Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/04/2019 lúc 01:53:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

01/04/2019
 Gửi xe 7c x 5,000  
 
35,000

01/04/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

01/04/2019
 Tiền nhà 
 
20,000,000

01/04/2019
 Chuối 30kg x 7,000  
 
210,000

01/04/2019
 Bí 10kg x 15,000 
 
150,000

01/04/2019
 Dưa leo 10kg x 12,000  
 
120,000

01/04/2019
  Tiền bán suất ăn (402 x 2.000)
804,000  
 

01/04/2019
  Tổng cộng
804,000
22,615,000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/04/2019 lúc 02:39:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/04/2019
 Chuối 33kg x 7,000  
 
231,000

02/04/2019
 Bầu 15kg x 12,000  
 
180,000

02/04/2019
 Cải ngọt 10kg x 12,000  
 
120,000

02/04/2019
 Cà chua 5kg x 15,000  
 
75,000

02/04/2019
 Ớt hiểm 1kg x 30,000 
 
30,000

02/04/2019
 Đậu hũ 200M x 2,000  
 
400,000

02/04/2019
 Thịt xay 15kg x 77,000 
 
1,155,000

02/04/2019
 Gửi xe 7c x 5,000  
 
35,000

02/04/2019
  Tiền bán suất ăn (381 x 2.000)
762,000  
 

02/04/2019
  Tổng cộng
762,000
2,226,000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/04/2019 lúc 01:38:04(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/04/2019
 Gửi xe 8c x 5,000  
 
40,000

03/04/2019
 Sả 3kg x 12,000  
 
36,000

03/04/2019
 Tương ớt 1b x 55,000 
 
55,000

03/04/2019
 Thịt đùi 30kg x 84,000  
 
2,520,000

03/04/2019
  Tiền bán suất ăn (385 x 2.000)
770,000  
 

03/04/2019
  Tổng cộng
770,000
2,651,000

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/04/2019 lúc 05:05:37(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/04/2019
 Gửi xe 11c x 5,000  
 
55,000

04/04/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

04/04/2019
 đậu đũa 20kg x 15,000 
 
300,000

04/04/2019
 Mùng tơi 10kg x 15,000  
 
150,000

04/04/2019
 Bột nghệ 2kg x 45,000 
 
90,000

04/04/2019
 Dưa mắm 10kg x 37,000  
 
370,000

04/04/2019
  Tiền bán suất ăn (362 x 2.000)
724,000  
 

04/04/2019
  Tổng cộng
724,000
3,035,000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/04/2019 lúc 03:14:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/04/2019
 Gửi xe 8c x 5,000  
 
40,000

05/04/2019
 Chuối 30kg x 7,000  
 
210,000

05/04/2019
 Dưa leo 15kg x 15,000 
 
225,000

05/04/2019
 Bầu 20kg x 12,000  
 
240,000

05/04/2019
 Ớt hiểm 1kg x 30,000 
 
30,000

05/04/2019
 Tiền điện  
 
1,326,000

05/04/2019
  Tiền bán suất ăn (333 x 2.000)
666,000  
 

05/04/2019
  Tổng cộng
666,000
2,071,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 06/04/2019 lúc 01:12:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/04/2019
 Sườn 25kg x 84,000  
 
2,100,000

06/04/2019
 Bầu 30kg x 13,000  
 
390,000

06/04/2019
 Cải ngọt 10kg x 12,000  
 
120,000

06/04/2019
 Gửi xe 8c x 5,000 
 
40,000

06/04/2019
 Bịch đựng canh   
 
94,000

06/04/2019
  Tiền bán suất ăn (414 x 2.000)
1,868,000  
 

06/04/2019
  Tổng cộng
1,868,000
2,744,000

Sửa bởi người viết 08/04/2019 lúc 10:11:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/04/2019 lúc 03:01:38(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/04/2019
 Tiền gas 4 bình đã trừ gas dư  
 
3,728,000

08/04/2019
 Thịt xay 5kg x 77,000 (Ngày 1/4)  
 
385,000

08/04/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

08/04/2019
 Bắp cải 25kg x 13,000 
 
325,000

08/04/2019
 Gửi xe 6c x 5,000   
 
30,000

08/04/2019
  Tiền bán suất ăn (420 x 2.000)
840,000  
 

08/04/2019
  Tổng cộng
840,000
6,568,000

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 09/04/2019 lúc 02:46:31(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/04/2019
 Chuối 40kg x 7,000 (10kg của ngày 6/4)  
 
280,000

09/04/2019
 Gửi xe 5c x 5,000  
 
25,000

09/04/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

09/04/2019
 Đậu hũ 200M x 2,000  
 
400,000

09/04/2019
 Giá 25kg x 10,000  
 
250,000

09/04/2019
 Hẹ 2kg x 15,000 
 
30,000

09/04/2019
 Cà chua 5kg x 12,000   
 
60,000

09/04/2019
  Tiền bán suất ăn (395 x 2.000)
790,000  
 

09/04/2019
  Tổng cộng
790,000
3,145,000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 10/04/2019 lúc 02:05:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/04/2019
 Gửi xe 6c x 5,000  
 
30,000

10/04/2019
 Sả 3kg x 12,000  
 
36,000

10/04/2019
 Chuối 33kg x 7,000 
 
231,000

10/04/2019
 Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
2,520,000

10/04/2019
 Rau muống 25kg x 10,000  
 
250,000

10/04/2019
 Cà chua 5kg x 12,000 
 
60,000

10/04/2019
 me 1kg x 30,000  
 
30,000

10/04/2019
  Tiền bán suất ăn (412 x 2.000)
824,000  
 

10/04/2019
  Tổng cộng
824,000
3,127,000

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 12/04/2019 lúc 04:27:29(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/04/2019
 Giấy ăn 5 cây x 80,000  
 
400,000

12/04/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

12/04/2019
 Dưa mắm 10kg x 37,000 
 
370,000

12/04/2019
 Giá 20kg x 10,000  
 
200,000

12/04/2019
 Hẹ 2kg x 15,000 
 
30,000

12/04/2019
 Gửi xe 7c x 5,000  
 
35,000

12/04/2019
  Tiền bán suất ăn (366 x 2.000)
732,000  
 

12/04/2019
  Tổng cộng
732,000
3,135,000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 13/04/2019 lúc 04:02:10(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,566
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/04/2019
 Gửi xe 4c x 5,000  
 
20,000

13/04/2019
 Sườn cotlet 25kg x 84,000  
 
2,100,000

13/04/2019
 Dưa leo 15kg x 15,000 
 
225,000

13/04/2019
 Giá 5kg x 10,000 
 
50,000

13/04/2019
 Cà chua 5kg x 12,000  
 
60,000

13/04/2019
  Tiền bán suất ăn (356 x 2.000)
712,000  
 

13/04/2019
  Tổng cộng
712,000
2,501,000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.511 giây.