Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 12:13:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

01/04/2019
 Rau dền (13 Kg x 8.000)  
 
 104.000

01/04/2019
Bí xanh (12 kg x 7.000)   
 
 84.000

01/04/2019
   Ớt hiểm (0,5 x 36.000)
 
 18.000

01/04/2019
   Tập 100 trang ( 5 quyển x 10.000)
 
 50.000

01/04/2019
   Gas 2 bình ( trừ gas dư 1,7 x 39.000)
 
 2.019.000

01/04/2019
   Chuối (8,5 kg x 7.000)
 
 60.000

01/04/2019
   Rác tháng 4
 
 100.000

01/04/2019
   Bán suất ăn:      222 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
444.000 
 

01/04/2019
   Tổng cộng 
 444.000
 2.435.000

Sửa bởi người viết 01/04/2019 lúc 03:51:53(UTC)  | Lý do: bổ sung chi phí

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 02/04/2019 lúc 02:30:56(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/04/2019
  Nạc xay (13 kg x 65.000)
 
 845.000

02/04/2019
   Rau thơm
 
 5.000

02/04/2019
   Chuối (14,3 kg x 7.000)
 
 100.000

02/04/2019
   Bán suất ăn:      200 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
400.000 
 

02/04/2019
   Tổng cộng 
 400.000
 950.000

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 02:18:08(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/04/2019
  Thịt đùi (10 kg x 65.000)
 
 650.000

03/04/2019
   Chuối (14,3 kg x 7.000)
 
 100.000

03/04/2019
   Bán suất ăn:      185 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
370.000 
 

03/04/2019
   Tổng cộng 
 370.000
 750.000

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 02:21:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/04/2019
 Đùi gà (30 kg x 33.333)  
 
 1.000.000

04/04/2019
Gừng xay (0,5 kg x 36.000)   
 
 18.000

04/04/2019
   Đậu đũa (10 kg  10.000)
 
 100.000

04/04/2019
   Cải xanh (7 kg x 12.000)
 
 84.000

04/04/2019
   Ciment (1kg x 10.000)
 
 10.000

04/04/2019
   Chuối (7,5 kg x 7.000)
 
 50.000

04/04/2019
   Cánh quạt (1 cái x 14.000)
 
14.000

04/04/2019
   Bán suất ăn:      200 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
400.000 
 

04/04/2019
   Tổng cộng 
 400.000
 1.276.000

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 05/04/2019 lúc 02:05:16(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/04/2019
 Cá hộp (9 lốc x 75.000)  
 
 675.000

05/04/2019
Chả cá ba sa tươi (10 kg x 23.000)   
 
 230.000

05/04/2019
   Ống nước + 1 cổ dê ( 19 m x 12.000)
 
 228.000

05/04/2019
   Bầu (15 kg x 7.000)
 
 105.000

05/04/2019
   Mướp (7 kg x 8.000)
 
 56.000

05/04/2019
   Mồng tơi (3 kg x 12.000)
 
 36.000

05/04/2019
   Mì căn (1 kg x 27.000)
 
27.000

05/04/2019
   Chuối (14,3 kg x 7.000)
 
100.000

05/04/2019
   Bán suất ăn:      130 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
260.000 
 

05/04/2019
   Tổng cộng 
 260.000
 1.457.000

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 07/04/2019 lúc 09:19:23(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/04/2019
 Cà chua (2 kg x 10.000)  
 
 20.000

06/04/2019
Ngò gai (0,5 x 24.000)   
 
 12.000

06/04/2019
   Hành lá (0,5 x 22.000)
 
 11.000

06/04/2019
   Cần ( 0,5 x 20.000)
 
 10.000

06/04/2019
   Cải thảo ( 10 kg x 7.000)
 
 70.000

06/04/2019
   Chuối (12,5 kg x 7.000)
 
80.000

06/04/2019
   Bán suất ăn:      128 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
256.000 
 

06/04/2019
   Tổng cộng 
 256.000
 203.000

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 01:38:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/04/2019
 Rau dền (13 Kg x 8.000)  
 
 104.000

08/04/2019
Cải salad soong (10 bó x 6.000)   
 
 60.000

08/04/2019
  Ớt ( 0,5 x 35.000)
 
 17.000

08/04/2019
   Thịt đùi ( 10 kg x 65.000)
 
 650.000

08/04/2019
   Chuối (7,5 kg x 7.000)
 
50.000

08/04/2019
   Bán suất ăn:      163 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
326.000 
 

08/04/2019
   Tổng cộng 
 326.000
 881.000

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 11:33:00(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/04/2019
 Đậu que ( 12 x 10.000)  
 
 120.000

09/04/2019
Bí xanh ( 12 kg x 8.000)   
 
 96.000

09/04/2019
  Cá mó ( 16 kg x 55.000)
 
 880.000

09/04/2019
   Chuối (14,3 kg x 7.000)
 
 100.000

09/04/2019
   Bán suất ăn:      220 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
440.000 
 

09/04/2019
   Tổng cộng 
 440.000
 1.196.000

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 10/04/2019 lúc 03:08:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/04/2019
  Trứng gà ( 200 x 1.400)
 
 280.000

10/04/2019
   Đậu que ( 12 kg x 9.000)
 
 108.000

10/04/2019
   Chuối (14,3 kg x 7.000)
 
 100.000

10/04/2019
   Bán suất ăn:      175 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
350.000 
 

10/04/2019
   Tổng cộng 
 350.000
 488.000

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 11/04/2019 lúc 03:16:56(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/04/2019
 Bắp bò (20 kg x 135.000)  
 
 2.700.000

11/04/2019
Đùi gà (3 kg x 33.500)   
 
 67.000

11/04/2019
  Hành lá (1 kg x 28.000)
 
 28.000

11/04/2019
   Rau răm (1 kg x 12.000)
 
 12.000

11/04/2019
   Sả cây + xay (6 kg x 12.000)
 
 72.000

11/04/2019
   Ớt bột ( 1 kg x 45.000)
 
 45.000

11/04/2019
   Ớt trái (1 kg x 32.000)
 
 32.000

11/04/2019
   Rau quế (1.5 kg x 20.000)
 
 30.000

11/04/2019
   Ngò gai  (1.5 kg x 22.000)
 
 33.000

11/04/2019
   Hành tây  (1.5 kg x 14.000)
 
 21.000

11/04/2019
   Rau muống bào (5 kg x 18.000)
 
 90.000

11/04/2019
   Giá (5 kg x 8.000)
 
 40.000

11/04/2019
   Thơm ( 6 trái x 8.000)
 
 48.000

11/04/2019
   Mắm ruốc ((2 kg x 70.000)
 
 140.000

11/04/2019
   Hột màu điều
 
 50.000

11/04/2019
   Bún (50 kg x 7.000)
 
 350.000

11/04/2019
   Than (3 kg x 9.000)
 
 27.000

11/04/2019
   Gas + Gia vị
 
 500.000

11/04/2019
   Công dọn dẹp, nấu nướng
 
 500.000

11/04/2019
   Bán suất ăn:      353 phần x 1.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
353.000 
 

11/04/2019
   Tổng cộng 
 353.000
 4.785.000

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 12/04/2019 lúc 02:19:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/04/2019
  Đùi gà (13 kg x 33.333)
 
 433.000

12/04/2019
   Chuối ( 14.3 kg x 7.000)
 
 100.000

12/04/2019
   Bán suất ăn:      215 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
430.000 
 

12/04/2019
   Tổng cộng 
 430.000
 533.000

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 01:53:55(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,049
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/04/2019
 Cà rốt (2 kg x 15.000)  
 
 30.000

13/04/2019
Rau dền (12 Kg x 8.000)   
 
 96.000

13/04/2019
   Trứng gà (50 trái x 1.500)
 
 75.000

13/04/2019
   Chuối ( 10 kg x 7.000)
 
 70.000

13/04/2019
   Thùng đựng đá (1 cái x 60.000)
 
 60.000

13/04/2019
   Búa ( 1 cái x 20.000)
 
 20.000

13/04/2019
   Hành ngò
 
 5.000

13/04/2019
   Bán suất ăn:      142 phần x 2.000.                                                      Hỗ trợ cụ già neo đơn Phường 14:  4 phần
284.000 
 

13/04/2019
   Tổng cộng 
 284.000
 356.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.593 giây.