Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

KetoanquanYenvui
#1 Đã gửi : 03/01/2020 lúc 03:01:58(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

02/1/2020
 Thanh toán tiền lương tháng 12/2019
 
18.354.808

02/1/2020
 Tổng cộng
 
18.354.808

Sửa bởi người viết 15/01/2020 lúc 10:39:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#2 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 01:47:43(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

03/1/2020
 Thịt gà (20 x 40.000)
 
800.000 

03/1/2020
 Rau răm 
 
30.000 

03/1/2020
 Hành tây (2 x 16.000)
 
32.000 

03/1/2020
Cá viên chiên (2 x 100.000)
 
200.000 

03/1/2020
 Cà chua (1 x 20.000)
 
20.000 

03/1/2020
 Búp su (5 x 9.000)
 
45.000 

03/1/2020
 Nấm bào ngư (0.3 x 60.000)
 
18.000 

03/1/2020
 Laghim (19 x 15.000)
 
285.000 

03/1/2020
 Căn sống (40 cây)
 
 40.000

03/1/2020
Dưa hấu (17 x 7.000)
 
119.000 

03/1/2020
 Mua hộp đựng cơm (4 cây)
 
160.000

03/1/2020
 Thu tiền bán phiếu cơm (40 suất bv; 50 282 trưng nữ vương; YV: 105 mặn, 16 chay, Tnv và nv: 7 (5 mặn, 2 chay))
406.000 
 0 

03/1/2020
 Tổng cộng
406.000
1.749.000 

KetoanquanYenvui
#3 Đã gửi : 06/01/2020 lúc 02:05:43(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

06/1/2020
 Cá chim (26 x 40.000)
 
1.040.000 

06/1/2020
 Nấm bào ngư (0.3 x 60.000)
 
18.000 

06/1/2020
 Búp su (19 x 8.000)
 
152.000 

06/1/2020
Hành tây (1 x 16.000)
 
16.000 

06/1/2020
 Cà chua (3 x 17.000)
 
51.000 

06/1/2020
 Bầu (7 x 9.000)
 
63.000 

06/1/2020
 Đậu khuôn (20 lát)
 
20.000 

06/1/2020
 Cà rốt (1 x 14.000)
 
14.000 

06/1/2020
 Hành lá (0.5 x 18.000)
 
 9.000

06/1/2020
Dưa hấu (20 x 7.000)
 
140.000 

06/1/2020
 Thu tiền bán phiếu cơm (40 suất bv; 50 282 trưng nữ vương; YV: 95mặn, 17 chay, Tnv và nv: 6 (5 mặn, 1 chay))
387.000 
 

06/1/2020
 Tổng cộng
387.000 
1.523.000 

KetoanquanYenvui
#4 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 02:37:55(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

08/1/2020
 Thịt bằm (3.5 x 140.000)
 
490.000 

08/1/2020
 Khoai tây (2 x 15.000)
 
30.000 

08/1/2020
 Cà rốt (1.5 x 10.000)
 
15.000 

08/1/2020
Trứng gà (5 vỉ x 25.000)
 
125.000 

08/1/2020
 Dưa leo (19 x 8.000)
 
152.000 

08/1/2020
 Nấm bào ngư (0.3 x 70.000)
 
21.000 

08/1/2020
 Căn sống (40 cây)
 
44.000 

08/1/2020
 Xà lách (1 x 15.000)
 
15.000 

08/1/2020
 Cà chua (2 x 15.000)
 
 30.000

08/1/2020
Miến khô (1 x 35.000)
 
35.000 

08/1/2020
Đậu khuôn (40 lát)
 
40.000 

08/1/2020
Ba rô (0.5 x 30.000)
 
15.000 

08/1/2020
Măng vàng (1 x 25.000)
 
25.000 

08/1/2020
Dưa hấu (15 x 6.000)
 
90.000 

08/1/2020
Thanh toán tiền rác tháng 11, 12/2019
 
60.000 

08/1/2020
Thu tiền bán phiếu cơm (30 suất bv; 50suất 282 trưng nữ vương; YV: 57 mặn, 45 chay, Tnv và nv: 9 (3 mặn, 6 chay), 3 mì tôm)
322.000 
 

08/1/2020
 Tổng cộng
322.000 
1.187.000 

Sửa bởi người viết 08/01/2020 lúc 02:39:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#5 Đã gửi : 10/01/2020 lúc 02:09:03(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

10/1/2020
 Khoai tây (1 x 15.000)
 
15.000 

10/1/2020
 Laghim (16 x 14.500)
 
232.000 

10/1/2020
 Ớt đỏ (0.5 x 30.000)
 
15.000 

10/1/2020
 Miến  khô (1.5 kg)
 
53.000 

10/1/2020
Đậu hủ chiên (20 lát) 
 
20.000 

10/1/2020
 Rau húng (2 lạng x 4.000) 
 
8.000 

10/1/2020
Nấm bào ngư (0.5 x 70.000) 
 
35.000 

10/1/2020
Cá thu nhật (20 x 55.000) 
 
1.100.000 

10/1/2020
Dưa hấu (15 x 9.000) 
 
 135.000

10/1/2020
Thu tiền bán phiếu cơm (50 suất 282 trưng nữ vương; YV: 88 mặn, 18 chay, Tnv và nv: 7 (2 mặn, 5 chay), 10 mì tôm)
 304.000
 

10/1/2020
Tổng cộng
304.000 
1.613.000 

Sửa bởi người viết 10/01/2020 lúc 02:10:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#6 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 01:45:00(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

13/1/2020
 Chả cá (17 x 100.000)
 
1.700.000 

13/1/2020
 Bí đỏ (7 x 12.000)
 
84.000 

13/1/2020
 Búp su (5 x 9.000)
 
45.000 

13/1/2020
 Đậu khuôn (20 lát)
 
20.000 

13/1/2020
Chả chay (1 x 150.000)
 
150.000

13/1/2020
 Măng vàng (2 x 25.000)
 
50.000 

13/1/2020
Thơm (4 x 15.000)
 
60.000

13/1/2020
Cà chua (1.5 kg)
 
25.000 

13/1/2020
Nấm rơm (0.3 x 150.000)
 
45.000 

13/1/2020
Baro (0.3 x 30.000)
 
9.000

13/1/2020
Mắm ruốc lớn (1 x 30.000)
 
30.000 

13/1/2020
Chanh (1 x 36.000)
 
36.000 

13/1/2020
Xà lách (3 x 15.000)
 
45.000 

13/1/2020
Gía (2 x 10.000)
 
20.000 

13/1/2020
Bún (45 x 8.000)
 
360.000 

13/1/2020
Trái bòn bon (5 x 20.000)
 
 100.000

13/1/2020
Dưa hấu (4 x 11.000)
 
44.000 

13/1/2020
Mua tô nhựa (50 x600)
 
30.000 

13/1/2020
Bao tay (1 x 65.000)
 
65.000 

13/1/2020
Thu tiền bán món nước (Bệnh viện: 30 suất; Trưng Nữ Vương: 50 suất; Yên Vui: 101 suất mặn, 19 suất chay; Tnv và Nv: 7 mặn, 1 chay; 3 mì tôm thêm 
203.000 
 

13/1/2020
Tổng cộng
 203.000
2.918.000 

Sửa bởi người viết 13/01/2020 lúc 01:58:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

KetoanquanYenvui
#7 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 08:26:25(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

14/1/2020
 Thanh toán tiền chi phí sửa tủ lạnh
 
250.000 

KetoanquanYenvui
#8 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 04:16:37(UTC)
KetoanquanYenvui


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2019(UTC)
Bài viết: 188
Viet Nam
Đến từ: đà nẵng

NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi

15/1/2020
 Thanh toán tiền thưởng 6 tháng cuối năm 2019
 
18.500.000 

15/1/2020
 Thanh toán lương tháng 1/2020
 
16.319.643 

15/1/2020
 Thanh toán tiền điện tháng 12/2019
 
226.442 

15/1/2020
 Tổng cộng
 
35.046.085

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.683 giây.