Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanquy4T
#1 Đã gửi : 03/07/2018 lúc 08:57:26(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT33847
Tất cả.
 
200.000
 

02-07-2018
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

02-07-2018
Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
500.000
 

02-07-2018
Le Viet Thanh Ha ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
1.000.000
 

02-07-2018
Huynh Thi Hue ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 04/07/2018 lúc 05:06:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#2 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 05:07:31(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-07-2018
Thuy Nguyen ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
 
500.000
 

ketoanquy4T
#3 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 05:09:51(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-07-2018
VNDIRECT ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
 
1.000.000
 

04-07-2018
Tran Duc ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
400.000
 

04-07-2018
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm kỳ 371 
.
1.000.000
 

04-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT33857
Tất cả.
217.000
 

Sửa bởi người viết 06/07/2018 lúc 03:33:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#4 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:35:12(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-07-2018
Anh Em Bao, Oanh ,Lan (Chuyển khoản qua Tk Quỹ Từ thiện Bông Sen) 
Tất cả.
 x
300.000
 

Sửa bởi người viết 06/07/2018 lúc 03:37:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#5 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:36:07(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06-07-2018
Tran Ngoc Binh ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
 
300.000
 

06-07-2018
Cao Tien Cuong ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
200.000
 

06-07-2018
Nguyễn Thị Đào 
Tất cả.
 
100USD tương đương 2.300.500đ
 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 04:02:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#6 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:39:34(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000008 
.
100.000
 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 04:03:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#7 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 04:04:42(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-07-2018
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản VCB)
.
200.000
 

09-07-2018
Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV) PT 33862
Tất cả.
200.000
 

Sửa bởi người viết 10/07/2018 lúc 04:01:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#8 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 10:17:43(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-07-2018
Nguyen Thuy Trang (Chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực - Kỳ 377
.
6.000.000
 

10-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000010 hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377
.
100.000
 

10-07-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB),  hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377
.
200.000
 

10-07-2018
NNN ( chuyển khoản VCB), PT33864- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 11/07/2018 lúc 11:55:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#9 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 05:29:18(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-07-2018
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
3.000.000
 

11-07-2018
Nguyen Ngoc Phuong ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x. 
50.000.000
 

Sửa bởi người viết 13/07/2018 lúc 10:50:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquy4T
#10 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 04:43:31(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-07-2018
Bui Thanh Quy Nguyen ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
505.000
 

13-07-2018
Nguyen Thuy Lan ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả
2.000.000
 

ketoanquy4T
#11 Đã gửi : 17/07/2018 lúc 09:32:49(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-07-2018
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT000019
Tất cả
x. 
200.000
 

15-07-2018
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT000020- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả
200.000
 

ketoanquy4T
#12 Đã gửi : 17/07/2018 lúc 09:33:49(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-07-2018
Nguyen Thi Thu Hieu ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x. 
600.000
 

ketoanquy4T
#13 Đã gửi : 18/07/2018 lúc 10:19:48(UTC)
ketoanquy4T


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,310
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-07-2018
Truong Huynh Phuong Lam ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x. 
300.000
 

17-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000022
Tất cả
1.000.000
 

kenhlike06
#14 Đã gửi : 18/07/2018 lúc 12:49:10(UTC)
kenhlike06

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 11-11-2017(UTC)
Bài viết: 4

Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)

Dịch vụ tăng người xem LiveStream Facebook là dịch vụ tăng số người đang xem video của bạn khi livestream. Tăng người xem LiveStream giúp cho cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... tăng sự tin tưởng sản phẩm, dịch vụ của mình với khách hàng, đối tác, fan hâm mộ.Tăng người xem livestream giúp người bán tạo uy tín, sự tin tưởng, tạo hiệu ứng đám đông và giữ khách hàng, fan hâm mộ xem lâu hơn. Ngoài ra khi live của bạn có nhiều người xem thì cơ hội đưa video livestream lên đề xuất. Lúc đó, view thật tăng từ vài trăm đến vài nghìn người xem.

Hãy tưởng tượng khi bạn livestream mà có vài người đang xem hoặc không có ai xem bạn sẽ mất tự tin khi "lên hình". Hãy để chúng tôi giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream của chúng tôi!

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tăng người xem livestream facebook


 • Giúp bạn tự tin hơn khi Live Stream
 • Tạo sự chú ý với hàng mới, giúp bạn giữ khách hàng xem lâu hơn
 • Tạo uy tín, sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm của bạn
 • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng, fan.

Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng người xem LiveStream của Kênh Like
 • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
 • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng người xem LiveStream là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
 • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
 • An toàn: Người xem LiveStream là các tài khoản facebook thật và tự nhiên nên an toàn tuyệt đối cho facebook của bạn, không bị giảm số lượng người xem trong thời gian bạn mua.
 • Hiệu quả: Tăng người xem video LiveStream giúp bạn tạo được niềm tin, uy tín, sự tin tưởng. Đặc biệt khi có lượng người xem nhiều cơ hội LiveStream của bạn được lên đề xuất LiveStream của facebook là rất cao, khi đó sẽ càng có nhiều khách hàng vào xem, giúp bạn tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
 • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
 • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian


Xem báo giá dịch vụ tăng người xem livestream: http://fb.kenhlike.com/d...livestream-facebook.html

Tăng người xem Livestream. LH: 0983 439 103 (có zalo)


Từ khóa tìm kiếm:

tăng người xem khi livestream, tut tăng mắt khi livestream, hack livetream fb, cách tăng view cho livetream, pm tăng lượt xem livetream, cách hack lượt xem livestream, hack luot xem livestream, tăng view livestream, tăng view livestream facebook, tool tăng view livestream, hack người xem video facebook, tăng mắt live stream, hack live stream facebook, mua người xem livestream
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.433 giây.