Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 04:58:27(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/02/2019
 Trung Tâm Pháp Chế & Tuân Thủ _ Công ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng
 NC1
 
5.000,000 
 

01/02/2019
 Thanh Hoa 159/1/17 Trần Xuân Đang Quận 3
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

01/02/2019
 Ẩn danh (PT 008952)
 NC1
 
 
 10kg gạo + 1lit dầu

01/02/2019
 Bé Võ Xuân Tài Tuệ
 NC1
 
 
 60kg gạo

Sửa bởi người viết 13/02/2019 lúc 02:38:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 05:01:40(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/02/2019
 Ẩn danh (Pt 008898)
 NC1
 
500,000 
 

02/02/2019
 Nhà Hàng Ẩm Thực Quê Nhà
 NC1
 
6.000.000 
 

02/02/2019
 Anh Niệm
 NC1
 
10,000,000 
 

02/02/2019
 Anh Nguyễn Văn Tất
 NC1
 
 
 50kg gạo

02/02/2019
 Ẩn danh (PT 008955)
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)+ 12l dầu ăn (1l x 12)

02/02/2019
 Chị Loan
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 13/02/2019 lúc 02:39:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 05:02:46(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/02//2019
 Anh Võ Tấn Lộc
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

Sửa bởi người viết 13/02/2019 lúc 02:39:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 11/02/2019 lúc 05:04:06(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/02/2019
 Anh Sơn + Anh Hào Agribank Campuchia
 NC1
 
 
 225kg gạo(50kg x 4+25kg) + 20l dầu (5l x 4) + 27l dầu ăn (0.9l x 30)

11/02/2019
 Chị Nguyễn Phương Mai + Lê Văn Lâm
 NC1
 
1.000.000 
 

11/02/2019
 Anh Minh Phan
 NC1
 
 
 25kg gạo

Sửa bởi người viết 13/02/2019 lúc 02:41:33(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 13/02/2019 lúc 10:14:36(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,868
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/02/2019
 Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB)
 NC1
 
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 13/02/2019 lúc 02:40:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 13/02/2019 lúc 02:43:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/02/2019
 Ẩn danh (PT 008963)
 NC1
 
 
 20kg gạo

12/02/2019
 Anh Tùng
 NC1
 
 
 150kg gạo (25kg x 6)

12/02/2019
 Chị Cathy P Dinh (Nhận về từ NC6)
 NC1
 
500,000 
 

12/02/2019
 Nguyễn Văn Cúc & Nguyễn Văn Huệ (Nhận về từ NC4)
 NC1
 
1,000,000 
 

Sửa bởi người viết 14/02/2019 lúc 03:43:44(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 13/02/2019 lúc 02:47:22(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/02/2019
 Long Hường (Quận 1)
 NC1
 
 
 50kg gạo

13/02/2019
 Anh Nhật Minh
 NC1
 
200.000 
 

13/02/2019
 Ẩn danh (PT 008967)
 NC1
 
 
 20kg gạo

13/02/2019
 Chị Hồ Thị Thanh Hương
 NC1
 
600.000 
 

13/02/2019
 Gia đình Mai Trí Dũng
 NC1
 
5.000.000 
 

13/02/2019
 Gia đình ông Cao Văn Tuấn
 NC1
 
 
 20kg gạo

13/02/2019
 Cơm chay Thanh Lương
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

13/02/2019
 Anh Minh Nguyên
 NC1
 
 
 6,72 lít nước tương (0,28 lít x 24)

Sửa bởi người viết 14/02/2019 lúc 03:46:03(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 14/02/2019 lúc 03:46:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/02/2019
 Huỳnh Vân Trang
 NC1
 
 
 10kg gạo + 0,5 lít nước mắm

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 15/02/2019 lúc 12:49:28(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,781
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/02/2019
 Ẩn danh (PT 008974)
 NC1
 
 
100kg gạo

15/02/2019
 Ẩn danh (PT 008975)
 NC1
 
 
 150kg gạo 

15/02/2019
 Chị Giang Lý
 NC1
 
1,000,000 
 

15/02/2019
 Chị Vân
 NC1
 
400,000 
 

Sửa bởi người viết 18/02/2019 lúc 05:27:16(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.582 giây.