Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 02/07/2018 lúc 02:32:55(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật2/ 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bầu

2/ 7 /2018
Gia đình Anh Việt + Chị Nghĩa
NC3
 
 
25 lít Dầu ăn

2/ 7 /2018
Chú Đoàn Minh Hùng
NC3
 
 
700 cuốn tập

2/ 7 /2018
Ẩn Danh 
NC3
 
100,000 

2/ 7 /2018
Ẩn Danh - CK Eximbank
NC3
 
2,000,000 

2/ 7 /2018
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến - CK Eximbank
NC3
 
15,000,000 

 

Sửa bởi người viết 03/07/2018 lúc 02:11:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 02:21:02(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật4/ 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bí xanh

4/ 7 /2018
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa - Long An ) : NC4 nhận thay NC3
NC3
 
 
10kg Gạo ,500ml Nước mắm

4/ 7 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
50kg Quần áo

4/ 7 /2018
Ẩn Danh 
NC3
 
1,000,000 

4/ 7 /2018
Ẩn Danh - CK Eximbank
NC3
 
600,000 

 

Sửa bởi người viết 04/07/2018 lúc 04:04:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 05/07/2018 lúc 03:33:04(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật5/ 7 /2018
Anh Trần Quốc Thanh
NC3
 
 
20kg Quần áo

5/ 7 /2018
Chị Nguyễn Thị Trang Đài  - CK Eximbank
NC3
 
6,000,000 

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 02:21:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật6/ 7 /2018
Em Hoàng Thị Ngọc Ánh + Hoàng Thị Anh Thơ
NC3
 
 
30kg Quần áo

6/ 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
20kg Bắp cải , 10kg cà rốt

6/ 7 /2018
Anh Chị Em Cựu Sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt -Khóa 6
NC3
 
2,000,000 

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 12:02:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật7/ 7 /2018
Cô Trần Thị Minh ( Kim Mã -Ba Đình -Hà Nội)
NC3
 
500,000 

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 02:22:20(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật9/ 7 /2018
Cô Chú Phú
NC3
 
 
100kg Gạo

9/ 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bí đỏ

9/ 7 /2018
Bác Thành
NC3
 
 
10kg Quần áo

9/ 7 /2018
Cô Ly
NC3
 
 
10kg Quần áo

9/ 7 /2018
Ông Phan Hùng Dương - CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 07:41:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 01:20:51(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật11 / 7 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
100kg Gạo

11 / 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Củ sắn

11/ 7 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
50kg Quần áo

11/ 7 /2018
Trần Văn Nhẫn
NC3
 
 
20kg Gạo

11/ 7 /2018
Chú Tiến
NC3
 
500,000 

11/ 7 /2018
Công Ty TNHH Tân Thuận
NC3
 
1,000,000 

 

Sửa bởi người viết 11/07/2018 lúc 03:05:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 02:11:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật12/ 7 /2018
Bà Đỗ Hương 
NC3
 
6,901,500(300 USD x23.005) 

 

Sửa bởi người viết 13/07/2018 lúc 02:33:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 01:45:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật13/ 7 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
20kg Quần áo

13/ 7 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Củ sắn

13/ 7 /2018
Chương trình -Big Friend Foundation 
NC3
 
 
150kg Quần áo

13/ 7 /2018
Huỳnh Băng Hòa
NC3
 
2,000,000 

 

Sửa bởi người viết 14/07/2018 lúc 11:49:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.417 giây.