Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
ketoanquybs
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 10:18:16(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

2-01-18
Dlinh ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
200.000
 

2-01-18
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
1.000.000
 

2-01-18
Nguyen Van Nam ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
1.000.000
 

2-01-18
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT 31169 
 Tất cả
200.000
 

2-01-18
Hieu ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 
500.000
 

2-01-18
Trần Viết Huân - chuyển tiền đóng góp NT5HP ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 
18.856.777
 

Sửa bởi người viết 03/01/2018 lúc 10:48:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 10:50:56(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

3-01-18
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT 31172 
 Tất cả
200.000
 

3-01-18
Nguyen Minh Giang - Ba Trac Thi Minh ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
500.000
 

3-01-18
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31174- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
300.000
 

3-01-18
Tran Ngoc Binh ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 
500.000
 

Sửa bởi người viết 04/01/2018 lúc 08:47:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 11:46:18(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

4-01-18
Trang và Long (Canada) 
 Tất cả
4.150.000
 

4-01-18
Cô Diệu Tịnh 
 Tất cả
2.500.000
 

4-01-18
Nguyễn Thị Thu Hà (hỗ trợ bé Phạm Đỗ Quốc Thái - Kỳ 353) 
 
15.000.000
 

4-01-18
Nguyễn Thị Thu Hà 
 
15.000.000
 

4-01-18
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31179- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
500.000
 

4-01-18
VNDIRECT HCM ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
10.000.000
 

Sửa bởi người viết 05/01/2018 lúc 10:25:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 03:48:14(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/01/2018
Tran Quoc Dong ( chuyển khoản VCB)
 
500.000
 

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 03:50:16(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/01/2018
PTTH+LHLA ( chuyển khoản VCB), PT31183
 Tất cả
 
2.000.000
 

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 03:53:41(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/01/2018
Pham Hoang Thai ( chuyển khoản VCB)
 
 x
400.000
 

07/01/2018
Bach My Dinh ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh  phúc
 Tất cả
 
220.000
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 04:03:28(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/01/2018
Tran Duc ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
200.000
 

08/01/2018
Mirango Travel - Truc Ngo ( chuyển khoản BIDV)
 Tất cả
4.613.800
 

08/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31188 
Tất cả
 
1.000.000
 

08/01/2018
Huynh Tu Trinh ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả 
200.000
 

08/01/2018
Bui Hoang Thuy Dung- Bui Thanh Luat ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
500.000
 

08/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB). PT 31191 
 Tất cả
2.000.000
 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:02:57(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/01/2018
Truong Van Ben ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả 
 
500.000
 

09/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản BIDV), PT31194
 Tất cả
 x
200.000
 

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:03:58(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/01/2018
Quỹ Từ Thiện Xã Hội Tâm Nguyện Việt ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bé Phạm Đỗ Quốc Thái 
 
10.000.000
 

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 03:19:21(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/01/2018
Lê Thị Minh Hương 
 
1.000.000
 

11/01/2018
Trieu Mai Lan - Soc Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Văn Huy kỳ 349. Hồ Thị Ánh kỳ 350, Trinh Thị Láng kỳ 351 
 
600.000
 

11/01/2018
Trieu Mai Lan - Soc Trang ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Lê Thị Phương kỳ 352, Phạm Đỗ Quốc Thái kỳ 353 
 
400.000
 

Sửa bởi người viết 12/01/2018 lúc 10:31:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 10:31:45(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/01/2018
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản VCB) 
 
200.000
 

12/01/2018
Dang Dinh Tuan ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả 
500.000
 

Sửa bởi người viết 15/01/2018 lúc 04:59:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 05:00:54(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/01/2018
Nguyen Thi Lan Huong ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
10.000.000
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 05:01:33(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/01/2018
Dlinh ( chuyển khoản VCB), PT31852 
 Tất cả
200.000
 

15/01/2018
Le Ngoc ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
200.000
 

Sửa bởi người viết 16/01/2018 lúc 10:55:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 16/01/2018 lúc 10:57:59(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16/01/2018
Tran Thanh Tung ( chuyển khoản VCB) 
 
500.000
 

16/01/2018
Van Thi Hung ( chuyển khoản BIDV) 
 
 x
50.000
 

16/01/2018
Tran Thanh Ha ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
 
500.000
 

16/01/2018
Le Thi Mot ( chuyển khoản BIDV) ủng hộ bệnh nhân Trinh Thị Láng kỳ 351 
 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 18/01/2018 lúc 11:15:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#15 Đã gửi : 18/01/2018 lúc 11:17:44(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,476
Đến từ: TP.HCM

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17/01/2018
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
 
2.000.000
 

17/01/2018
Ly Bao Tran ( chuyển khoản BIDV) 
 
2.000.000
 

17/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31861- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
200.000
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 19/01/2018 lúc 04:39:57(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT31862- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
500.000
 

Sửa bởi người viết 19/01/2018 lúc 04:40:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 20/01/2018 lúc 01:57:06(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20/01/2018
Tran Hong Phuc (chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
 x
200.000
 

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 22/01/2018 lúc 03:13:29(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22/01/2018
Mã Quốc Hào (hỗ trợ bệnh nhân Phan Ngọc Châu - kỳ 356 và bệnh nhân Trương Thanh Hoàng - kỳ 354 
 
 x
4.000.000
 

22/01/2018
Chi Trung Le USA ( chuyển khoản BIDV) 
 Tất cả
 
2.270.000
 

22/01/2018
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB) 
 Tất cả
 x
1.000.000
 

22/01/2018
Dinh Thi Tuyet Hanh ( chuyển khoản VCB) - ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
500.000
 

Sửa bởi người viết 22/01/2018 lúc 04:39:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#19 Đã gửi : 24/01/2018 lúc 09:41:20(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

23/01/2018
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả 
 
5.000.000
 

23/01/2018
Lam Quoc Thanh ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
 Tất cả
 
1.000.000
 

ketoanquybs
#20 Đã gửi : 25/01/2018 lúc 04:20:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,469
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25/01/2018
Pham Thi Ngoc Trang ( chuyển khoản BIDV) 
 
 x
5.000.000
 

25/01/2018
Pham Thi Thanh Tam ( chuyển khoản BIDV) 
 
 x
300.000
 

Sửa bởi người viết 26/01/2018 lúc 11:46:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.727 giây.