Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/10/2019 lúc 01:42:12(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

01/10/2019
 Bầu 30kg x 14,000 
 
420,000

01/10/2019
 Cà chua 5kg x 13,000  
 
65,000

01/10/2019
 Ôm gai   
 
10,000

01/10/2019
 Trà 20 gói x 24,000   
 
480,000

01/10/2019
 Hành lá   
 
10,000

01/10/2019
Thịt xay 15kg x 77,000  
 
1,155,000

01/10/2019
 Đậu hũ 180M x 2,000   
 
360,000

01/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000  
 
210,000

01/10/2019
 Gửi xe 8c x 5,000  
 
40,,000

01/10/2019
  Ớt 1kg x 47,000
 
 47,000

01/10/2019
  Tiền bán suất ăn (318 x 2.000)
636,000 
 

01/10/2019
  Tổng cộng
636,000
2,797,000

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/10/2019 lúc 03:40:27(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/10/2019
 Chuối 25kg x 7,000 
 
175,000

02/10/2019
 Gửi xe 6c x 5,000  
 
30,000

02/10/2019
 Thịt đùi 20kg x 84,000   
 
1,680,000

02/10/2019
 Bầu 30kg x 14,000   
 
420,000

02/10/2019
 Bí 12kg x 12,000   
 
144,000

02/10/2019
Ôm gai   
 
10,000

02/10/2019
 Dưa mắm 10kg x 37,000   
 
370,000

02/10/2019
 Tiền nhà  
 
20,000,000

02/10/2019
  Tiền bán suất ăn (361 x 2.000)
722,000 
 

02/10/2019
  Tổng cộng
722,000
22,829,000

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/10/2019 lúc 03:40:46(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/10/2019
 Trứng 150t x 2,200 
 
330,000

03/10/2019
 Nấm mèo 0.5kg x 150,000  
 
75,000

03/10/2019
 Bún tàu 1kg x 60,000   
 
60,000

03/10/2019
 Bột năng 2kg x 17,000   
 
34,000

03/10/2019
 Dưa leo 20kg x 15,000   
 
30,000

03/10/2019
 Cà chua 8kg x 15,000  
 
120,000

03/10/2019
 Giá 7kg x 10,000   
 
70,000

03/10/2019
 Me 1kg x 28,000   
 
28,000

03/10/2019
 Ôm gai    
 
10,000

03/10/2019
Chổi chà sàn 1c x 28,000  
 
28,000

03/10/2019
 Chổi quét nhà 2c x 35,000   
 
70,000

03/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000  
 
210,000

03/10/2019
 Thịt xay 20kg x 77,000  
 
1,540,000

03/10/2019
  Gửi xe 6c x 5,000
 
 30,000

03/10/2019
  Tiền bán suất ăn (337 x 2.000)
674,000 
 

03/10/2019
  Tổng cộng
674,000
2,905,000

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/10/2019 lúc 03:09:33(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

04/10/2019
 Rau muống 35kg x 12,000 
 
420,000

04/10/2019
 Cà chua 12kg x 15,000  
 
180,000

04/10/2019
 Me 1kg x 28,000   
 
28,000

04/10/2019
 Ớt 1kg x 48,000   
 
48,000

04/10/2019
 Ôm gai    
 
10,000

04/10/2019
Hành lá  
 
10,000

04/10/2019
 Chả cá 25kg x 24,000   
 
600,000

04/10/2019
 Chuối 25kg x 7,000  
 
175,000

04/10/2019
  Gửi xe 6c x 5,000
 
 30,000

04/10/2019
  Tiền bán suất ăn (335 x 2.000)
670,000 
 

04/10/2019
  Tổng cộng
670,000
1,501,000

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/10/2019 lúc 03:27:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

05/10/2019
 Bắp cải 40kg x 13,000 
 
520,000

05/10/2019
 Hành lá    
 
10,000

05/10/2019
 Sả 1kg x 12,000    
 
12,000

05/10/2019
 Chuối 25kg x 7,000  
 
175,000

05/10/2019
 Sườn cotlet 30kg x 85,000   
 
2,550,000

05/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000  
 
35,000

05/10/2019
  Tiền điện 
 
 1,892,000

05/10/2019
  Tiền bán suất ăn (312 x 2.000)
624,000 
 

05/10/2019
  Tổng cộng
624,000
5,194,000

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/10/2019 lúc 03:08:09(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

07/10/2019
 Bầu 30kg x 15,000 
 
450,000

07/10/2019
 Đu đủ 10kg x 12,000  
 
120,000

07/10/2019
 Hành lá    
 
10,000

07/10/2019
 Gửi xe 4c x 5,000  
 
20,000

07/10/2019
  Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
 2,520,000

07/10/2019
  Tiền bán suất ăn (361 x 2.000)
722,000 
 

07/10/2019
  Tổng cộng
722,000
3,120,000

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/10/2019 lúc 04:02:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/10/2019
 Bầu 40kg x 15,000 
 
600,000

08/10/2019
 Ớt 1kg x 50,000  
 
50,000

08/10/2019
 Hành lá    
 
10,000

08/10/2019
 Tăm tre 10H x 22,000   
 
220,000

08/10/2019
 Bao rác 10kg x 27,000   
 
270,000

08/10/2019
 nhang   
 
50,000

08/10/2019
Dưa mắm 11kg x 37,000  
 
50,000

08/10/2019
 Tiêu hột 3kg x 85,000   
 
255,000

08/10/2019
 Trứng 20t x 2200 
 
44,000

08/10/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

08/10/2019
  Gửi xe 7c x 5,000
 
 35,000

08/10/2019
  Tiền bán suất ăn (351 x 2.000)
702,000 
 

08/10/2019
  Tổng cộng
702,000
4,041,000

Sửa bởi người viết 09/10/2019 lúc 10:10:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 09/10/2019 lúc 02:17:55(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

09/10/2019
 Rau muống 35kg x 13,000 
 
455,000

09/10/2019
 Cà chua 5kg x 15,000  
 
75,000

09/10/2019
 Củ cải 20kg x 12,000   
 
240,000

09/10/2019
 Me 1kg x 28,000   
 
28,000

02/10/2019
 Ôm gai    
 
10,000

09/10/2019
Chuối 20kg x 7,000   
 
140,000

09/10/2019
 Gửi xe 7c x 5,000   
 
35,000

09/10/2019
 Thịt đùi 25kg x 84,000  
 
2,100,000

09/10/2019
  Tiền bán suất ăn (367 x 2.000)
734,000 
 

09/10/2019
  Tổng cộng
734,000
3,083,000

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 10/10/2019 lúc 02:55:15(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/10/2019
  Gas 3b đã trừ gas dư 
 
 2,199,000

10/10/2019
  Tiền bán suất ăn (0 x 2.000)
 

10/10/2019
  Tổng cộng
0
2,199,000

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 11/10/2019 lúc 01:19:35(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

11/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000 
 
210,000

11/10/2019
 Bắp cải 30kg x 15,000  
 
450,000

11/10/2019
 Cà chua 7kg x 13,000   
 
91,000

11/10/2019
 Giá 6kg x 10,000   
 
60,000

11/10/2019
 Me 1kg x 28,000   
 
28,000

11/10/2019
 Ớt 1kg x 46,000   
 
46,000

11/10/2019
 Ôm gai    
 
10,000

11/10/2019
 Gửi xe 6c x 5,000  
 
30,000

11/10/2019
  Tiền bán suất ăn (388 x 2.000)
776,000 
 

11/10/2019
  Tổng cộng
776,000
925,000

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 12/10/2019 lúc 03:13:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

12/10/2019
 Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
2,520,000

12/10/2019
 Chuối 30kg x 7,000    
 
210,000

12/10/2019
Gửi xe 6c x 5,000    
 
30,000

12/10/2019
 Bí 13kg x 12,000  
 
156,000

12/10/2019
 Bầu 30kg x 14,000   
 
420,000

12/10/2019
 Sả 2kg x 12,000  
 
24,000

12/10/2019
  Hành lá  
 
 102,000

12/10/2019
  Tiền bán suất ăn (328 x 2.000)
656,000 
 

12/10/2019
  Tổng cộng
656,000
3,370,000

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 14/10/2019 lúc 03:20:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/10/2019
 Thịt đùi 30kg x 84,000 
 
2,520,000

14/10/2019
Gửi xe 8c x 5,000   
 
40,000

14/10/2019
Chuối 30kg  x 7,000    
 
210,000

14/10/2019
 Tiền rác   
 
66,000

14/10/2019
Rau muống 35kg x 13,000   
 
455,000

14/10/2019
 Cà chua 5kg x 15,000  
 
75,000

14/10/2019
  Me 1kg x 28,000  
 
 28,000

14/10/2019
  Dưa leo 3kg 14,000  
 
 42,000

14/10/2019
 Ớt 1kg x 38,000  
 
 38,000

14/10/2019
  Ôm gai  
 
 10,000

14/10/2019
  Tiền bán suất ăn (404 x 2.000)
808,000 
 

14/10/2019
  Tổng cộng
808,000
3,484,000

Sửa bởi người viết 14/10/2019 lúc 03:21:26(UTC)  | Lý do: Bổ sung chi phí quán ăn

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 15/10/2019 lúc 12:56:22(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 4,233
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

15/10/2019
 Mướp 50kg x 13,000 
 
650,000

15/10/2019
 Hành lá   
 
10,000

15/10/2019
 Cà chua 5kg x 15,000   
 
75,000

15/10/2019
 Miếng nhấc nồi 10c x 6,500   
 
65,000

15/10/2019
 Chuối 32kg x 7,000    
 
224,000

15/10/2019
Thịt xay 15kg x 77,000   
 
1,155,000

15/10/2019
 Đậu hũ 200M x 2,000   
 
400,000

15/10/2019
 Lương 1/2 tháng 10  
 
8,750,000

15/10/2019
  Tiền bán suất ăn ( 376 x 2.000)
752,000 
 

15/10/2019
  Tổng cộng
752,000
11,329,000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.887 giây.