Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 02:49:46(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
2/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  2/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   2/1/2018
Gas (2 bình x 1.074.000) (trừ 437.000)
 
1.711.000
   2/1/2018
Thịt đùi (20kg x 67,000)
 
1.340.000
   2/1/2018
Thơm (10 trái  x 10,000)
 
100.000
 2/1/2018
Cải thảo (10kg x 16,000)
 
160.000
2/1/2018
Cà rốt (2kg x 12,000)
 
24.000
 2/1/2018
Bắp cải (10kg x 12,000)
 
120.000
 2/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (280 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên _ 30 phần của lớp học . Tổng cộng: 333 suất cơm
560.000
 
 
Tổng cộng
560.000
3.585.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 02:10:55(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
3/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  3/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   3/1/2018
Gà (60kg x 29,000)
 
1.740.000
   3/1/2018
Tiền xe chở gà
 
80.000
   3/1/2018
Bột nghệ (1 bịch x40,000)
 
40.000
 3/1/2018
Gừng (1kg x 30,000)
 
30.000
 3/1/2018
Hẹ (1kg x 20,000)
 
20.000
 3/1/2018
Me (2 bịch x 20,000)
 
40.000
 3/1/2018
Ôm gai
 
10.000
3/1/2018
Cánh quạt
 
12.000
 3/1/2018
Dầu nhớt
 
6.000
 3/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (302 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  . Tổng cộng: 325 suất cơm
604.000
 
 
Tổng cộng
604.000
2.108.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 02:16:24(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
4/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  4/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   4/1/2018
Trứng (130 quả x 2,000)
 
260.000
 4/1/2018
Thịt đùi (20kg x 67,000)
 
1.340.000
4/1/2018
Khổ qua (12kg x 12,000)
 
144.000
 4/1/2018
Dưa leo (10kg x 16,000)
 
160.000
 4/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (284 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên +30 suất cho lớp học Tổng cộng: 337 suất cơm
568.000
 
 
Tổng cộng
568.000
2.034.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 02:07:01(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
5/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  5/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   5/1/2018
Bầu (20kg x 12,000)
 
240.000
 5/1/2018
Bí đỏ (20kg x 14,000)
 
280.000
5/1/2018
Tiền xe chở cá
 
120.000
 5/1/2018
Hành lá
 
20.000
 5/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (302 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  Tổng cộng: 325 suất cơm
604.000
 
 
Tổng cộng
604.000
790.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 06/01/2018 lúc 02:53:03(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
6/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  6/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   6/1/2018
Cá hộp (100 hộp x 6,600)
 
660.000
   6/1/2018
Me (2 bịch x 20,000)
 
40.000
   6/1/2018
Ôm gai
 
10.000
 6/1/2018
Gía (5kg x 9,000)
 
45.000
 6/1/2018
Cà chua (4kg x 15,000)
 
60.000
 6/1/2018
Bạc hà (4kg x 15,000)
 
60.000
 6/1/2018
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
6/1/2018
Hẹ (1kg x 20,000)
 
20.000
 6/1/2018
Thơm (5 trái x 10,000)
 
50.000
 6/1/2018
Tiền cho thuê lại Phòng (P2/1/2018)
2.200.000
 
 6/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (265 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  . Tổng cộng: 288 suất cơm
530.000
 
 
Tổng cộng
2.730.000
1.087.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 02:48:17(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
8/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  8/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   8/1/2018
Cây Mài dao
 
30.000
 8/1/2018
Thịt đùi (18kg x 67,000)
 
1.206.000
8/1/2018
Bí xanh (20kg x 12,000)
 
240.000
 8/1/2018
Dưa leo (10kg x 12,000)
 
120.000
 8/1/2018
Thơm (8kg x 10,000)

 80.000
 8/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (270 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  Tổng cộng: 293 suất cơm
540.000
 
 
Tổng cộng
540.000
1.806.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 02:49:13(UTC)  | Lý do: bổ sung thông tin

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 02:16:50(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
9/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  9/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   9/1/2018
Photo
 
4.000
 9/1/2018
Su su (20kg x 8,000)
 
160.000
9/1/2018
Cải thảo (10kg x 15,000)
 
150.000
 9/1/2018
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
120.000
 9/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (282 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên +30 suất cho lớp học Tổng cộng: 335 suất cơm
564.000
 
 
Tổng cộng
564.000
456.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:19:34(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
10/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  10/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   10/1/2018
Muối (50kg x 3,800)
 
190.000
   10/1/2018
Xà phòng (4 cục x 12,000)
 
48.000
   10/1/2018
Thịt xay (10kg x 65,000)
 
650.000
   10/1/2018
Mướp (20kg x 12,000)
 
240.000
   10/1/2018
Bắp cải (10kg x 12,000)
 
120.000
 10/1/2018
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
10/1/2018
Bột năng (1kg x 15,000)
 
15.000
 10/1/2018
Đậu hũ (300 miếng x 1,200)
 
360.000
 10/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (300 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên. Tổng cộng: 353 suất cơm
600.000
 
 
Tổng cộng
600.000
1.765.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 02:01:56(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
11/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  11/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   11/1/2018
Gà (60kg x 27,354)
 
1.652.000
   11/1/2018
Tiền xe chở gà
 
80.000
   11/1/2018
Gas (2 bình x 1.074.000) (trừ 413.000b gas dư)
 
1.735.000
 11/1/2018
Bao tay (5kg x 42,000)
 
210.000
 11/1/2018
Bao rác (3 bịch x 23,000)
 
69.000
 11/1/2018
Bọc nilon (3kg x 35,000)
 
105.000
 11/1/2018
Bầu (20kg x 10,000)
 
200.000
11/1/2018
Me (2 bịch x 20,000)
 
40.000
 11/1/2018
Ôm gai
 
10.000
 11/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (327 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên +30 phần của lớp học . Tổng cộng: 380 suất cơm
654.000
 
 
Tổng cộng
654.000
4.231.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#10 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 01:52:19(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
12/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  12/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   12/1/2018
Thịt đùi (20kg x 67,000)
 
1.340.000
 12/1/2018
Trứng cút (700 quả x 420)
 
294.000
12/1/2018
Đậu que (12kg x 15,000)
 
180.000
 12/1/2018
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
 12/1/2018
Cải thảo (10kg x 14,000)

 140.000
 12/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (305 x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  Tổng cộng: 328 suất cơm
610.000
 
 
Tổng cộng
610.000
2.096.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#11 Đã gửi : 13/01/2018 lúc 03:12:37(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
13/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  13/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   13/1/2018
Cá hộp (200 hộp x 6,600)
 
1.320.000
   13/1/2018
Sửa bồn nước
 
85.000
   13/1/2018
Pin đồng hồ (1 hộp x 20,000)
 
20.000
 13/1/2018
Hộp cơm (4 cây x 37,500)
 
150.000
13/1/2018
Giấy lau miệng (3 cây x 70,000)
 
210.000
 13/1/2018
Dưa leo (10kg x 14,000)
 
140.000
 13/1/2018
Khổ qua (12kg x 12,000)

 144.000
 13/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (276x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  Tổng cộng: 299 suất cơm
552.000
 
 
Tổng cộng
552.000
2.199.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#12 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 02:30:29(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,907
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
15/1/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  15/1/2018
Nước đá 
 
10.000
   15/1/2018
Con chuột bóng đèn
 
5.000
   15/1/2018
Bóng đèn (1 bóng x 13,000)
 
13.000
   15/1/2018
Củ dền (4kg x 15,000)
 
60.000
 15/1/2018
Cà rốt (3kg x 15,000)
 
45.000
15/1/2018
Thơm (10 trái  x 10,000)
 
100.000
15/1/2018
Bắp cải (5kg x 10,000)
 
50.000
 15/1/2018
Cà tím (8kg x 10,000)
 
80.000
 15/1/2018
Thịt đùi (20kg x 67,000)

 1.340.000
 15/1/2018
Tiền bán phiếu ăn (277x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên  Tổng cộng: 300 suất cơm
554.000
 
 
Tổng cộng
554.000
1.823.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.033 giây.