10/2018
NHTPCNN
NC7
 
548.000 
     

10/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
50.000 
    

 


10/10/2018
Trương Minh Hạnh 
NC7
 
200.000 
    

 


10/10/2018
Cô Tâm 
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 


10/10/2018
Anh Hoan + Anh Hành 
NC7
 
 
   11 kg thịt đùi + mũi heo + tai heo

 


10/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   100 kg gạo 

 


10/10/2018
Lê Thị Đức 
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 03:46:15(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật12/10/2018
 Tấn Nguyên 
NC7
 
500.000
 

12/10/2018
Chị Lan Anh  
NC7
 
1.000.000 
  

12/10/2018
GS-TS Lê Ngọc Thạch 60-67
NC7
 
1.000.000 
   

12/10/2018
Lê Quang Quỳnh Trâm 85-88
NC7
 
500.000 
   

12/10/2018
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB) 
NC7
 
500.000 
     

12/10/2018
PHUNG MANH THANG (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500.000 
    

 


12/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   50 kg gạo 

 


12/10/2018
Ẩn Danh 
NC7
 
 
   8 kg cá basa 

 

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 15/10/2018 lúc 02:01:46(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,114
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật15/10/2018
 Bé Tài 
NC7
 
200.000
 

15/10/2018
Dương Từ Uyển Huê
NC7
 
 
  40 kg gạo 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.449 giây.