Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 11:58:28(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 2/1/2019
            Ớt (450 g x 35.000)
    
 16.000
 2/1/2019
            Gà (30 Kg x 26.000)
    
 780.000
 2/1/2019
            Hành (1.8 Kg x 16.000)
 
 28.000
 2/1/2019
            Rau thơm (1.2 Kg x 25.000)
 
 30.000
 
 Bán suất ăn:  187  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 374.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 374.000
 842.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 23/01/2019 lúc 03:37:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 12:00:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
4/1/2019
       Hành (1.9 Kg x 18.000)     
    
34.000
4/1/2019  
       Gà (15 Kg x 26.000)      
    
 390.000
4/1/2019
       Củ sắn (3.4 Kg x 10.000)    
 
 34.000
4/1/2019
       Cà rốt ĐL (3 Kg x 15.000)   
 
 45.000
4/1/2019
       Củ trắng ĐL (4.2 Kg x 9.000)   
 
 38.000
4/1/2019
       Bánh canh bột lọc (25 Kg x 8.000)   
 
    200.000
4/1/2019
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)   
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:  231  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 462.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 462.000
 841.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 20/02/2019 lúc 03:49:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 12:00:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 5/1/2019
         Chả cá (15 Kg x 25.000)   
    
 375.000
 5/1/2019
         Đậu bắp (3.6 kg x 15.000)   
    
 54.000
 5/1/2019
         Đậu đũa (5.5 kg x 16.000)  
 
 88.000
 5/1/2019
         Thơm (3 trái x 8.000) 
 
 24.000
 5/1/2019
         Me (0.5 Kg x 24.000) 
 
 12.000
 5/1/2019
         Chuối (10 Kg x 7.000) 
 
    70.000
 
 Bán suất ăn:  142  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 284.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 284.000
 615.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 05/01/2019 lúc 03:01:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 12:01:09(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 7/1/2019
       Thịt Vissan (8 Kg x  65.000)     
    
 520.000
 7/1/2019
       Cải chua (5 Kg x 15.000)      
    
 65.000
 7/1/2019
       Bí đỏ (13 Kg x 9.000)   
 
 117.000
 7/1/2019
       Cải thảo (15 Kg x 12.000)   
 
 180.000
 7/1/2019
       Ớt (300g x 36.000)    
 
 11.000
 7/1/2019
       Chuối (14.3 Kg x 7.000)   
 
    100.000
 
 Bán suất ăn:  212  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 424.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 424.000
 993.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 08/01/2019 lúc 11:03:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 12:01:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 8/1/2019
       Gà (30 Kg x 26.000)     
    
 780.000
 8/1/2019
       Cải xoong (10 bó x 7.000)      
    
 70.000
 8/1/2019
       Dưa leo (15 Kg x 8.000)  
 
 120.000
 8/1/2019
       Gừng VN (1 Kg x  20.000)   
 
 20.000
 8/1/2019
       Chuối (14.3 Kg x 7.000)   
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:  250  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 500.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 500.000
 1.090.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 18/01/2019 lúc 02:05:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 20/12/2018 lúc 12:02:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 9/1/2019
      Thịt Vissan (13 Kg x 65.000)      
    
 845.000
 9/1/2019
      Sả xay (1 Kg x 12.000)      
    
 12.000
 9/1/2019
      Trứng gà (100 quả x 1.500)     
 
 150.000
 9/1/2019
      Bồ ngót (3 Kg x 17.000)    
 
 51.000
 9/1/2019
      Cà tím (13 Kg x 12.000)     
 
 156.000
 9/1/2019
      Chuối (14.3 Kg x 7.000)    
 
    100.000
 
 Bán suất ăn:  187  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 374.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 374.000
 1.314.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 10/01/2019 lúc 12:05:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:48:25(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 10/1/2019
        Thịt Vissan (8 Kg x 65.000)    
    
 520.000
 10/1/2019
        Tôm (10 Kg x 60.000)     
    
 600.000
 10/1/2019
        Chuối (14.3 Kg x 7.000)  
 
 100.000
 
 Bán suất ăn:  235  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 470.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 470.000
 1.220.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 10/01/2019 lúc 03:15:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:48:52(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 11/1/2019
       Tiền xe chở cá NC1 - NC6     
    
 100.000
 11/1/2019
       Cải chua (6.5 Kg x 15.000)      
    
 97.000
 11/1/2019
       Sắn (10 Kg x 8.000)   
 
 80.000
 11/1/2019
       Lương nhân viên đợt 1   
 
 8.750.000
 11/1/2019
      Tiền khám sức khỏe (5 nhân viên x 275.000)
 
 1.375.000
 11/1/2019
       Xe taxi Grab 2 chiều NC6 - Cao Bá Nhã Q.1    
 
    180.000
 11/1/2019
       Gas (2 bình x 920.000) - dư (4.8 kg x 20.444)  
 
 1.741.000
 
 Bán suất ăn:  193  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 386.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 386.000
 12.323.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 18/01/2019 lúc 02:08:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:49:13(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 18/1/2019
           Tiền nhà T1/2019 được giảm tháng Tết 10 triệu
    
 7.000.000
 18/1/2019
           Tiền nước
 
 671.000
 18/1/2019
           Tiền xe chở nước mắm NC2 - NC6
 
40.000
 18/1/2019
           Tiền điện
 
242.000
 18/1/2019
           Phí rút tiền
 
 1.100
 
 Bán suất ăn:  0  phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  0 phần 
 0.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 0.000
7.954.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 21/01/2019 lúc 04:04:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:49:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 23/1/2019
         Vít bắc sắt 10 con, 2 vòi 21, mũi khoan  
    
 42.000
 23/1/2019
         Xi măng 1/2 bao   
    
 60.000
 23/1/2019
         Gạch men + công thợ 
 
 1.500.000
 23/1/2019
         Giấy xác nhận học An toàn thực phẩm
 
 600.000
 
 Bán suất ăn:    phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:   phần 
 0.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 0.000
 2.202.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 23/01/2019 lúc 03:44:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:49:59(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
    .000
 /1/2019
          
 
 .000
 
 Bán suất ăn:    phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 0.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 0.000
 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:50:48(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
    .000
 /1/2019
          
 
 .000
 
 Bán suất ăn:    phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 0.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 0.000
 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 09:51:13(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
            
    
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
 .000
 /1/2019
          
 
    .000
 /1/2019
          
 
 .000
 
 Bán suất ăn:    phần x 2.000
 Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần 
 0.000
0 
 
 Tổng Cộng: 
 0.000
 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.511 giây.