Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 03:11:45(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 1/10 /2019
NLBT - LHP - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 01:56:18(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 2/10 /2019
Bà Diệu Từ 
NC8
 
1.000.000 
 

 2/10 /2019
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC8
 
10.000.000 
 

 2/10 /2019
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong Khóa 93/96 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

 2/10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Bí xanh

 

Sửa bởi người viết 03/10/2019 lúc 03:14:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:26:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 3/10 /2019
Anh Tâm - đô thị
NC8
 
 
 200kg Gạo

 3 /10 /2019
Công Ty Cổ phần Du lịch EXOTISSIMO Việt Nam ( EXO Travel)
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 3 /10 /2019
Bạn Cô Kim Liên
NC8
 
 
 100kg Bắp cải

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 02:44:04(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 4 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

 4 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
 25kg Gạo

 4 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Cải xanh

 4 /10 /2019
Chị Nguyễn Thị Cẩm Hương
NC8
 
300.000 
 

 4 /10 /2019
Tina Nguyễn ( USA )
NC8
 
2.314.000(100 USDx 23.140) 
 

 4 /10 /2019
Dzy Nguyễn ( Em của Tina Nguyễn  - USA )
NC8
 
2.314.000(100 USDx 23.140) 
 

 4 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
50.000 
 

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 01:51:55(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 7 /10 /2019
Nhóm Bạn Cựu Học sinh Khóa 71/78 
NC8
 
1.000.000 
 

 7 /10 /2019
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

 7 /10 /2019
Cựu Học sinh Khóa 70/77 P.Ký - Lê Hồng Phong
NC8
 
4.628.000(200 USD x 23.140) 
 

 7 /10 /2019
Lê Anh Đào Khóa 71/78
NC8
 
 
 50kg Gạo

 7 /10 /2019
Bạn Cô Kim Liên
NC8
 
 
 100kg Bắp cải

 7 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg Cà tím ,10kg Su su,10kg Củ cải trắng

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 01:22:11(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 9/10 /2019
Chú Đoàn Đức Việt
NC8
 
 
 100kg Gạo

 9 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 10kg Dưa leo,10kg cà chua,10kg hành tây

 9 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
  70kg Quần áo

 

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 02:23:31(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 11/10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 30kg Bí xanh

 

Sửa bởi người viết 11/10/2019 lúc 02:26:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 03:10:52(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,217
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 14 /10 /2019
Chú Tiến
NC8
 
500.000 
 

 14 /10 /2019
Trần Lê Sĩ Liêm - Lan Hương - Trường Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 95/98 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

 14 /10 /2019
Cô Phạm Bích Sơn - Giáo viên Trường Chuyên Lê Hồng Phong 
NC8
 
500.000 
 

 14 /10 /2019
Ngô Đình Dũng - Trường Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 83/86 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

 14 /10 /2019
Nathan Nguyễn - Chuyên Toán Lê Hồng Phong Khóa 93/96 - CK Eximbank
NC8
 
1.000.000 
 

 14 /10 /2019
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
10kg cà tím,10kg cà rốt,10kg đậu que

 14 /10 /2019
Ẩn danh
NC8
 
 
50kg Quần áo

Sửa bởi người viết 14/10/2019 lúc 03:12:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.441 giây.