Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 03:07:41(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/01/2018
Nguyễn Tri Khang Thái
NC4
 
500.000     
 

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 03:57:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/01/2018
Chị Trâm Anh
NC4
 
1.000.000   
 

03/01/2018
Ẩn danh (PT 29208)
NC4
 
     
 Nước mắm (24c x 500ml)

03/01/2018
Chị Hiếu (79 Trần Hưng Đạo)
NC4
 
     
 150kg gạo

03/01/2018
Chị Nguyệt
NC4
 
     
 Nước mắm (60c x 700ml)

03/01/2018
Ẩn danh (PT 29211)
NC4
 
     
 10kg gạo, 28kg quần áo

03/01/2018
Cô Ý
NC4
 
     
 50kg gạo

03/01/2018
Chị Hương
NC4
 
     
 20kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 03:07:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/01/2018
Cô Cúc
NC4
 
500.000   
 

04/01/2018
Chị Đỗ Thị Phú
NC4
 
100.000   

04/01/2018
Em Bùi Tiến Phát
NC4
 
   50.000   

04/01/2018
Ẩn danh (PT 29200)
NC4
 
   500.000   
 

04/01/2018
Ẩn danh (PT 29214)
NC4
 
     
 Nước tương (12c x 500ml), 1.8kg bột ngọt, dầu ăn (1c x 1lit) + (1c x 2lit)

04/01/2018
Ẩn danh (PT 29215)
NC4
 
     
 15kg quần áo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 06/01/2018 lúc 03:58:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/01/2018
Trần Nhật Quỳnh (CK VNDIRECT)
NC4
 
500.000     
 

05/01/2018
Em Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
     
 15kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 06/01/2018 lúc 04:01:24(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/01/2018
Nguyễn Ngọc Hoài Thương
NC4
 
   100.000   

06/01/2018
Chị Trang
NC4
 
     
 100kg gạo (4bao x 25kg)

06/01/2018
Cô Hòa
NC4
 
     
 18kg quần áo

06/01/2018
Cô Gòn
NC4
 
     
 Muối (25 gói x 1kg)

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 03:48:45(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/01/2018
Anh Đinh Quang Anh Duy
NC4
 
500.000     
 

08/01/2018
Anh Huỳnh Vân Trang
NC4
 
     
 10kg gạo

08/01/2018
Ẩn danh (PT 29221)
NC4
 
     
 100kg gạo, nước mắm (2c x 500ml), 26kg quần áo
08/01/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB). PT 31192 ủng hô quán cơm nụ cười 4
NC4
 
200.000     

 

Sửa bởi người viết 09/01/2018 lúc 04:07:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 03:48:21(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/01/2018
Cô Ngọc
NC4
 
2.000.000     
 

09/01/2018
Chị Huệ Anh
NC4
 
 1.400.000     
 

09/01/2018
Ẩn danh (PT 29222)
NC4
 
     
 10kg gạo

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 03:40:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/01/2018
Trần Minh Thành
NC4
 
1.000.000   
 

10/01/2018
Anh Mã Xuân Thanh
NC4
 
  1.000.000   
 

10/01/2018
Cô Vân
NC4
 
     
 Nước tương (6c x 500ml), nước mắm (3c x 900ml), dầu ăn (2c x 1lit), 2kg đường, 2kg muối, 20 trứng gà, 25kg gạo

10/01/2018
Nguyễn Hồ Hoàng Long
NC4
 
     
 1lit dầu ăn, nước mắm (1c x 2lit)

10/01/2018
Mai Xuân Việt
NC4
 
     
 50kg gạo

10/01/2018
Ẩn danh (PT 29226)
NC4
 
     
 10kg gạo, 15kg quần áo

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 05:45:13(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/01/2018
Ẩn danh (PT 31308)
NC4
 
3.720.000     
 

11/01/2018
Chị Lập
NC4
 
        
 14kg rau mồng tơi, 9kg rau dền, 21kg rau muống

11/01/2018
Ẩn danh (PT 29228)
NC4
 
     
 14kg quần áo

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 03:32:56(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/01/2018
Gia đình Lê Văn Ca
NC4
 
500.000     
 

12/01/2018
Cô Liên Phương - Công ty nước mắm Liên Thành
NC4
 
     
 Nước mắm (15c x 150ml)+(30c x 900ml)+(18c x 600ml)

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 08:58:15(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/01/2018
Ẩn danh (PT 31310)
NC4
 
200.000     
 

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 03:18:27(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,590
Đến từ: TP.HCM

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/01/2018
Đinh Qúy Ngọc Anh
NC4
 
  1.000.000   
 

15/01/2018
Cô Danh
NC4
 
     
 12kg quần áo

15/01/2018
Cô Loan
NC4
 
     
 20kg gạo

15/01/2018
Đinh Qúy Ngọc Anh
NC4
 
     
 Dầu ăn (2c x 1lit)+(1c x 400ml)

15/01/2018
Ẩn danh (PT 29233)
NC4
 
     
 30kg quần áo

15/01/2018
Cô Đức
NC4
 
     
 11kg quần áo

 

Sửa bởi người viết 16/01/2018 lúc 03:23:08(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.436 giây.