Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 02:29:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2019
Hoàng Hoàng Hưng
NC4
 
200.000   
  

01/10/2019
Khúc Cẩm Tú
NC4
 
200.000   
  

01/10/2019
Ẩn danh (PT 11439)
NC4
 
1.000.000   
 

01/10/2019
Chị Lộc
NC4
 
300.000   
 

01/10/2019
Trần Châu Giang
NC4
 
    
 20kg gạo, dầu ăn (1c x 1lit)

01/10/2019
Kính thuốc Sài Gòn 170 Khánh Hội
NC4
 
    
 50kg gạo

01/10/2019
Anh Duy (0983616300)
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 02:47:49(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/10/2019
Ẩn danh (PT 11482)
NC4
 
    
 10kg gạo 

02/10/2019
Chị Hương
NC4
 
    
20kg gạo

02/10/2019
Chị Hiếu
NC4
 
  
 200kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 02:50:22(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,134
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/10/2019
Ẩn danh (PT 11441)
NC4
 
200.000
  

03/10/2019
Lê Thị Diệu Hiền (170/14 Bến Vân Đồn)
NC4
 
  500.000
 

03/10/2019
Nguyễn Thị Thanh
NC4
 
  900.000
 

03/10/2019
Chị Lộc ( USA)
NC4
 
  700.000
 

03/10/2019
Thùy Trang
NC4
 
  
 50kg gạo, dầu ăn 1lit ; 1kg đường