Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 02/01/2020 lúc 02:39:54(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/02/2019
Anh Kiệt + Chị Nga
NC4
 
4.000.000 
 

02/02/2019
Ẩn danh (PT 14322)
NC4
 
 
Nước tương ( 12c x 0,5lit); Đường 1kg , Dầu ăn ( 1c x 1lit)

02/02/2019
Mai Xuân Việt
NC4
 
 
 50kg gạo

02/02/2019
Nguyễn Thị Me
NC4
 
 
  50kg gạo

02/02/2019
Deborah( Con gái Đức Chúa Trời)
NC4
 
 
  50kg gạo

02/02/2019
Chị Việt ( Cao Thắng )
NC4
 
 
  50kg gạo

02/02/2019
Khô Bò Q4
NC4
 
 
  250kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 03:26:40(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/02/2019
Thành 
NC4
 
200.000 
 

03/02/2019
Lê Trung Hiếu
NC4
 
1.000.000 
 

03/02/2019
Ẩn danh (PT 14296)
NC4
 
1.000.000 
   

03/02/2019
Ẩn danh (PT 14328)
NC4
 
 
  10kg gạo

03/02/2019
Lê Thu Thủy
NC4
 
 
  80kg gạo

03/02/2019
Lê Hữu Châu 
NC4
 
 
 40kg gạo

03/02/2019
Lê Quang Vinh
NC4
 
 
40kg gạo

03/02/2019
Dì Tuyết ( 254/33/21 Bến Vân Đồn)
NC4
 
 
  100kg gạo

03/02/2019
Anh Duy ( 0983616300)
NC4
 
 
  50kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/01/2020 lúc 03:30:36(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/02/2019
Thầy Nguyễn Vạn Phúc
NC4
 
5.000.000 
 

04/02/2019
Liên Đội Bạch Đằng trường THCS Bạch Đằng Q3
NC4
 
 1.000.000
 

04/02/2019
Chị Loan
NC4
 
300.000 
   

04/02/2019
Chị Thu
NC4
 
500.000 
  

04/02/2019
Chú Sáng Trần
NC4
 
100.000 
  

04/02/2019
Trần Thọ
NC4
 
500.000 
  

04/02/2019
Cô Mỹ Phượng trường THCS Bạch Đằng,Q3
NC4
 
2.000.000 
  

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 10:01:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/02/2019
Đặng Anh Quân
NC4
 
2.000.000 
  

06/02/2019
Chị Loan ( BT)
NC4
 
  
  110kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 08/01/2020 lúc 10:07:10(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/02/2019
Thanh Trúc
NC4
 
1.000.000 
 

07/02/2019
Nguyễn Thị Như Thủy
NC4
 
500.000
 

07/02/2019
Trần Văn Chánh
NC4
 
15.000.000 
   

07/02/2019
Trần Gia Thịnh
NC4
 
15.000.000 
  

07/02/2019
Chị Hiếu
NC4
 
  
  200kg gạo

07/02/2019
Nguyễn Thị Lai ( Bến Lức-Long An)
NC4
 
 
  Gạo 10kg , nước mắm ( 1c x 0,5lit)

07/02/2019
Thùy Trang
NC4
 
  
  50kg gạo , dầu ăn (1c x 1lit)

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 10/01/2020 lúc 11:10:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/02/2019
Cô Dung ( Bến Vân Đồn)
NC4
 
5.000.000 
 

09/02/2019
Chị Kim Võ ( Tháng 1+2/2020)
NC4
 
1.200.000
 

09/02/2019
Đỗ Việt Hùng
NC4
 
5000.000 
   

09/02/2019
Cty Đồng phục 247
NC4
 
1.650.000 
  

09/02/2019
Anh Đạt
NC4
 
1.000.000 
  

09/02/2019
Trần Ngọc Diễm + Nguyễn Kiều Liên
NC4
 
 500.000 
  

09/02/2019
Ẩn danh (PT14339)
NC4
 
  
 20kg gạo

09/02/2019
Cô Hoàng
NC4
 
 
  Đường ( 3 cây x 12kg) ; Tiêu xay (2kg) ; Nước tương (12lit) ; Muối ( 10kg); Bột ngọt ( 10g x 0,454kg)

09/02/2019
Anh Cường 
NC4
 
  
25kg gạo  

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 02:44:45(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/02/2019
Trần Việt Thắng 
NC4
 
500.000 
   

10/02/2019
Nguyễn Đức Việt Thanh
NC4
 
1.000.000  
 

10/02/2019
Jenny Nguyễn
NC4
 
200.000 
  

10/02/2019
Anh Dũng
NC4
 
  1.200.000
  

10/02/2019
Chị Hoa-Ban ĐD Cha mẹ HS Trường THCS Bạch Đằng
NC4
 
1.000.000 
  

10/02/2019
Kính thuốc Sài Gòn (170 Khánh Hội,Q4)
NC4
 
  
50kg gạo  

10/02/2019
Anh Dũng
NC4
 
  
300kg gạo  

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 13/01/2020 lúc 03:13:38(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/02/2019
Nguyễn Thị Thanh
NC4
 
900.000  
 

11/02/2019
Minh Tâm- Minh Tuệ
NC4
 
300.000 
  

11/02/2019
Chị Thanh
NC4
 
  3.000.000
  

11/02/2019
Chị Thanh
NC4
 
200.000 
  

11/02/2019
Trường THCS Bạch Đằng,Q3
NC4
 
1.000.000  
 

11/02/2019
Ẩn danh (PT 14344)
NC4
 
  
100kg gạo  

 

Sửa bởi người viết 20/01/2020 lúc 12:53:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 03:47:24(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/02/2019
Ẩn danh (PT 14382)
NC4
 
1.158.000 
  

13/02/2019
Cô Tâm
NC4
 
  
 30kg gạo

13/02/2019
Bà Lê Thị Điền
NC4
 
  
 40 quả trứng gà ; nước tương ( 12c x0,5lit)

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 03:49:06(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/02/2019
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000
  

14/02/2019
Cửa hàng VLXD Nhật Thảo
NC4
 
  500.000
 

14/02/2019
Kim Hảo
NC4
 
500.000
  

14/02/2019
Hoàng Tiến
NC4
 
500.000
  

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 15/01/2020 lúc 03:46:11(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,001
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/02/2019
Trương Bảo Trâm
NC4
 
 
  30kg gạo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.860 giây.