Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 16/01/2019 lúc 04:05:40(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật16/01/2019
Ẩn Danh  
NC7
 
100,000 
 

16/01/2019
Nguyễn Thị Minh (Aus)
NC7
 
820,000 
  50 AUD * 16,400

16/01/2019
Nguyễn Xí (Aus)
NC7
 
1.640,000 
  100 AUD * 16,400

16/01/2019
Trần Thị Hoa
NC7
 
1.000,000 
  

16/01/2019
Nguyễn Huệ Ly
NC7
 
900,000 
  

16/01/2019
Nguyễn Ngọc Anh + La Linh 
NC7
 
1.000,000 
  

16/01/2019
LA THI NHUNG-q8 (chuyển khoản VCB)
NC7
 
500,000 
  

16/01/2019
CBNV Tổng Lãnh Sự Quán Canada (đóng góp bên quán NC4 cho Quán NC7 10/01)
NC7
 
2.700,000 
  

16/01/2019
Bành Kim Sơn (1998)
NC7
 
 
  50 kg gạo + 8 lít dầu ăn 

16/01/2019
Nguyễn Việt Anh 
NC7
 
 
  Nước tương (20 chai * 500ml) + 10 kg bột ngọt + 10 kg đường + 10 lít dầu ăn 

16/01/2019
Trần Thị Hoa 
NC7
 
 
  24 lít dầu ăn 

16/01/2019
Trần Thị Hoa 74-81
NC7
 
 
 24 lít dầu ăn  

16/01/2019
Duy Khang 
NC7
 
 
  11 kg thịt giò heo  

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 18/01/2019 lúc 01:45:56(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật18/01/2019
Linh + Phương (180 Nguyễn Hữu Cảnh - Q.Bình Thạnh)
NC7
 
150,000 
 

18/01/2019
Ô.B Trần Dương (Virginia - USA)
NC7
 
5.000,000 
  

18/01/2019
Dr. Nguyễn Văn Lành 65-72 (Sydney- Aus)
NC7
 
1.640,000 
  100 AUD * 16,400

18/01/2019
Bé Sophia 
NC7
 
100,000 
  

18/01/2019
Phan Thị Hường
NC7
 
 
100 kg gạo   

18/01/2019
Cô Diệu Thông  
NC7
 
 
  12 kg đường + 5 lít dầu ăn 

18/01/2019
Ẩn Danh   
NC7
 
 
  50 kg gạo  
ketoanNC7
#3 Đã gửi : 22/01/2019 lúc 03:56:16(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật22/01/2019
Nguyễn Trí Dũng 65-72 (USA)
NC7
 
2.315.500 
 100 USD * 23,155

22/01/2019
Thầy Đỗ Văn Dũng (Canberra - Aus)
NC7
 
2.315.500 
  100 USD * 23,155

22/01/2019
Cô Bình Minh (Tổ Lý - năm 2018)
NC7
 
1.500,000 
  

22/01/2019
Ẩn Danh (chuyển khoản VCB)
NC7
 
1.000,000 
  

22/01/2019
Bành Ngọc Hằng 
NC7
 
 
  15 kg hạt nêm 

22/01/2019
Huỳnh Thị Phấn (PD: Trung Chấn, SN: 1927)
NC7
 
 
  100 kg gạo 

22/01/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
10 kg gạo   

22/01/2019
Tâm + Quảng 
NC7
 
 
50 kg gạo   

22/01/2019
Thái Văn Diếp 
NC7
 
 
  50 kg gạo 

22/01/2019
Ẩn Danh   
NC7
 
 
  10 kg gạo  

 

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 25/01/2019 lúc 03:02:48(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật25/01/2019
Thầy An 
NC7
 
500.000 
 

25/01/2019
BS.RHM Trần Ngọc Đỉnh 62-69
NC7
 
300.000 
  

25/01/2019
Tống Phước Đại 
NC7
 
3.000,000 
  

25/01/2019
Anh Dũng 
NC7
 
1.000,000 
  

25/01/2019
Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Q4 
NC7
 
8.000.000 
  

25/01/2019
Cô Đỗ Thị Huyền (CA-USA)
NC7
 
2.000.000 
   

25/01/2019
NGÔ ĐÌNH DŨNG 83-86 (chuyển khoản VCB)
NC7
 
4.500.000 
 

25/01/2019
GĐ Nhơn Hường & 2 con 
NC7
 
 
50 kg gạo + 5 lít dầu ăn + 10 kg đường + hạt nêm (3 * 400g) + bột ngọt (3*454g)  
ketoanquybs
#5 Đã gửi : 28/01/2019 lúc 02:42:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,814
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 7 (NC7) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC7 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC7 (ketoanNC7) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24/1/2019
Do Ngoc Huy ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7
 NC7
 
100.000
 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 28/01/2019 lúc 03:15:20(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật28/01/2019
Lâm Nhĩ Lan
NC7
 
1.000.000 
 

28/01/2019
Lâm Mỹ Yến 
NC7
 
500.000 
  

28/01/2019
Richard Bach Le (USA)
NC7
 
2.315,000 
  100 USD * 23,150

28/01/2019
CHS 12B2 (66-73)
NC7
 
1.000,000 
  

28/01/2019
Eximbank - Phòng giao dịch Trung Sơn 
NC7
 
1.000.000 
  

28/01/2019
Anh Hòa
NC7
 
 
   50 kg gạo 

28/01/2019
Ẩn Danh 
NC7
 
 
 50 kg gạo 
ketoanNC7
#7 Đã gửi : 14/02/2019 lúc 12:11:45(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,253
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật29/01/2019
Nguyen Hoang Trung (LHP 86-89) chuyển khoản VCB
NC7
 
500.000 
 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.706 giây.