Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:45:39(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
1 /10/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 10-2019
 
8,500,000
1 /10 /2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 - Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 10/2019 ( 420.000),Học thêm Môn Toán Tháng 10/2019 (500.000)
 
920,000
3 /10 /2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 9/2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000),Bảo hiểm y tế (563.000),Bảo hiểm tai nạn(15.000)
 
978,000
8 /10 /2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 _ Trường THPT Ngô Quyền : Môn Tự chọn + trải nghiệm Tháng 9+Tháng 10/2019 ( 300.000)
 
300,000
9 /10 /2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 10 /2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000)
 
400,000
9 /10 /2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 _ Trường THPT Dương Văn Dương :Học phí Tháng 10/2019 (100.000),Học phí 2 buổi (300.000)
 
400,000
9 /10 /2019
Em Hà Lê Ngọc Hân: Lớp 12- Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 ( 240.000) ,Học 2 buổi ( 600.000),Bảo hiểm y tế 9 Tháng ( 422.000),Bảo hiểm tai nạn 1 năm ( 30.000),Tin học 1 năm ( 50.000),Ấn chỉ ,phù hiệu ( 30.000),Đề thi ,giấy thi ( 32.000),Chuyên đề Tháng 8+Tháng 9/2019 (320.000).
 
1,720,000
12 /10 /2019
Phí SMS số điện thoại 0777415828.0903906100.0919690706 Tháng 10+Tháng 11+Tháng 12/2019 ( 3 số x 33.000)
 
99,000
12 /10 /2019
Tiền xe chở 300 cuốn tập 
 
50,000
14 /10 /2019
Em Trần Thị Lan Anh : Lớp 10 - Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 10/2019 ( 420.000),Trải nghiệm thực tế ( 100.000),Chi phí Nhà trường ( 30.000)
 
550,000
15 /10 /2019
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6 - Trường THCS Quang Trung : Học phí Tháng 9 +Tháng 10/2019
 
815,000
15 /10 /2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 10/2019 ( 60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Nước uống ( 10.000),Tin học ( 40.000),Anh văn ( 100.000),Kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo ( 180.000)
 
620,000
16 /10 /2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 10- Trường THPT Lê Thánh Tôn : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bảo hiểm tai nạn ( 30.000),Tin hoc 1 năm ( 50.000),Đề thi ,giấy thi ( 60.000),Ấn chỉ,phù hiệu ( 35.000),Nước uống ( 45.000),Chi phí Nhà trường ( 443.000),Hoch phí Tháng 9+Tháng 10/2019 ( 240.000),Học 2 buổi ( 600.000),Anh văn ( 360.000),Trải nghiệm thực tế ( 200.000),Chi phí Nhà trường ( 50.000).
 
2,676,,000
16 /10 /2019
Em Quách Thiên Phát : Lớp 10 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
 
2,288,000
16 /10 /2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 9/2019
 
22,000
17 /10 /2019
Em Lê Hoàng Huy : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019 : Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn ( 100.000).Được giảm trừ gia cảnh
 
220,000
18 /10 /2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn ( 100.000).
 
430,000
18 /10 /2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Học nghề (20.000),Anh văn ( 100.000)
 
370,000
18 /10 /2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Học phí Tháng 10/2019 ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Anh văn ( 195.000),Chi phí Nhà trường ( 60.000)
 
675,000
18 /10 /2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bồi dưỡng học sinh giỏi học thêm Môn Toán Tháng 10/2019
 
160,000
19 /10 /2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Học thêm môn Toán Tháng 10/2019
 
500,000
21 /10 /2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9/2019:Tin học ( 90.000),Năng khiếu ( 90.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 120.000),Học bơi (115.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 240.000),Đề thi,kiểm tra (80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
1,299,000
21 /10 /2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 400.000),Đề thi,kiểm tra (160.000).
 
1,253,000
21 /10 /2019
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Học nghề ( 62.500),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Đề thi,kiểm tra (160.000).Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
1,478,000
21 /10 /2019
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9 + Tháng 10/2019:Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 400.000),Đề thi,kiểm tra (160.000), Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
1,816,000
21 /10 /2019
Photo hồ sơ Em đến trường
 
20,000
22 /10 /2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn ( 100.000)
 
430,000
22 /10 /2019
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 - Trường THPT Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 10/2019 : Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Chuyên đề ( 160.000),Trải nghiệm ( 40.000),Chi phí Nhà trường ( 25.000)
 
645,000
23 /10 /2019
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Học nghề (62.500),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Đề thi ,giấy kiểm tra ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Sổ liên lạc điện tử ( 80.000)
 
1,478,000
24 /10 /2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 -Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo(400.000),Sổ liên lạc điện tử (80.000)
 
1,172,000
24 /10 /2019
Em Lê Công Vinh : Lớp 8 - Trường THCS Bình Lợi Trung : Bảo hiểm y tế (563.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Dụng cụ học tập (139.000)
 
732,000
25 /10 /2019
Tiền điện Tháng 9/2019
 
70,000
25 /10 /2019
Đặt làm 1 Standee quảng bá Dự án Nụ Cười 3 - Em đến trường + Khung dựng +Tiền xe
 
319,000
25 /10 /2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 - Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Kỹ năng sống ( 200.000),Tiết học sáng tạo ( 320.000),Anh văn ( 500.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bảo hiểm tai nạn ( 30.000)
 
1,613,000
25 /10 /2019
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 - Trường Tiểu học Phú Mỹ : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Chi phí Nhà trường ( 50.000)
 
613,000
25 /10 /2019
Em Lê Ngọc Tuyết : Trường cao Đẳng Kinh Tế Hồ Chí Minh : Học phí Học kỳ 1 :2019-2020: Anh văn 2 tín chỉ (450.000),Tài chính Doanh nghiệp 3 tín chỉ ( 675.000),Thị trường chứng khoán 2 tín chỉ (410.000),Nguyên lý thống kê 2 tín chỉ ( 450.000),Quản trị học 2 tín chỉ (450.000),Thuế 2 tín chỉ ( 450.000)
 
2,845,000
25 /10 /2019
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Học 2 buổi ( 200.000),Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.500),Sổ liên lạc điện tử (80.000),Đề thi ,giấy kiểm tra ( 80.000),Bảo hiểm y tế ( 563.000),Nước uống ( 37.500)Vệ sinh ( 50.000)
 
1,703,000
28 /10 /2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học ( 150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi ( 192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo ( 320.000),Đề kiểm tra ( 80.000),Sổ kiên lạc điện tử ( 80.000), Nước uống ( 15.000)
 
1,187,000
28 /10 /2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Bảo hiểm y  tế 
 
563,000
29 /10 /2019
Em Hà Quốc Triệu :Lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 8 +Tháng 9+Tháng 10/2019 : Anh văn ( 500.000),Ngoại khóa ( 120.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000)
 
820,000
30 /10 /2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 - Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 10/2019(210.000), Tin học ( 30.000),Nước uống ( 10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn ( 100.000)
 
370,000
30/10 /2019
Em  Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 -Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Tin học (150.000),Năng khiếu ( 150.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 200.000),Học bơi (192.000),Giáo dục kỹ năng sáng tạo(400.000),Sổ liên lạc điện tử (80.000) , Bảo hiểm y tế ( 563.000)
 
1,735,000
31/10 /2019
Lương nhân viên Dự án Em đến Trường Tháng 10/2019
 
7,500,000
31/10 /2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
31/10 /2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
31/10 /2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) - Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
 
2,000,000
31/10 /2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 10/2019 -  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
 
6,000,000
31/10 /2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 10/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng- Chi theo chỉ đinh NHT PT011803
 
10,350,000

 

Sửa bởi người viết 31/10/2019 lúc 02:01:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.547 giây.