Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 11:00:57(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật2/1 /2020
Hiroshi Hayashi ( Geneve )
NC8
 
1.500.000 
 

2/1 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank ( 1/1/2020)
NC8
 
900.000 
 

2/1 /2020
Anh Tâm - đô thị
NC8
 
 
 100kg Gạo
ketoanNC3
#2 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 02:05:29(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật3/1 /2020
Cô Mùi Vợ Thầy Chiêu
NC8
 
200.000 
 

3/1 /2020
Má Lan
NC8
 
500.000 
 

3/1 /2020
Chu Ân Thắng - Cựu Học sinh P.Ký Lê Hồng Phong 12D5 Khóa 71/78
NC8
 
1.000.000 
 

3/1 /2020
Chú Thịnh - Cựu Học sinh THPT Lê Hồng Phong Khóa 87/90
NC8
 
 
 6 lít Nước mắm

3/1 /2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo

3/1 /2020
Cô Lưu Thị Hường
NC8
 
300.000 
 

Sửa bởi người viết 04/01/2020 lúc 04:03:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 04:05:15(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật4 /1 /2020
Chị Thuận
NC8
 
500.000 
 

4 /1 /2020
Thầy Võ Anh Dũng - Nguyên Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 2005-2014
NC8
 
5.000.000 
 

Sửa bởi người viết 06/01/2020 lúc 08:41:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 03:01:04(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật6/1 /2020
Bác Hiền
NC8
 
500.000 
 

6/1 /2020
Đặng Chiếu Quốc Việt
NC8
 
200.000 
 

6/1 /2020
Cô Oanh ( Việt Kiều Úc)
NC8
 
5.000.000 
 

6/1 /2020
Cô Năm Hà - Pháp danh Diệu Hoa
NC8
 
300.000 
 

6/1 /2020
Chị Nguyễn Thị Trang Đài (5.000.000),Phan Thị Thanh Ngọc (1.000.000),Nguyễn Quang Trung (700.000),Nguyễn Ngọc Hương (300.000) - CK Eximbank : Người gửi Chị Nguyễn Thị Trang Đài
NC8
 
7.000.000 
 

6/1 /2020
Cô Tuyết
NC8
 
 
 100kg Gạo

6/1 /2020
Cô Thanh - Chợ Phú Nhuận
NC8
 
 
 24 đôi giày

6/1 /2020
Cô Hương
NC8
 
 
 2kg Hạt nêm,2 lít Dầu ăn,2 lít Nước tương,2kg Đường

6/1 /2020
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC8
 
 
 20kg cà rốt,10kg củ cải trắng

6/1 /2020
Ẩn danh
NC8
 
 
 50kg Quần áo
ketoanNC3
#5 Đã gửi : 07/01/2020 lúc 03:22:25(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật7 /1 /2020
Ẩn danh - CK Eximbank
NC8
 
500.000 
 

7 /1 /2020
PL Nga và Mẹ - CK Eximbank
NC8
 
2.000.000 
 
ketoanNC3
#6 Đã gửi : 10/01/2020 lúc 01:25:47(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10 /1 /2020
Cô của Ngọc Phương - Giáo viên môn Đại lý Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
NC8
 
4.634000 
 

10 /1 /2020
Cô Đỗ Ngọc Mai Khanh - Giáo viên  Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
NC8
 
1.000.000 
 

10 /1 /2020
Thầy Nguyễn Cao Khải - Giáo viên Trường THPT Gia Định
NC8
 
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 14/01/2020 lúc 09:16:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 11:50:30(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật13 /1 /2020
Chieu Khai Tin - CK Eximbank
NC8
 
200.000 
 

13 /1 /2020
Đinh Thị Vân Khanh Cựu Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Khóa 93/96  - CK Eximbank
NC8
 
3.000.000 
 

13 /1 /2020
Tina Nguyễn ( Việt Kiều Mỹ)
NC8
 
2.315.000(100 USD x 23.150)
 

13 /1 /2020
Cựu Học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 71/78
NC8
 
400.000 
 

Sửa bởi người viết 14/01/2020 lúc 09:19:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 02:50:31(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,101
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC8 được thu trực tiếp tại Quán NC8 do kế toán Quán Cơm NC8 ketoanNC8 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC8 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật15/1 /2020
Cô Nguyễn Thị Mỹ Huyền
NC8
 
2.000.000 
 

15/1 /2020
Đoàn Kim Sáng - Cựu Học sinh P.Ký Lê Hồng Phong Khóa 74/81
NC8
 
500.000 
 
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.463 giây.