Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 01:36:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2019
 Chú Châu (Quận 1)
 NC1
 
 
  100kg gạo

01/10/2019
 Chú Nguyễn Văn Đấu
 NC1
 
 
 50kg gạo

01/10/2019
 Ẩn danh (PT 011687) 
 NC1
 
50,000 
  

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 03:34:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/10/2019
 Chị Châu Thị Cẩm Vân
 NC1
 
200,000 
  

02/10/2019
 Chị Trần Văn Cát
 NC1
 
500,000 
 

02/10/2019
 Chị Phùng Quý Tố 
 NC1
 
 
  50kg gạo

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:35:05(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/10/2019
 Chị Vương Thị Tiên
 NC1
 
100,000 
  

03/10/2019
 Ẩn danh (PT 011691)
 NC1
 
200,000 
 

03/10/2019
 Bà Lê Thị Nga 
 NC1
 
500,000 
  50kg gạo

03/10/2019
 Chị Trần Thị Thanh Thúy
 NC1
 
500,000 
  

03/10/2019
 Cô Trịnh Hoàng Thúy Phượng
 NC1
 
1,000,000 
 

03/10/2019
 Anh Long (Châu Đốc) 
 NC1
 
 100,000
  

03/10/2019
 Ẩn danh (PT 011696)
 NC1
 
100,000 
  

03/10/2019
 Gia đình chị Lang
 NC1
 
 
 100kg gạo

03/10/2019
 Cô Loan 
 NC1
 
 
  50kg gạo

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 03:01:44(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/10/2019
 Chị Trâm
 NC1
 
250,000 
  

04/10/2019
 Ẩn danh (PT 011698)
 NC1
 
500,000 
 

04/10/2019
 Ẩn danh (PT 011612 )
 NC1
 
 
  10kg gạo

04/10/2019
 Cô Thúy Huệ
 NC1
 
 
  10kg muối

04/10/2019
 Nhóm Thiện Duyên
 NC1
 
 
 285kg gạo (25kg x 11 + 10kg) + 6kg đường (1kg x 6)

04/10/2019
 Cô Hạnh
 NC1
 
500,000 
  

Sửa bởi người viết 05/10/2019 lúc 03:12:47(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:20:07(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/10/2019
 Việt Kiều Canada
 NC1
 
2,000,000 
  

05/10/2019
 Chú Vũ Công Đức
 NC1
 
1,000,000 
 

05/10/2019
 Cô Lê Thanh Loan (Pháp danh : Diệu Giác)
 NC1
 
3,000,000 
  

05/10/2019
 Philip Gia Lưu 
 NC1
 
200 USD 
  

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 02:20:50(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/10/2019
 Anh Phạm Văn Ngọc
 NC1
 
 
  Bao quần áo cũ

07/10/2019
 Nhà hàng Nhật (SUSHISUN)
 NC1
 
1,000,000 
 

07/10/2019
  Ẩn danh (PT 011620)
 NC1
 
 
  20kg gạo

07/10/2019
 Cô Liên (Chợ Vườn Chuối)
 NC1
 
 
  60l nước tương (120c x 500ml)

07/10/2019
 Cô Hương (Chợ Vườn Chuối)
 NC1
 
 
 36kg đường (12kg x 3)

07/10/2019
  Cô Hạnh (Chợ Vườn Chuối)
 NC1
 
 
  40kg gạo (10kg x 4)

Sửa bởi người viết 08/10/2019 lúc 03:51:26(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 03:53:10(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/10/2019
 Chú Võ Tấn Lộc
 NC1
 
 
  100kg gạo

08/10/2019
 Cô Nhâm Thị Lệ Anh
 NC1
 
500,000 
 

08/10/2019
  Gia đình ông Nguyễn Hồ Chung
 NC1
 
1,000,000 
  

08/10/2019
 Gas Đại Á
 NC1
 
 
 50kg gạo + 5l dầu

Sửa bởi người viết 09/10/2019 lúc 02:06:30(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 02:13:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/10/2019
 Chị Văn Thị Hồng
 NC1
 
200,000 
  

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:46:47(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/10/2019
 Cô Phương Tư Vân
 NC1
 
200,000 
  

10/10/2019
 Cụ bà Lê Thị TỐt
 NC1
 
3,000,000 
 

10/10/2019
  Gia đình Phạm Ngọc 
 NC1
 
1,500,000 
  

10/10/2019
 Anh Danh
 NC1
 
300,000 
 

10/10/2019
  Bé Cát Tường
 NC1
 
 
  12l nước rửa chén (4l x 3) + 7,5l nước tương (750ml x 10) + 5kg đường (1kg x 5) + 2lit dầu ăn + 2kg hat nêm (0.5kg x 4)

10/10/2019
 Anh Long (Quận 1)
 NC1
 
 
  60l nước tương (120c x 500ml)

10/10/2019
 Anh Hưng
 NC1
 
5,000,000 
 

10/10/2019
  Ẩn danh (PT 012410)
 NC1
 
50,000 
  

Sửa bởi người viết 11/10/2019 lúc 01:12:59(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 01:15:41(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/10/2019
 Anh Khải
 NC1
 
500,000 
  

11/10/2019
 Anh Phan Văn LÀnh - Chị Nguyễn Thị Cúc
 NC1
 
1,000,000 
 

11/10/2019
  Nhóm bạn Lê Phan Quỳnh Anh + Lê Phan Quỳnh My 
 NC1
 
500,000 
  

11/10/2019
 Anh Tuấn Anh
 NC1
 
500,000 
 

11/10/2019
  Chị Nguyễn Thị Thúy
 NC1
 
2,000,000 
  

11/10/2019
 Chị Lê Băng Tâm
 NC1
 
3,500,000 
  

11/10/2019
 Anh Hiếu
 NC1
 
2,000,000 
 

11/10/2019
  Anh Hùng Xíu 
 NC1
 
 
  100kg gạo

11/10/2019
 Chị Linh
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

Sửa bởi người viết 12/10/2019 lúc 03:02:28(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 03:07:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/10/2019
 Chị Huỳnh Minh Thư
 NC1
 
200,000 
  

12/10/2019
 Chị Khánh Vi (Khiếm thính _Hi Vọng _ Bình Thạnh)
 NC1
 
200,000 
 

12/10/2019
 Chị Mỹ Lệ 
 NC1
 
500,000 
  

12/10/2019
 Ẩn danh (PT 011628)
 NC1
 
 
  50kg gạo (10kg x 5)

12/10/2019
 Anh Vũ
 NC1
 
 
 10kg gạo (5kg x 2)

12/10/2019
 Anh Trần quang Liêm 
 NC1
 
  
  50kg gạo

12/10/2019
 Anh Huy
 NC1
 
 
  50kg gạo

12/10/2019
 Ẩn danh
 NC1
 
50,000 
 

12/10/2019
 Chị Hiền Tâm
 NC1
 
 
 10 thùng mì 30 gói + 50 lít dầu (10b x 5l) + 150kg gạo (25kg x 6)

12/10/2019
 Bé Na
 NC1
 
 
 50kg gạo

Sửa bởi người viết 14/10/2019 lúc 03:00:25(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 03:04:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/10/2019
Nguyễn Minh Tuấn (Nguyễn Cảnh Chân _ P.Cầu Kho _ Q1)
 NC1
 
 
  50kg gạo

13/10/2019
 Ẩn danh (PT 011635)
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

13/10/2019
  Anh Nhân (Cơm chay Thanh Lương)
 NC1
 
 
 100kg (50kg x 2)

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 03:08:52(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/10/2019
Nguyên
 NC1
 
1,000,000 

14/10/2019
 Huỳnh Vân Trang
 NC1
 
 
 10kg gạo

14/10/2019
  Ẩn danh (PT 011638)
 NC1
 
 
 10kg 

14/10/2019
 Kim Oanh (205 Cao Đạt _ P.1 _ Q.5)
 NC1
 
 
 15kg (5kg x 3)

14/10/2019
  Kim Oanh (205 Cao Đạt _ P.1 _ Q.5)
 NC1
 
 
 15kg (5kg x 3)

14/10/2019
  Lê Thị Nhan
 NC1
 
 
 50kg

14/10/2019
 Tăng Thị Nhung
 NC1
 
 
 20kg 

14/10/2019
  Chị Thanh
 NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

14/10/2019
 Ẩn danh (PT 011644)
 NC1
 
 
 50kg gạo 

Sửa bởi người viết 15/10/2019 lúc 12:50:24(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 16/10/2019 lúc 03:41:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/10/2019
 Anh Phú
 NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x 2) + 10,56l dầu (0.88l x 12) + 60 gói mì + 12l nước tương (24c x 500ml) + 2kg bột ngọt + 100 trứng

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.970 giây.