Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 04:15:04(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/01/2018
  Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc
NC1
 
2.270.000 
 

01/01/2018
 Chị Mai  
NC1
 
100.000 
 

01/01/2018
  Ẩn danh (PT 30211)
NC1
 
100.000 
 

01/01/2018
 Chị Đặng Thị Hoàng Mai
NC1
 
400.000 
  

01/01/2018
  Ẩn danh (Pt 30213)
NC1
 
100.000 
 

01/01/2018
 Chị Jenn Ha, Xuan, Roi
NC1
 
2.000.000 
  

01/01/2018
  Ẩn danh (PT 30133)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

01/01/2018
 Ẩn danh (PT 30133)
NC1
 
 
  15l nước rửa chén (5lit x 3)

01/01/2018
 Ẩn danh (PT 30135)
NC1
 
 
  20kg gạo (10kg x 2)

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 04:20:40(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/01/2018
  Ẩn danh (Pt 30215)
NC1
 
200.000 
 

02/01/2018
 Anh Chị Lê Hiến
NC1
 
3.000.000 
 

02/01/2018
  Cụ Bà Vũ Thị Thân
NC1
 
 
 10kg gạo

02/01/2018
 Anh Hiệp 
NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

02/01/2018
  Chị Kim Oanh (203 Cao Đạt - F1- Quận 3)
NC1
 
 
15kg gạo (5kg x 3) 

02/01/2018
 Ẩn danh (PT30139)
NC1
 
 
20kg gạo (10kg x 2)  

02/01/2018
  Anh Nhân ( Cơm chay Thanh Lương)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

02/01/2018
 Chị Quách Thị Tuyết
NC1
 
 
  12l nước mắm (24chai x 500ml)

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/01/2018 lúc 04:24:20(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/01/2018
  Ẩn danh (Pt 30142)
NC1
 
 
 25kg gạo

03/01/2018
 Chú Châu (Quận 1)
NC1
 
 
 100 kg gạo

03/01/2018
  Ẩn danh (PT 30144)
NC1
 
 
 100 kg gạo

03/01/2018
 Anh Phú
NC1
 
 
  50kg gạo (25kg x 2) + 100 trứng + 2kg bột ngọt + 12l nước tương (24chai x 500ml) + 10,56l dầu ăn (0,88 x 12chai ) + 15lít nước mắm (1lit x 15) + 60gói mì 

03/01/2018
  Chị Phùng Thị Lộc
NC1
 
1.000.000 
 

03/01/2018
 Chị Linh
NC1
 
500.000 
  

03/01/2018
  Bé Tiên
NC1
 
200.000 
 

03/01/2018
 Chú Hùng
NC1
 
200.000 
  

03/01/2018
 Chị Trang
NC1
 
500.000 
  

03/01/2018
  Ẩn danh (PT 30223)
NC1
 
300.000 
 

03/01/2018
 Tagi logistics Co.ltd
NC1
 
 
  430kg gạo

Sửa bởi người viết 05/01/2018 lúc 10:39:21(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của Nhà Hảo Tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 10:46:40(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/01/2018
  Chị Châu Thị Cẩm Vân
NC1
 
200.000 
 

04/01/2018
 Chị Quỳnh
NC1
 
500.000 
 

04/01/2018
  Cô Dung 
NC1
 
1.500.000 
 

04/01/2018
 Chị Phước 
NC1
 
200.000 
  

04/01/2018
  bé Kim Trúc
NC1
 
500.000 
  

04/01/2018
 Subin
NC1
 
100.000 
  

04/01/2018
  Chị Hằng
NC1
 
 
 25kg gạo

04/01/2018
  Ẩn danh (PT30148)
NC1
 
 
 20kg gạo

Sửa bởi người viết 05/01/2018 lúc 02:52:33(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của Nhà Hảo Tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 05/01/2018 lúc 02:56:29(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/01/2018
  Công ty chuyển phát nhanh Không Gian
NC1
 
1.000.000 
 

05/01/2018
 Chị Vũ Hương Lan
NC1
 
100.000 
 

05/01/2018
  Chị Đặng Việt Nga 
NC1
 
200.000 
 

05/01/2018
 Anh Dũng
NC1
 
2.000.000 
  

05/01/2018
  Anh Lưu Cường Thịnh (toitentiteo@yahoo.com)
NC1
 
10.000.000 
  

05/01/2018
 Chị Dung sài Gòn
NC1
 
 
  50kg gạo

05/01/2018
  Ẩn danh (PT 30150)
NC1
 
 
 25kg gạo

05/01/2018
  Anh Trương Hoài Nhân
NC1
 
300.000 
 

05/01/2018
  Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơn nụ cười 1
NC1
 
1.000.000 
 

Sửa bởi người viết 09/01/2018 lúc 04:05:00(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của Nhà Hảo Tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 06/01/2018 lúc 03:49:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/01/2018
  Chị Thủy
NC1
 
500.000 
 

06/01/2018
 Anh Trần Quang Thiện 
NC1
 
350.000 
 

06/01/2018
  Anh Trần Bá Thanh
NC1
 
400.000 
 

06/01/2018
 Ẩn danh (PT 30001) 
NC1
 
 
  50kg gạo

06/01/2018
  Chị Trần Thị Thu Hiền
NC1
 
 
50kg gạo + 5l dầu ăn 

06/01/2018
 Lớp 9A4  - Trường Đinh Thiện Lý - Quận 7
NC1
 
 
96kg đường (8 x 12kg)  

06/01/2018
  Ẩn danh (PT 30004)
NC1
 
 
 15kg gạo (5kg x 3)

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 02:34:17(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/01/2018
  Cô Loan
NC1
 
 
 20lit dầu ăn (10lit + 5lit x 2)

07/01/2018
 Chị Hiền  
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 08/01/2018 lúc 02:37:41(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/01/2018
  Chị Diệu Lễ + Chị Liên
NC1
 
300.000 
 

08/01/2018
 Cô Phạm Nguyệt Quới 
NC1
 
2.000.000 
 

08/01/2018
  Anh Phạm Quang Dũng (CK ACB ngày 2/1)
NC1
 
1.000.000 
  

08/01/2018
 Chị Huỳnh Vân Trang
NC1
 
 
  10kg gạo + 0,5l nước mắm  

08/01/2018
  Anh Tường Minh
NC1
 
 
 1lit dầu ăn 

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 09/01/2018 lúc 01:12:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/01/2018
  Gia đình anh Cường
NC1
 
500.000 
 

09/01/2018
   Chị Hoa (Ở Pháp)
NC1
 
 
 16,8lit nước tương (24c x 700ml) + 10lit nước mắm (5lit x 2) + 20lit dầu ăn (5lit x 4) 

09/01/2018
  Chị Hoa (Ở Pháp)
NC1
 
 
 5l nước mắm + 10kg bột nêm (2kg x 5) + 10 bịch khăn giấy

09/01/2018
  Anh Huân
NC1
 
500.000 
 

09/01/2018
   Nhóm bạn Trần Mùi + Trần Thì Lăng + Trần Kim Hương + Trần Loan Anh + Phạm Văn Đẩu
NC1
 
 
 100kg gạo

09/01/2018
  Cô ở Úc
NC1
 
 
 251 kg gạo

09/01/2018
  Anh Phong Dạo
NC1
 
 
 25kg cá mè

Sửa bởi người viết 10/01/2018 lúc 03:53:47(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của Nhà Hảo Tâm

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 02:06:39(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,588
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/01/2018
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
 NC1
 
500.000
 

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 10/01/2018 lúc 03:56:28(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/01/2018
  Cụ bà Ngauyễn Thị Ơn
NC1
 
200.000 
 

10/01/2018
   Anh Tèo
NC1
 
2.000.000 
  

10/01/2018
  Alev Thông Đạt + Ange Chau Ngọc
NC1
 
3.000.000 
 

10/01/2018
  Anh Việt Nhật
NC1
 
1.000.000 
 

10/01/2018
   Bà MƯời ( Cống Quỳnh _ Quận 1 )
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

10/01/2018
  Anh Nguyễn Minh Triết
NC1
 
 
 50kg gạo

10/01/2018
  Anh Trương Hoài Nhân
NC1
 
200.000 
 

Sửa bởi người viết 11/01/2018 lúc 01:52:51(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của Nhà Hảo Tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 02:19:04(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/01/2018
  Cô Nhi
NC1
 
5.000.000 
 

11/01/2018
   Cô Nguyễn Thị ngọc Minh
NC1
 
1.000.000 
  

11/01/2018
  CARAVAN C1
NC1
 
500.000 
 

11/01/2018
  Công ty DV - KT M.E.PRO
NC1
 
1.000.000 
 

11/01/2018
   Quán Cây Điệp
NC1
 
 
 48kg đường (12kg x 4) + 50lit dầu ăn (5lit x 10 bình ) +20kg bột nêm (10kg x 2) + 43,2lit nước mắm (24 bình x 1.8lit)

11/01/2018
  Anh NGuyễn Văn Hiền
NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x 2)   

tuanhoangsse
#13 Đã gửi : 11/01/2018 lúc 05:27:38(UTC)
tuanhoangsse

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-01-2018(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn bác , cho em xin thêm thông tin thêm vào inbox ạ
ketoanNC1
#14 Đã gửi : 12/01/2018 lúc 03:54:32(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/01/2018
  Anh Dương Ngọc Hạnh
NC1
 
100 CAD = 1.799.100 
 

12/01/2018
   Chị Trần Thị Ngọc Hương
NC1
 
100 CAD = 1.799.100 
  

12/01/2018
  Anh Phong (Quận 1)
NC1
 
1.000.000 
 

12/01/2018
  Ẩn danh (PT 31661)
NC1
 
500.000 
 

12/01/2018
   Chị Nguyễn Đào Nhã Thương
NC1
 
 
 30kg gạo (10kg x 3)

12/01/2018
  Anh Luân
NC1
 
 
 20kg gạo + 1lit nước tương (0,5l x 2)   

ketoanNC1
#15 Đã gửi : 13/01/2018 lúc 02:45:44(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/01/2018
  Anh Thanh
NC1
 
100.000 
 

13/01/2018
   Anh Quốc
NC1
 
100.000 
  

13/01/2018
  Anh Quốc
NC1
 
 
 5kg bắp cải

13/01/2018
   Cô Kim Anh
NC1
 
500.000 
  

13/01/2018
  Cô Mai (Trần Hưng Đạo)
NC1
 
 
 20kg gạo

Sửa bởi người viết 15/01/2018 lúc 02:16:35(UTC)  | Lý do: bổ sung đóng góp của nhà hảo tâm

ketoanNC1
#16 Đã gửi : 15/01/2018 lúc 02:23:29(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,432
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/01/2018
  Anh Nguyên
NC1
 
1.000.000 
 

15/01/2018
  ANh Trí Kiệt
NC1
 
1.000.000 
  

15/01/2018
  Anh Đỗ HỮu Nghĩa
NC1
 
1.000.000 
 

15/01/2018
   Cô Trần Thị Dư Hương
NC1
 
1.500.000 
  

15/01/2018
  Bé Kim Trúc
NC1
 
500.000 
 

15/01/2018
  Anh Hưng
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.161 giây.