Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 02/01/2018 lúc 03:16:28(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật02/01/2018
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

02/01/2018
Ông Bà Phạm Hữu Tài
NC3
 
2,267,500(100 USDx 22,675) 

02/01/2018
Ông Bà Nguyễn Hoàng Nhi
NC3
 
2,267,500(100 USDx 22,675) 

02/01/2018
Mr HiRoShi HaYa Shi (Geneve)
NC3
 
1,500,000 
   

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 07:14:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 03:48:19(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật03/01/2018
 Ẩn Danh
NC3
 
1,000,000 

03/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Củ cải trắng 10kg,cà rốt 10kg, bắp cải 10kg

03/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Quần áo 50kg

03/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Dầu ăn 5 lít,gạo 20kg

03/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
100,000 

03/01/2018
Ông Bà Lê Văn Thành - Nguyễn Thanh Diệu
NC3
 
200,000 

03/01/2018
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến - Chú Trần  Đình Ngọc - CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 09:31:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 04/01/2018 lúc 03:46:50(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật04/01/2018
Ho Van Thy - CK Eximbank
NC3
 
200,000 

04/01/2018
Ẩn Danh - CK Eximbank
NC3
 
100,000 

04/01/2018
Vo Thi TuyeT  Le - CK Eximbank
NC3
 
500,000 

 

Sửa bởi người viết 04/01/2018 lúc 04:46:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 03:02:29(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật05/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Bí xanh 20kg

05/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Quần áo 50kg

05/01/2018
Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm - Bình Dương
NC3
 
 
Quần áo 50kg

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 08:44:45(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật06/01/2018
Cô Châu - Chợ Hòa Bình
NC3
 
 
Bao xốp 10kg

06/01/2018
Chú Phú
NC3
 
 
Rau cải 25kg

06/01/2018
Ông Bà Trần Văn Biên
NC3
 
5,000,000 

 

Sửa bởi người viết 08/01/2018 lúc 01:53:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 01:57:12(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật08/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Bầu 30kg

08/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Quần áo 50kg

08/01/2018
Công Ty TNHH TM Quang Anh : Hỗ trợ Garage Sale ngày 21-01-2018
NC3
 
 
757 dĩa các loại,42 tô các loại

08/01/2018
Bà Võ Thị Phỉ
NC3
 
 
Gạo 1000kg

08/01/2018
Cô Đinh Thị Hồng Hạnh
NC3
 
 
Sách truyện 250 cuốn

08/01/2018
GiuLio ChiNaPpi
NC3
 
 
Quần áo 5kg

08/01/2018
Chị Linh + Chị Ly
NC3
 
 
Quần áo 5kg + Tiêu 1.5 kg

 

Sửa bởi người viết 09/01/2018 lúc 11:42:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 02:22:06(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật09/01/2018
Tran Thi Le - CK Eximbank
NC3
 
300,000 

09/01/2018
Bà Trần Lục Hà ( Mỹ )
NC3
 
4,535,000(200 USDx 22,675) 

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 03:03:09(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Đậu đũa 30 kg

10/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Quần áo 50kg

10/01/2018
Cô Lan
NC3
 
200,000 

10/01/2018
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào - Vân
NC3
 
11,337,500(500 USD x22.675) 

10/01/2018
 Công ty  SECOIN  - CK Eximbank - Hỗ trợ mua hàng cho Phiên chợ Xuân  2.000.
NC3
 
10,000,000 

10/01/2018
 Chị Tuyền
NC3
 
1,000,000 

 

Sửa bởi người viết 11/01/2018 lúc 03:30:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 04:07:26(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật11/01/2018
Ông Nguyễn Minh Đạt - CK Eximbank
NC3
 
100,000 

11/01/2018
Công Ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - CK Eximbank - Hỗ trợ mua hàng cho Phiên chợ Xuân 2.000.
NC3
 
10,000,000 

 

Sửa bởi người viết 11/01/2018 lúc 05:36:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 02:22:38(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật12/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Dưa leo 30kg

12/01/2018
Cô Vũ Thị Kim Hải
NC3
 
 
Gạo 200kg

12/01/2018
Chị Ngọc Trâm
NC3
 
 
Quần áo 10kg,băng đĩa 87 cái 

12/01/2018
Chị Diệu Phương
NC3
 
1,000,000 

 

Sửa bởi người viết 26/02/2018 lúc 09:48:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#11 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 01:39:20(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,735
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật15/01/2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
Bí đỏ 30kg

15/01/2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
Quần áo 50kg

15/01/2018
Gia đình
NC3
 
 
Quần áo 5kg

15/01/2018
Chị Ngọc Trâm
NC3
 
 
Quần áo 7kg , sách 20 cuốn , băng dĩa 30 cái

15/01/2018
Ông Phan Hùng Dương - CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

15/01/2018
Cô Nguyễn Minh Phượng - Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1
NC3
 
200,000 

15/01/2018
Cô Nga
NC3
 
200,000 

 

Sửa bởi người viết 15/01/2018 lúc 02:05:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.491 giây.