Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 02/07/2018 lúc 02:56:08(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
02/07/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa 
 
823,000
02/07/2018
Em Dương Thị Bé vàng : Lớp 5 - Trường Kim Đồng : 1 bộ Sách giáo khoa + Bài tập + Sách Anh văn 
 
494,000
03/07/2018
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : 2 Áo đồng phục + 1 bộ thể dục 
 
320,000
04/07/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : 1 bộ Sách giáo khoa 
 
466,000
05/07/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 7-2018
 
2,000,000
05/07/2018
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Anh văn + Toán cho 24 học sinh ( khu vực Quận 7 ) do Em đến trường bảo trợ từ 17/6 đến 30/6  
 
2,500,000
06/07/2018
Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,790,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 
 
1,790,000
06/07/2018
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,790,000
06/07/2018
Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,790,000
06/07/2018
Em Nguyễn Trung Sang : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thị Bích Liên : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thanh Trung : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : 2 bộ đồng phục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
625,000
06/07/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu học Tân Thuận : 1 bộ Sách giáo khoa 
 
149,000
09/07/2018
Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán + Anh văn cho 19 em học sinh (khu vực Quận 4) do Em đến trường bảo trợ tháng 6-2018
 
2,400,000
09/07/2018
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
09/07/2018
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Giấy thi(20,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,800,000
09/07/2018
Em HaliMa Trương Ngọc Dung: Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 
 
1,800,000
09/07/2018
Mua 3 bộ Sách giáo khoa Lớp 7 cho 3 em ( Minh Tú,Châu Minh , Minh Nhật ) do Em đến trường bảo trợ.
 
292,000
09/07/2018
Mua Sách Anh văn + Bài tập Toán cho Lớp phụ đạo
 
195,000
11 /07/2018
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
11 /07/2018
Bồi dưỡng Tình nguyện viên nước ngoài ( Mr.Terry ) dạy Tiếng Anh cho học sinh Lớp 6 ( Từ 12-6 đến 12-7 )
 
1,000,000
13 /07/2018
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
14 /07/2018
Em Trần Duy Linh : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 
 
1,800,000
14 /07/2018
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1: Học phí Tháng 8+ Tháng 9 /2018
 
960,000
16 /07/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 - Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
1,090,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan: Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục 
 
630,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : 2  bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 1  bộ Sách giáo khoa
 
923,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 - Trường Dương Bá Trạc : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ hể dục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
680,000
16 /07/2018
Nước uống 2 thùng /24 chai ( Họp phụ huynh và học sinh năm học 2018-2019)
 
141,000
16 /07/2018
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,755,000
16 /07/2018
Em Võ Thị Phương Tuyền: Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,755,000
17 /07/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục .
 
632,000
18 /07/2018
Em Trương Tấn Phát : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục .
 
700,000
20 /07/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 - Trường Nguyễn Hữu Thọ : 1 bộ Đồng phục + 1 bộp Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa và dụng cụ học tập
 
670,000
23 /07/2018
Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,790,000
23 /07/2018
Em Lê Khánh Toàn : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (400,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,550,000
23 /07/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu Học Tân Thuận : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 2 cuốn Sách Anh văn
 
627,000
24 /07/2018
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục. 
 
508,000
25 /07/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 1 bộ Sách giáo khoa 
 
287,000
25 /07/2018
Em Nguyễn Hữu Tài :  Lớp 6 -Trường Nguyễn Hiền : 2 bộ Đồng phục + Hồ sơ nhập học 
 
530,000
25 /07/2018
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : 2 Váy đồng phục.
 
290,000
26 /07/2018
Em Nguyễn Thị Hải My : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,755,000
27 /07/2018
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6-  Trường Chi Lăng : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục
 
530,000
27 /07/2018
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt :1 bộ Sách giáo khoa
 
287,000
30 /07/2018
Lương và bồi dưỡng Nhân viên dự án Em đến trường Tháng 7-2018 ( Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 000358)
 
6,500,000
30 /07/2018
Lương giáo viên lớp phụ đạo Toán - Anh văn cho học sinh khu vực Quận 7
 
5,000,000
30 /07/2018
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp học Tình thương Tháng 7-2018: Vĩnh Hội , Bà  Huyện Thanh Quan , Chợ Quán
 
5,015,000
 

 

Sửa bởi người viết 30/07/2018 lúc 07:09:23(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.436 giây.