Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 09:16:28(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 02/01/2018
      Anh Lê Thái Hiền

  NC6
 

20 kg gạo, 01 lít dầu Tường An.  
 02/01/2018

      Bà Nguyễn Thị Huệ

  NC6
 

50 kg gạo.  
 02/01/2018
      Cô Bảy

  NC6
 
 10 quả khóm. 
 02/01/2018
       Ẩn danh  

  NC6
 

  13.000 đ 
 02/01/2018
       Ẩn danh  (Chuyển khoản ACB 31/12)

  NC6
 

 200.000 đ 

 

Sửa bởi người viết 02/01/2018 lúc 01:15:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 10:48:22(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 03/01/2018
       Ẩn danh 

  NC6
 

100.000 đ  
 03/01/2018

      Công Ty Hướng Việt 

  NC6
 

2.000.000 đ   
 03/01/2018
       Ẩn danh 

  NC6
 
46.000 đ  

 

Sửa bởi người viết 03/01/2018 lúc 01:01:17(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 10:24:35(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 04/01/2018
       Seam The World

  NC6
 

1 thau nhôm 8 tấc, 1 vợt lưới, 10 rổ inox 5 tấc, 10 hộp khẩu trang y tế.   
 04/01/2018

       Cô Hương

  NC6
 

30.000 đ  
 04/01/2018
       Ẩn danh

  NC6
 
100.000 đ  
 04/01/2018
      Cô Hùynh Thị Lầu   

  NC6
 

  500.000 đ 
 04/01/2018
       Ẩn danh   

  NC6
 

  600.000 đ 
 04/01/2018
       Ban Công tác Mặt Trận Khu Phố 1  

  NC6
 

 500.000 đ 
 04/01/2018
        Ẩn danh

  NC6
 

 28.000 đ 

 

Sửa bởi người viết 04/01/2018 lúc 12:46:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 12:38:25(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 05/01/2018
        Hẻm104 Nơ Trang Long

  NC6
 

55 kg gạo.   
 05/01/2018
        Cô Hương Sang

  NC6
 
26.000 đ  
 05/01/2018
         Anh Tâm   

  NC6
 

  02 quả khóm.
 05/01/2018
        Ẩn danh

  NC6
 

  12.000 đ 
 05/01/2018
         Cô Trang

  NC6
 

  34 lít nước dừa tươi. 

 

Sửa bởi người viết 05/01/2018 lúc 01:37:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 08:56:57(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 06/01/2018
       Anh Quang (Chu Văn An)

  NC6
 

50 kg gạo.  
 06/01/2018
       Chị Duyên

  NC6
 
100.000 đ  

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 08:57:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 01:46:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 08/01/2018
       Ẩn danh

  NC6
 

6.000 đ
 08/01/2018
       Cô Thu 

  NC6
 
30.000 đ 

 

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 09:12:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 09/01/2018
        Chị Hân

  NC6
 

300.000 đ  
 09/01/2018

        Cửa hàng Nhất An

  NC6
 

25 kg mồng tơi.   
 09/01/2018
        Chị Tươi

  NC6
 
04 kg giá sạch.   
 09/01/2018
        Chị Phạm Gia Tú

  NC6
 
1.000.000 đ   
 09/01/2018
        Ẩn danh 

  NC6
 
10.000 đ   
 09/01/2018
        Ẩn danh  (Chuyển khoản ACB)

  NC6
 
300.000 đ   

 

Sửa bởi người viết 10/01/2018 lúc 09:45:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 01:25:01(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 10/01/2018
       Ẩn danh

  NC6
 

29.000 đ

 

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 12:00:48(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 11/01/2018
        Ẩn danh

  NC6
 

8.000 đ  

 

Sửa bởi người viết 11/01/2018 lúc 12:40:24(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 09:22:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 12/01/2018
       Chị Vy

  NC6
 

50.000 đ
 12/01/2018
       Ẩn danh

  NC6
 
 54.000 đ

 

Sửa bởi người viết 12/01/2018 lúc 01:45:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 13/01/2018 lúc 09:59:56(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 13/01/2018
        Chị Mỹ Chi

  NC6
 

500.000 đ  
 13/01/2018
        Ẩn danh

  NC6
 
9.000 đ   
 13/01/2018
        Anh Hiền

  NC6
 
40.000 đ   

 

Sửa bởi người viết 13/01/2018 lúc 01:32:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 12:43:52(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,939
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật
 15/01/2018
        Cô Bảy

  NC6
 

7 kg cà chua + 10 quả thơm. 
 15/01/2018
        Ẩn danh

  NC6
 
 29.000 đ  

 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 16/01/2018 lúc 10:53:08(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,588
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/01/2018
Ẩn Danh ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6, PT 31854
 NC6
 
1.000.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.403 giây.