Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 11:12:52(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/04/2019
Chi phí nấu 251 phần cơm
 
  


02/04/2019
Gía (2kg x 9.000)
  
18.000

02/04/2019
Khóm (2kg x 15.000)
 
 30.000


02/04/2019
Om gai (0.5kg x 30.000)
 
15.000

02/04/2019
Me (1.5kg x 30.000)
 
30.000 

02/04/2019
Hành tím xay (1kg x 30.000)
 
30.000

02/04/2019
Dưa leo (14kg x 15.000)
 
210.000 

 

02/04/2019
Hành lá (0.5kg x 30.000)
   
15.000 

02/04/2019
Ngò rí
 
5.000 

02/04/2019
Bún tàu (0,5kg x 70.000)
 
35.000

02/04/2019
Hành phi (0,5kg x 120.000)
 
 
60.000

02/04/2019
Bột mì (0,5kg x 20.000)
 
10.000

02/04/2019
Trứng gà (200 trứng x 2.000)
 
400.000

02/04/2019
Thịt xay (8kg x 77.000)
 
616.000

02/04/2019
Chi phí quán
 
 

02/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

02/04/2019
Nước đá bi
 
5.000 

02/04/2019
Tăm
 
20.000 

02/04/2019
Tiền bán cơm (213p x 2.000)
426.000 
 

02/04/2019
Tiền bán mì gói (18goi x 1.000)
18.000 
 

02/04/2019
Tiền bán quần áo (48c x 2.000)
96.000 
 

 

02/04/2019
Tổng cộng
540.000  
1.524.000 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 03:17:51(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/04/2019
Chi phí nấu 250 phần cơm
 
  


04/04/2019
Đậu hủ (4kg x 25.000)
  
100.000

04/04/2019
Nấm rơm (1kg x 100.000)
 
100.000


02/04/2019
Cà tím (2kg x 15.000)
 
30.000

04/04/2019
Cà rốt (1kg x 12.000)
 
12.000 

04/04/2019
Củ cải (2kg x 12.000)
 
24.000

04/04/2019
Rau muống (7kg x 10.000)
 
70.000 

 

04/04/2019
Om gai (0.5kg x 20.000)
   
10.000 

04/04/2019
Me (1.5kg x 30.000)
 
45.000 

04/04/2019
Hành paro (0,5kg x 30.000)
 
15.000

04/04/2019
Hành lá (0.5kg x 30.000)
 
15.000

04/04/2019
Ngò rí
 
5.000

04/04/2019
Ớt hiểm (0,5kg x 40.000)
 
20.000

04/04/2019
Đậu que (14kg x 20.000)
 
280.000

04/04/2019
Chả cá (8,5kg x 64.400)
 
547.000

04/04/2019
Chi phí quán
 
 

04/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

04/04/2019
Nước đá bi
 
5.000 

04/04/2019
Tiền bán cơm (203p x 2.000)
406.000 
 

04/04/2019
Tiền bán mì gói (21goi x 1.000)
21.000 
 

04/04/2019
Tiền bán quần áo (75c x 2.000)
150.000 
 

 

04/04/2019
Tổng cộng
577.000  
1.288.000 

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 06/04/2019 lúc 03:31:56(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/04/2019
Chi phí nấu 220 phần cơm
 
  


06/04/2019
Bí xanh (8kg x 15.000)
 
  
120.000

06/04/2019
Đậu bắp (8kg x 15.000)
 
120.000


06/04/2019
Hành tím xay (1kg x 30.000)
 
30.000

06/04/2019
Tỏi xay (0,5kg x 30.000)
 
15.000 

 

06/04/2019
Hành lá (0.5kg x 40.000)
   
20.000 

06/04/2019
Ngò rí
 
5.000 

06/04/2019
Thịt đùi (10kg x 84.000)
 
840.000

06/04/2019
Thịt xay (1kg x 77.000)
 
 
77.000

06/04/2019
Trứng gà (15 trứng x 2.400)
 
36.000

06/04/2019
Chi phí quán
 
 

06/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

06/04/2019
Nước đá bi
 
5.000 

06/04/2019
Đổi gas mini (6binh x 7.000)
 
42.000 

06/04/2019
Tiền bán cơm (209p x 2.000)
418.000 
 

06/04/2019
Tiền bán mì gói (33goi x 1.000)
33.000 
 

 

06/04/2019
Tiền bán quần áo (45cai x 2.000)
90.000  
  

 

06/04/2019
Tổng cộng
541.000  
1.320.000 

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 03:07:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/04/2019
Chi phí nấu 220 phần cơm
 
  


04/04/2019
Su su (9kg x 12.000)
  
108.000

04/04/2019
Cải đỏ (1kg x 12.000)
 
12.000


02/04/2019
Bắp cải (8kg x 15.000)
 
120.000

09/04/2019
Ớt hiểm (0,5kg x 40.000)
 
20.000 

09/04/2019
Hành lá (0,5kg x 40.000)
 
20.000

09/04/2019
Ngò rí
 
5.000 

 

09/04/2019
Om, gai (0,5kg x 20.000)
   
10.000 

09/04/2019
Me (1.5kg x 30.000)
 
45.000 

09/04/2019
Tỏi xay (1,5kg x 30.000)
 
45.000

09/04/2019
Hành tím xay (1kg x 30.000)
 
30.000

09/04/2019
Mía cây
 
20.000

09/04/2019
Cá thu đao (2 thùng x 345.000)
 
690.000

09/04/2019
Thịt xay ( 1kg x 80.000)
 
80.000

09/04/2019
Chi phí quán
 
 

09/04/2019
Nước đá bi
 
5.000

09/04/2019
Tiền giữ xe (2c x 5.000)
 
10.000 

09/04/2019
Tiền nước kỳ 4/2019
 
554.000

09/04/2019
Hộp cơm (4 cây x 45.000)
 
180.000

09/04/2019
Muỗng nhựa (10 lốc x 9.000)
 
90.000

09/04/2019
Chi phí chở cá
 
50.000

09/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

09/04/2019
Tiền bán cơm (208p x 2.000)
426.000 
 

09/04/2019
Tiền bán mì gói (20goi x 1.000)
20.000 
 

09/04/2019
Tiền bán quần áo (110c x 2.000)
2200.000 
 

 

09/04/2019
Tổng cộng
656.000  
2.094.000 

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 11/04/2019 lúc 03:21:52(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/04/2019
Chi phí nấu 295 phần cơm
 
  


11/04/2019
Hành tím xay (1kg x 30.000) 
  
30.000

11/04/2019
Tỏi xay (1,5kg x 30.000)
 
45.000

11/04/2019
Củ hành tây (2kg x 20.000)
 
40.000 

11/04/2019
Ngò rí
 
 10.000

11/04/2019
Chi phí quán
 
 

11/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x5.000)
 
10.000

11/04/2019
Nước đá bi
 
5.000 

11/04/2019
Tiền bán cơm (248p x 2.000)
496.000 
 

 

11/04/2019
Tiền bán quần áo (39cai x 2.000)
78.000  
  

 

11/04/2019
Tổng cộng
574.000  
140.000 

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 03:46:02(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,670
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/04/2019
Chi phí nấu " Phở cho người nghèo"-Món HỦ TIẾU NAM VANG 350p
 
4.612.000  


13/04/2019
Chi phí quán
 
 

13/04/2019
Tiền gửi xe ( 2c x 5.000)
 
10.000


13/04/2019
Nước đá bi
  
5.000

 

13/04/2019
Dây thun ( 1 gói x 50.000)
   
50.000 

 

13/04/2019
Tiền bán hủ tiếu ( 312p x 1.000)
 312.000
  

 

13/04/2019
Tiền bán quần áo (50cai x 2.000)
  100.000
  

 

13/04/2019
Tổng cộng
 412.000  
4.677.000

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.677 giây.