Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 02/07/2018 lúc 02:56:08(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,504
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
02/07/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa 
 
823,000
02/07/2018
Em Dương Thị Bé vàng : Lớp 5 - Trường Kim Đồng : 1 bộ Sách giáo khoa + Bài tập + Sách Anh văn 
 
494,000
03/07/2018
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : 2 Áo đồng phục + 1 bộ thể dục 
 
320,000
04/07/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : 1 bộ Sách giáo khoa 
 
466,000
05/07/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 7-2018
 
2,000,000
05/07/2018
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Anh văn + Toán cho 24 học sinh ( khu vực Quận 7 ) do Em đến trường bảo trợ từ 17/6 đến 30/6  
 
2,500,000
06/07/2018
Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,790,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 
 
1,790,000
06/07/2018
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).
 
1,790,000
06/07/2018
Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 9 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,790,000
06/07/2018
Em Nguyễn Trung Sang : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thị Bích Liên : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Nguyễn Thanh Trung : Lớp 8 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (100,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  
 
1,710,000
06/07/2018
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : 2 bộ đồng phục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
625,000
06/07/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu học Tân Thuận : 1 bộ Sách giáo khoa 
 
149,000
09/07/2018
Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán + Anh văn cho 19 em học sinh (khu vực Quận 4) do Em đến trường bảo trợ tháng 6-2018
 
2,400,000
09/07/2018
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
09/07/2018
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Giấy thi(20,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,800,000
09/07/2018
Em HaliMa Trương Ngọc Dung: Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 
 
1,800,000
09/07/2018
Mua 3 bộ Sách giáo khoa Lớp 7 cho 3 em ( Minh Tú,Châu Minh , Minh Nhật ) do Em đến trường bảo trợ.
 
292,000
09/07/2018
Mua Sách Anh văn + Bài tập Toán cho Lớp phụ đạo
 
195,000
11 /07/2018
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
11 /07/2018
Bồi dưỡng Tình nguyện viên nước ngoài ( Mr.Terry ) dạy Tiếng Anh cho học sinh Lớp 6 ( Từ 12-6 đến 12-7 )
 
1,000,000
13 /07/2018
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 7 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000)
 
1,790,000
14 /07/2018
Em Trần Duy Linh : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 
 
1,800,000
14 /07/2018
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1: Học phí Tháng 8+ Tháng 9 /2018
 
960,000
16 /07/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 - Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
1,090,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan: Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục 
 
630,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : 2  bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 1  bộ Sách giáo khoa
 
923,000
16 /07/2018
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 - Trường Dương Bá Trạc : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ hể dục + 1 bộ Sách giáo khoa
 
680,000
16 /07/2018
Nước uống 2 thùng /24 chai ( Họp phụ huynh và học sinh năm học 2018-2019)
 
141,000
16 /07/2018
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,755,000
16 /07/2018
Em Võ Thị Phương Tuyền: Lớp 6 - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).
 
1,755,000
17 /07/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục .
 
632,000
18 /07/2018
Em Trương Tấn Phát : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục .
 
700,000
 

 

Sửa bởi người viết 18/07/2018 lúc 02:35:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

kenhlike03
#2 Đã gửi : 18/07/2018 lúc 07:14:12(UTC)
kenhlike03

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 31-05-2016(UTC)
Bài viết: 1

Dịch vụ tăng view youtube là dịch vụ tăng lượt xem chất lượng cho quý khách hàng với 100% view tăng là người truy cập xem video thật. Bạn có thể kiểm tra thực tế…
[caption id="attachment_1070" align="aligncenter" width="500"] Dịch vụ tăng view youtube – Hotline: 0983 439 103[/caption]


[junkie-alert style="yellow"]
 • Bạn đã có một sản phẩm Video do chính mình làm ra. Bạn muốn chia sẻ cho mọi người trên thế giới biết đến video của mình. Bạn đăng tải video lên trang chia sẻ video lớn nhất là Youtube?
 • Bạn có một video quảng cáo, MV, sản phẩm mà cần tới lượt xem đông đảo?
 • Bạn là đội nhóm hay cá nhân muốn chiến thắng trong cuộc thi view youtube?
 • Bạn là ca sỹ , diễn viên muốn TĂNG lượng người xem để tăng độ HOT của Video???
 • Công sức và tiền bạc bỏ vào video rất nhiều nhưng vẫn không ai biết đến sản phẩm video của bạn. Bạn đau đầu suy nghĩ mọi cách để PR video của bạn nhưng vẫn không có kết quả. Làm cách nào bây giờ?

[/junkie-alert]

Bạn đang muốn mua view video youtube? mua sub youtube, mua view video youtube không giảm, mua view không chết kênh, bạn muốn tăng lượng người xem video youtube? Tăng lượt đăng ký youtube? Seo view youtube nhanh nhất? Bạn đang hỏi mua view youtube tốt nhất ở đâu?

Chúc mừng bạn, bạn đã tìm đúng nơi!

Dịch vụ tăng view youtube của Kênh Like ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn, giúp cho sản phẩm Video của bạn được đưa tới đông đảo mọi người trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Với hơn 3 năm thực hiện dịch vụ quảng cáo online và là một trong những đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh mở, lập và triển khai kế hoạch từ A-Z. Chúng tôi đã cung cấp hàng trăm hợp đồng tăng view cho cá nhân, ca sĩ, diễn viên và các công ty.

Với dịch vụ tăng view youtube của chúng tôi đảm bảo tới được đông đảo công chúng. Đảm bảo lượng vào xem video một ngày tương đối đều đặn.
Trích dẫn:

Chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ tăng view youtube
chất lượng, nhanh nhất với giá rẻ nhất Việt Nam
Cam kết dịch vụ tăng view youtube
 • Bảo đảm về số lượng View và thời gian thực hiện theo cam kết
 • 100% Lượt View thật (người thực).
 • Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng và chế độ bảo hành tốt nhất việt nam
 • Hỗ trợ quý khách các dịch vụ đi kèm sau khi hoàn thành dịch vụ.
 • View thực 100% – Không dùng tool, bot, proxy
 • Thời lượng xem lớn 1 view từ 60 – 80 phút và phân bố toàn Thế Giới
 • Đảm bảo view vượt 301 và số lượng không giới hạn
 • View chắc chắn là rất chất lượng sẽ làm bạn ấn tượng
 • Thực hiện tăng lượt view một cách tốt nhất đảm bảo an toàn, không lo chết kênh, block video.Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng view Youtube của Kênh Like:
 • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
 • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng view là người dùng thật 100%
 • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
 • An toàn: Lượt view thật và tự nhiên nên an toàn cho kênh Youtube của bạn, không bị giảm lượt xem video, tụt view.
 • Hiệu quả: Tạo được uy tín cho kênh của bạn, tăng fan cho người nổi tiếng
 • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
Bảng giá dịch vụ tăng view (lượt xem video) trên youtube
[easy-pricing-table id="1480"]

Thông tin liên hệ:
0983 439 103 (Có Zalo)
fb.com/dieukc

Từ khóa tìm kiếm

tăng view youtube 2018, tăng view youtube an toàn, cách tăng view youtube 2018, phần mềm tăng view youtube, tăng view youtube free, tool tăng view youtube, hack tăng view youtube, phần mềm tăng view youtube, tang view youtube gia re, tang view youtube uy tin, tang view youtube khong tut
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.407 giây.