Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 08:39:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-10-2019
DVD PTTH VA DOON ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
4.000.000 
 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 01:54:51(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01-10-2019
Lu Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

01-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
1.000.000 
 

01-10-2019
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
1.000.000 
 

01-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012279
Tất cả
200.000 
 

02-10-2019
Lu Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

02-10-2019
DVD PTTH VA DOON ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
200.000 
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 09:55:28(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-10-2019
Nguyen Ngoc Phi Anh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
4.000.000 
 

03-10-2019
Nguyen Van Thai - Thai
Hold NC1
 
2.000.000 
 

03-10-2019
Nguyen Huu Mai ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
1.000.000 
 

03-10-2019
Vĩnh Công 
Tất cả
 
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 03/10/2019 lúc 03:38:58(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 12:00:01(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-10-2019
Nguyen Van Thai - Thai ( đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ Bé Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 03:06:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-10-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
300.000 
 

03-10-2019
Duong Thi Lien Ha ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
500.000 
 

03-10-2019
Le Kim Ngoc ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
200.000 
 

03-10-2019
Tam Loan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 
200.000 
 

04-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

04-10-2019
Nguyen Hoang Tuan ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
 x
1210.000 
 

04-10-2019
Dinh Thi Tuyet Hanh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
500.000 
 

04-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012295- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
300.000 
 

04-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT012296 hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

04-10-2019
Pham Thi My Linh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
1.000.000 
 

04-10-2019
Nguyen Hoang Phuc ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
700.000 
 

04-10-2019
Huỳnh Anh Hiếu
 Tất cả
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 04/10/2019 lúc 03:17:01(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 05:07:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-10-2019
Pham Truong Son ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
1.000.000 
 

05-10-2019
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản ACB)
 
 x
200.000 
 

07-10-2019
Luu Thanh Thuan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả 
 x
500.000 
 

07-10-2019
Banh Thi Hang ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
100.000 
 

07-10-2019
Tran Viet Huan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
6.464.235 
 

07-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
200.000 
 

07-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
2.000.000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 01:37:37(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07-10-2019
Ninh ( chuyển khoản VCB), PT012308
Tất cả 
 x
1.000.000 
 

07-10-2019
Nguyen Hoang Tuan ( chuyển khoản VCB)
  Tất cả
 x
5.871.000 
 

08-10-2019
Do Lan Anh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 
200.000 
 

08-10-2019
Lam Khon Phong ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

08-10-2019
Tran Trung Dung( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

08-10-2019
Phuong Anh ( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
500.000 
 

08-10-2019
Phuong Anh ( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
500.000 
 

08-10-2019
Nguyen Thi Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
1.000.000 
 

08-10-2019
Ngo Phan Quoc Thai ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
 x
500.000 
 

09-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

Sửa bởi người viết 09/10/2019 lúc 01:57:09(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 10:42:38(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-10-2019
NCT Nakamoto Yuta (chuyển khoản ACB) hỗ trợ dự án xuất ăn giá rẻ
Tất cả 
 
3.000.000 
 

09-10-2019
Nguyen Tran Kiem Cuong Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Pham Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

09-10-2019
Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB)
Hold_NC1
 
1.000.000 
 

09-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
500.000 
 

09-10-2019
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả 
1.000.000 
 

09-10-2019
Trinh Le Truc ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
1.000.000 
 

10-10-2019
Nguyen Quang Duc ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
5.000.000 
 

10-10-2019
Ngo Truong Hoang Thy ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
2.000.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả 
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Quang kỳ 435
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Liền kỳ 434
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 431
 
 x
250.000 
 

10-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản Eximbank) hỗ trợ bệnh nhân Bùi Thanh Hiền kỳ 432
 
 x
250.000 
 

Sửa bởi người viết 10/10/2019 lúc 01:47:25(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 03:17:47(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-10-2019
Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB ) PT012347 - chương trình Phở Cho Mọi Người
 Tất cả
 
5.000.000 
 

11-10-2019
Nguyen Le Khanh Yen ( chuyển khoản BIDV )
 Tất cả
 x
1.000.000 
 

13-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
 x
200.000 
 

13-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
 x
2.000.000 
 

13-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy  kỳ 436
 
 x
2.000.000 
 

14-10-2019
Tran Quoc Dong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
250.000 
 

14-10-2019
Quach Thi Thanh Tam (chuyển khoản VCB) - chương trình Phở Cho Người Nghèo
 Tất cả
 
100.000 
 

15-10-2019
Ly Nguon ( chuyển khoản VTCPay) ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
100.000 
 

Sửa bởi người viết 19/11/2019 lúc 10:36:15(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 01:24:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14-10-2019
Quỹ từ thiện xã hội Tâm Nguyện Việt ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Dương Thị Như Thảo kỳ 433
 
 x
23.200.000 
 

15-10-2019
Tran Thi Yen ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 Tất cả
 x
301.000 
 

15-10-2019
To Thanh Nhan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 x
200.000 
 

15-10-2019
VPLS Bui Thanh Luat ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
Hold_NC6 
 
500.000 
 

15-10-2019
Chieu Khai Tin ( chuyển khoan VCB)
Tất cả 
 x
600.000 
 

16-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
250.000 
 

16-10-2019
Vo Thanh Phuoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Huỳnh Gia Lộc kỳ 430
 
250.000 
 

16-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438,PT013515
 
400.000 
 

16-10-2019
Nhà hảo tâm Nguyen Van Thai hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
500.000 
 

Sửa bởi người viết 17/10/2019 lúc 11:56:58(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 19/10/2019 lúc 08:43:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-10-2019
Tran Trung Dung( chuyển khoản BIDV) Hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đúc Tuấn kỳ 438
 
 x
500.000 
 

16-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
 x
500.000 
 

17-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB)
 Tất cả
1.000.000 
 

17-10-2019
Nguyen Ngoc Loan ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
200.000 
 

17-10-2019
Nguyen Thi Nhu Quynh ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
 Tất cả
 
500.000 
 

17-10-2019
MR.DO ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Phạm Văn Văn kỳ 437
 
1.000.000 
 

17-10-2019
MR.DO ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Diễm Thúy kỳ 436
 
1.000.000 
 

17-10-2019
MR.DO ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đúc Tuấn kỳ 438
 
3.000.000 
 

18-10-2019
Nguyen Van Thai - Thai hỗ trợ (chuyển khoản VTCPay) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
500.000 
 

Sửa bởi người viết 19/10/2019 lúc 02:17:16(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 22/10/2019 lúc 08:51:35(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20-10-2019
Pham Doan Nguyen Han ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
700.000 
 

21-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT013530
Tất cả
 
300.000 
 

21-10-2019
Ẩn danh - nicespring123@gmail.com ( chuyển khoản VCB), PT013531
Tất cả
 x
500.000 
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 24/10/2019 lúc 08:48:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

21-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đúc Tuấn kỳ 438
 
 x
200.000 
 

22-10-2019
Ẩn danh  ( chuyển khoản VCB), PT013533
Tất cả
 
500.000 
 

22-10-2019
Nguyen Dieu Thuy  ( chuyển khoản VCB)
QYV_TKĐN
 
500.000 
 

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 25/10/2019 lúc 01:43:23(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25-10-2019
Nguyen Van Thai - Nam (đóng góp qua VTC Pay) hỗ trợ bé Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
 x
500.000 
 

25-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
 x
500.000 
 

25-10-2019
Ngo Kieu Phuc Thao ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
500.000 
 

25-10-2019
Nguyen Thi Thanh Phuong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
200.000 
 

25-10-2019
Tran Thi Yen ( chuyển khoản Agribank) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
401.900 
 

25-10-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
 x
500.000 
 

25-10-2019
Tran Trung Dung ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
500.000 
 

Sửa bởi người viết 29/10/2019 lúc 01:49:48(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 09:04:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
 x
2.000.000 
 

26-10-2019
Phước Lộc Hùng Huỳnh hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái vy kỳ 440
 
 x
2.000.000 
 

26-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
1.000.000 
 

26-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
1.000.000 
 

27-10-2019
Nguyen Bao Long ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
1.000.000 
 

28-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản ACB), PT013546
Tất cả
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 29/10/2019 lúc 09:06:19(UTC)  | Lý do: cập nhật

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 29/10/2019 lúc 04:01:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

28-10-2019
Le Thi Ngoc Han ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
300.000
 

28-10-2019
Lu Thi Thanh Tam ( chuyển khoản VCB)- chương trình phở cho người nghèo
Tất cả
 
100.000 
 

28-10-2019
Viet Huong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
1.000.000 
 

28-10-2019
Viet Huong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
1.000.000 
 

29-10-2019
Viet Huong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
 x
1.000.000 
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 08:56:02(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lưu Nguyễn Đức Tuấn kỳ 438
 
1.000.000 
 

30-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Huỳnh Ánh Tuyết kỳ 439
 
 x
1.000.000 
 

30-10-2019
Nguyen Duy Linh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
1.000.000 
 

30-10-2019
Nham Tuy Ngoc ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
 x
500.000 
 

30-10-2019
Cty Shopee ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Ái Vy kỳ 440
 
1.200.000 
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 31/10/2019 lúc 02:57:36(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

30-10-2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT013759- chương trình Phở Cho Mọi Người
Tất cả
 
1.000.000 
 

31-10-2019
Chi Kieu Luu Va Ban Be ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VNHELP) 5.170usd *23.152đ)- chương trình Phở Cho Mọi Người
Tất cả
 
119,695,840 
 

31-10-2019
Anh Ki Nguyen ( chuyển khoản VCB) đóng góp qua VNHELP) 100usd*23.152đ)- chương trình Phở Cho Mọi Người
Tất cả
 
 2,315,200 
 

31-10-2019
Chieu Khai Tin ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
 x
200.000 
 

Sửa bởi người viết 31/10/2019 lúc 04:28:52(UTC)  | Lý do: cập nhật

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.848 giây.