Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 09:08:41(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
02/01/2018
       Cá hộp 155g (100 hộp x 7.700)
 
 770.000
02/01/2018
       Rau muống (10 kg x 8.000)
 
80.000 
02/01/2018
       Giá (3 kg x 8.000)
 
 24.000 
02/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
72.000 
02/01/2018
       Cờ Nước (1 lá x  40.000)
 
 40.000 
 
 Bán suất ăn:     201 phần x 2.000
   402.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 402.000 
 986.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 02/01/2018 lúc 01:41:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 11:25:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
03/01/2018
      Chả cá (10 kg x 25.000)  
 
 250.000
03/01/2018
      Chanh (2 kg x 8.000)  
 
16.000 
03/01/2018
       Trứng gà (50 quả x 2.000)
 
100.000 
03/01/2018
      Củ dền Đà Lạt (1 kg x 13.000) 
 
 13.000 
03/01/2018
      Củ cả trắng Đà Lạt (2 kg x 8.000)
 
16.000 
03/01/2018
       Đậu đũa (10 kg x 8.000) 
 
 80.000 
03/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
 72.000 
 
 Bán suất ăn:      182 phần x 2.000
 364.000 
0
 
 Tổng Cộng:
364.000 
 547.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 03/01/2018 lúc 01:17:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 10:31:14(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
04/01/2018
        Thịt heo Vissan (14 kg x 65.000)
 
910.000
04/01/2018
        Cải thảo (10 kg x 8.000)
 
80.000 
04/01/2018
        Chuối (12 kg x 6.000)
 
 72.000 
04/01/2018
       Hàn khay nấu cơm inox (2 khay x 40.000)
 
80.000 
04/01/2018
        Tiền nước
 
 680.000 
04/01/2018
        Tiền xe chở rau từ Quán 1 về Quán 6
 
 50.000 
 
 Bán suất ăn:    221   phần x 2.000
    442.000 
0
 
 Tổng Cộng:
  442.000 
 1.872.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 04/01/2018 lúc 01:07:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 09:57:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
05/01/2018
      Trứng gà (150 quả x 2.000)   
 
300.000
05/01/2018
      Me (1 bịch x 14.000)   
 
14.000 
05/01/2018
      Giá (2.5 kg x 8.000) 
 
 20.000 
05/01/2018
      Rau nêm canh chua 
 
5.000 
05/01/2018
      Hành (1 bó x 7.000) 
 
 7.000 
05/01/2018
      Chuối (12 kg x 6.000)
 
 72.000 
05/01/2018
      Tiền thuê nhà 
 
 17.000.000 
 
 Bán suất ăn:    192  phần x 2.000
   384.000 
0
 
 Tổng Cộng:
  384.000 
17.418.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 05/01/2018 lúc 02:48:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 08:39:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
06/01/2018
        Thịt heo Vissan (5 kg x 65.000)
 
325.000
06/01/2018
        Nấm mèo (290 g x 14.000)
 
40.000 
06/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
72.000 
 
 Bán suất ăn:     133 phần x 2.000
   266.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 266.000 
 437.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 08:54:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 09:08:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
08/01/2018
        Gà (20 kg x 32.000)
 
 640.000
08/01/2018
        Mì gói (10 cây x 25.000)
 
 250.000 
08/01/2018
        Hành (2 bó x 10.000)
 
 20.000 
08/01/2018
        Chanh (2 kg x 8.000)
 
 16.000 
08/01/2018
        Giá (4 kg x 8.000)
 
 32.000 
08/01/2018
        Hẹ (1 kg x 20.0000
 
 20.000 
08/01/2018
       Rau răm (1 kg x 10.000)
 
 10.000 
08/01/2018
       Ngò gai (1 kg x 19.000)
 
 19.000 
08/01/2018
       Ớt (0.5 kg x 40.000)
 
  20.000 
08/01/2018
       Gas (2 bình x 1.074.000) trừ gas dư (3.9 kg  x 23.867)
 
2.055.000 
 
 Bán suất ăn:    234    phần x 2.000
 468.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 468.000 
  3.082.000 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 09/01/2018 lúc 09:19:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 09:15:47(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
09/01/2018
         Thịt heo Vissan (5 kg x 65.000)
 
 325.000
09/01/2018
         Hành (2 kg x 12.000)
 
 24.000 
09/01/2018
         Chanh (2 kg x 5.000)
 
 10.000 
09/01/2018
         Giá (5 kg x 8.000)
 
 40.000 
09/01/2018
         Bắp (5 trái x 6.000)
 
  30.000 
09/01/2018
         Rau răm (0.5 kg x 10.000)
 
 5.000 
09/01/2018
         Ngò gai (1 kg x 20.000)
 
 20.000 
09/01/2018
         Hành tím (3.2 kg x 25.000)
 
  80.000 
09/01/2018
        Chuối (12 kg x 6.000)
 
 72.000 
 
 Bán suất ăn:     195    phần x 2.000
 390.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 390.000 
606.000 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 15/01/2018 lúc 01:34:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 09:42:36(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
10/01/2018
       Thịt heo Vissan (14 kg x 65.000)
 
910.000
10/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
72.000 
10/01/2018
        Tiền điện
 
334.000 
 
 Bán suất ăn:  179   phần x 2.000
   358.000 
0
 
 Tổng Cộng:
  358.000 
1.316.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 10/01/2018 lúc 01:21:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 11:51:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
11/01/2018
        Chả cá (10 kg x 25.000)
 
250.000
11/01/2018
        Trứng gà (150 quả x 1.900) 
 
285.000 
11/01/2018
        Tiền xe chở rau từ Quán 1 về Quán 6
 
 50.000 
11/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
72.000 
 
 Bán suất ăn:    218  phần x 2.000
  436.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 436.000 
 657.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 11/01/2018 lúc 12:43:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 13/01/2018 lúc 10:04:55(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
13/01/2018
       Thịt heo Vissan (7 kg x 65.000)
 
 455.000
13/01/2018
       Nấm mèo (290 g x 14.000)
 
40.000 
13/01/2018
       Tỏi Phan Rang (7.6 kg x 25.000)
 
 190.000 
13/01/2018
       Chuối (12 kg x 6.000)
 
72.000 
13/01/2018
       Bột năng
 
5.000 
 
 Bán suất ăn:   173  phần x 2.000
 346.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 346.000 
 762.000 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 13/01/2018 lúc 01:31:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 09:32:59(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,794
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
15/01/2018
     Thịt heo Vissan (13 kg x 65.000)    
 
 845.000
15/01/2018
     Sả xay (1 kg x 12.000)    
 
 12.000 
15/01/2018
     Cải dưa (10 kg x 7.500)    
 
 75.000 
15/01/2018
     Cải xà lách xoong (7 kg x 8.000)    
 
 56.000 
15/01/2018
     Thơm (4 trái x 6.000)   
 
 24.000 
15/01/2018
     Chuối (12 kg x 6.000)  
 
 72.000 
15/01/2018
     Tập 200 trang dày (1 quyển x 14.000)
 
 14.000 
15/01/2018
      Cô Bông ứng lương   
 
 1.000.000 
15/01/2018
      Cô Sang ứng lương 
 
  1.000.000 
15/01/2018
      Cô Hương ứng lương 
 
 1.000.000 
15/01/2018
      Chị Hương ứng lương 
 
1.000.000 
 
 Bán suất ăn:    220   phần x 2.000
 440.000 
0
 
 Tổng Cộng:
 440.000 
  5.098.000 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 15/01/2018 lúc 01:34:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.536 giây.