Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 02/07/2018 lúc 03:54:05(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/07/2018
Bà Phùng Thị Lộc
NC4
 
1.000.000
 

02/07/2018
 Ẩn danh (PT 35278)
NC4
 
 
 80kg gạo

02/07/2018
 Chị Hương
NC4
 
 
20kg gạo

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 03/07/2018 lúc 03:37:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/07/2018
Danh + Huy
NC4
 
600.000
 

03/07/2018
 Nguyen Thi Hoang Oanh
NC4
 
500.000 
(chuyển khoản 26.06)  

03/07/2018
 Chị Thủy
NC4
 
 
50kg gạo

03/07/2018
 Cô Ý
NC4
 
 
50kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 03:45:44(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/07/2018
Nguyễn Tri Phương Nam
NC4
 
500.000
 

04/07/2018
Nguyễn Viết Đức (Phillippin)
NC4
 
500.000
  

04/07/2018
Chị Hà
NC4
 
 300.000
 

04/07/2018
Nguyễn Thị Lai (Thủ Thừa- Long An)
NC4
 
 
 10kg gạo , 500ml nước mắm

04/07/2018
Anh Duy (Sdt 0983616300)
NC4
 
 
50kg gạo

 

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 05:12:01(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 4 (NC4) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC4 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC4 (ketoanNC4) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/07/2018
Phung Thanh Thuy ( chuyển khoản VCB)  
 NC4
 
300.000
 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 05/07/2018 lúc 02:36:25(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/07/2018
Ẩn danh (PT 34520)
NC4
 
500.000
 

05/07/2018
Greg + Diane Mc Grafh
NC4
 
4.560.000
  

05/07/2018
Huynh Giac Tâm
NC4
 
 500.000
 

05/07/2018
CLB Tình nguyện Heart to heart
NC4
 
 
 400kg gạo

05/07/2018
Cô Tâm
NC4
 
 
30kg gạo

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 04:01:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/07/2018
Ẩn danh (PT 00101)
NC4
 
  
 nước rửa chén (2b x 5lit)

07/07/2018
Chị Tuyền
NC4
 
200.000
  

07/07/2018
 Chị Nguyễn Thị Thanh
NC4
 
 500.000
 

07/07/2018
 Trần Nhật Quỳnh (CK DIRECT)
NC4
 
1.000.000
  

07/07/2018
Ẩn danh (PT 00102)
NC4
 
 
60kg quần áo

07/07/2018
Chú Tân
NC4
 
 
60 trứng gà

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 03:48:18(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/07/2018
Anh Quang
NC4
 
500.000
 

09/07/2018
 Mai Xuân Việt
NC4
 
 
50kg gạo

09/07/2018
 Ẩn danh (PT 00105)
NC4
 
 
11kg ớt chuông , 26kg củ dền

09/07/2018
 Ẩn danh (PT 00106)
NC4
 
 
25kg gạo , muối (2g x 0,5kg) , bột nêm 0,9kg ,nươc tương (3c x 0,5lit) , Dầu ăn 5lit , Nước mắm (4c x 0,9lit) , Đường 2kg

 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 10/07/2018 lúc 03:57:05(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,261
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 4 (NC4) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC4 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC4 (ketoanNC4) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/07/2018
Ẩn Danh (Chuyển khoản VCB) PT 000009
 NC4
 
200.000
 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 03:11:06(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/07/2018
 Đặng Thị Ngọc (Q4)
NC4
 
2.000.000
 

10/07/2018
Anh Chương , Anh Sơn , Chị Ngọc,Chị Hạnh
NC4
 
2.000.000
  

10/07/2018
Cô Phan Thị Kim Phước
NC4
 
 3.000.000
 

10/07/2018
Chú Sáng (p4)
NC4
 
100.000
  

10/07/2018
Chú Hồ Hữu Út
NC4
 
500.000
 

10/07/2018
Quan Ái Nhi
NC4
 
200.000

10/07/2018
Chị Hiếu
NC4
 
 
200kg gạo

10/07/2018
Lâm Anh
NC4
 
 
 Dầu ăn (4b x 5lit)

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 03:37:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/07/2018
Ẩn danh (PT 00061)
NC4
 
1.000.000
 

12/07/2018
 Ẩn danh (PT 00062)
NC4
 
2.000.000
  

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 14/07/2018 lúc 03:42:43(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 3,141
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/07/2018
Mai Phú Huấn (Q6)
NC4
 
1.000.000
 

13/07/2018
 Kính thuốc SG ( 170 đường Khánh Hội , P6,Q4)
NC4
 
 
50kg gạo

14/07/2018
 Anh Đức
NC4
 
1.000.000
 

14/07/2018
 Ẩn danh (PT 00108)
NC4
 
 
10kg gạo , 6kg đường

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.597 giây.