Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 29/06/2018 lúc 12:44:41(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 06/7/2018
          Anh Sơn
   NC6
 
 100 cái bánh Ricky.       
 06/7/2018
          Công Ty Thời Trang D & Q
   NC6
 
 01 Máy lọc nước Primer.      
 06/7/2018
          Công Ty Thời Trang D & Q 
   NC6
 
5.000.000 đ      
 06/7/2018
          Chị Lê Trần Xuân Hà 
   NC6
 
 500.000 đ       
 06/7/2018
          Chị Đào Ngọc Phương
   NC6
 
 100 kg gạo.        
 06/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 70.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 07/07/2018 lúc 09:38:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 01:14:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 07/7/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
 45.000 đ       
 07/7/2018
          Anh Đặng Công Tài 
   NC6
 
1.000.000 đ      
 07/7/2018
          Chị Đinh Nguyễn Kim Hoàn (CK ACB)  
   NC6
 
 5.000.000 đ       
 07/7/2018
           Anh Đặng Phước Thọ (đường Trần Kế Xương)
   NC6
 
 200 kg gạo.       
 07/7/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
 600.000 đ       
 07/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 14.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 07/07/2018 lúc 01:03:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 09:39:59(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 09/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 36.000 đ       
 09/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
12 kg đường, 12 lít nước tương Tam Thái Tử.      
 09/7/2018
           Anh Chị Nguyễn Thanh Len 
   NC6
 
 30 kg gạo dẻo.       
 09/7/2018
           Cô Hiệp (Bến Tre)
   NC6
 
 50.000 đ       
 09/7/2018
           Anh Đức
   NC6
 
 500.000 đ       
 09/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 34.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 01:07:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 09:05:24(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 10/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ       
 10/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
200.000 đ      
 10/7/2018
           Cô Nguyễn Thị Hiền - Giảng viên Trường Kỹ Thuật Cao Thắng 
   NC6
 
 1.000.000 đ       
 10/7/2018
           Chị Triệu Hằng
   NC6
 
 50.000 đ       
 10/7/2018
           Anh Liêm
   NC6
 
   50.000 đ       
 10/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 38.000 đ       
 10/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 36.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 10/07/2018 lúc 03:02:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 04:07:55(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/07/2018
Huynh Quoc Phong ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6  
 NC6
 
500.000
 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 10/07/2018 lúc 08:37:38(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 11/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 500.000 đ        
 11/7/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 34.000 đ       
 11/7/2018
           Cô Lan 
   NC6
 
 16 gói mì tôm, 01 lít nước tương, 400 ml dần ăn.      
 11/7/2018
           Chú Tuấn
   NC6
 
 1.000.000 đ       
 11/7/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 62.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 11/07/2018 lúc 02:05:16(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 09:02:18(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 12/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 14.000 đ       
 12/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 6.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 12/07/2018 lúc 02:02:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 08:48:56(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 13/7/2018
           Anh Sơn
   NC6
 
60 cái bánh Ricky.      
 13/7/2018
           Chị Tường Vy
   NC6
 
200.000 đ      
 13/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ       
 13/7/2018
           Anh Mai Phú Huấn - Quận 6
   NC6
 
 1.000.000 đ       
 13/7/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 48.000 đ         
 13/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 4.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 13/07/2018 lúc 12:43:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 11:18:41(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,677
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                     
 14/7/2018
           Anh Bùi Vũ Quang
   NC6
 
02 lít dầu ăn, 0.5 kg đường.      
 14/7/2018
           Anh Cường 104/1B Nơ Trang Long
   NC6
 
  100 kg gạo.     
 14/7/2018
           Anh Đức
   NC6
 
10 kg gạo.      
 14/7/2018
          Chị Hai
   NC6
 
 1.700.000 đ       
 14/7/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
61.000 đ        
 14/7/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 16.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 14/07/2018 lúc 12:28:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 04:46:02(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/07/2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000018, ủng hôn quán cơm nụ cười 6
 NC6
 
500.000
 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.575 giây.