Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
ketoanquybs
#1 Đã gửi : 03/07/2018 lúc 08:57:26(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT33847
Tất cả.
 
200.000
 

02-07-2018
Chau The Hai ( chuyển khoản VCB)
Tất cả.
1.000.000
 

02-07-2018
Thuan Cuong ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
500.000
 

02-07-2018
Le Viet Thanh Ha ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
1.000.000
 

02-07-2018
Huynh Thi Hue ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 04/07/2018 lúc 05:06:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 05:07:31(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03-07-2018
Thuy Nguyen ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
 
500.000
 

ketoanquybs
#3 Đã gửi : 04/07/2018 lúc 05:09:51(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04-07-2018
VNDIRECT ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
 
1.000.000
 

04-07-2018
Tran Duc ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả.
400.000
 

04-07-2018
Nguyen Kim Hao ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm kỳ 371 
.
1.000.000
 

04-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT33857
Tất cả.
217.000
 

Sửa bởi người viết 06/07/2018 lúc 03:33:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:35:12(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05-07-2018
Anh Em Bao, Oanh ,Lan (Chuyển khoản qua Tk Quỹ Từ thiện Bông Sen) 
Tất cả.
 x
300.000
 

Sửa bởi người viết 06/07/2018 lúc 03:37:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:36:07(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06-07-2018
Tran Ngoc Binh ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
 
300.000
 

06-07-2018
Cao Tien Cuong ( chuyển khoản VCB) 
Tất cả.
200.000
 

06-07-2018
Nguyễn Thị Đào 
Tất cả.
 
100USD tương đương 2.300.500đ
 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 04:02:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#6 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 03:39:34(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000008 
.
100.000
 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 04:03:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 04:04:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09-07-2018
Nguyen Thu Hang ( chuyển khoản VCB)
.
200.000
 

09-07-2018
Ẩn Danh (chuyển khoản BIDV) PT 33862
Tất cả.
200.000
 

Sửa bởi người viết 10/07/2018 lúc 04:01:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 10:17:43(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10-07-2018
Nguyen Thuy Trang (Chuyển khoản VCB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực - Kỳ 377
.
6.000.000
 

10-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000010 hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377
.
100.000
 

10-07-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB),  hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377
.
200.000
 

10-07-2018
NNN ( chuyển khoản VCB), PT33864- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả.
 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 11/07/2018 lúc 11:55:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#9 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 05:29:18(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11-07-2018
Bui Thanh Quan ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
3.000.000
 

11-07-2018
Nguyen Ngoc Phuong ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x. 
50.000.000
 

Sửa bởi người viết 13/07/2018 lúc 10:50:19(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#10 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 04:43:31(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13-07-2018
Bui Thanh Quy Nguyen ( chuyển khoản ACB)
Tất cả
505.000
 

13-07-2018
Nguyen Thuy Lan ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả
2.000.000
 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 17/07/2018 lúc 09:32:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15-07-2018
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT000019
Tất cả
x. 
200.000
 

15-07-2018
DLinh ( chuyển khoản VCB), PT000020- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả
200.000
 

ketoanquybs
#12 Đã gửi : 17/07/2018 lúc 09:33:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

16-07-2018
Nguyen Thi Thu Hieu ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x. 
600.000
 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 18/07/2018 lúc 10:19:48(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

17-07-2018
Truong Huynh Phuong Lam ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x. 
300.000
 

17-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000022
Tất cả
1.000.000
 

17-07-2018
VNDIRECT HCM  ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 19/07/2018 lúc 10:19:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#14 Đã gửi : 19/07/2018 lúc 10:18:52(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

18-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT33867
Tất cả
x. 
237.000
 

18-07-2018
Thien Nguyen - Ha Phuong Thao ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x. 
4.600.000
 

18-07-2018
Nguyen Kim Tan ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc
Tất cả
3.000.000
 

18-07-2018
Nguyen Thanh Phuoc ( chuyển khoản BIDV)
Tất cả
x. 
1.000.000
 

Sửa bởi người viết 20/07/2018 lúc 04:09:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 20/07/2018 lúc 04:09:55(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

19-07-2018
Nguyen Thien Duc ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
x. 
1.000.000
 

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 20/07/2018 lúc 04:12:03(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

20-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000027- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả
300.000
 

20-07-2018
Nguyen Minh Khanh ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377
.
x. 
500.000
 

ketoanquybs
#17 Đã gửi : 23/07/2018 lúc 11:03:51(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

22-07-2018
Ẩn Danh (chuyen khoan VCB) PT 000030 NT5HP
Tất cả
100.000
 

23-07-2018
Lai The Manh Linh ( chuyển khoản VCB)
Tất cả
500.000
 

Sửa bởi người viết 27/07/2018 lúc 04:58:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#18 Đã gửi : 24/07/2018 lúc 03:23:53(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

24-07-2018
Tran Anh Tuan ( chuyển khoản VCB),  hỗ trợ bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Duyên  - kỳ 378
.
x. 
200.000
 

24-07-2018
Ẩn Danh (PT 000032) (Chuyển khoản VCB), hỗ trợ kỳ 378
.
x. 
100.000
 

Sửa bởi người viết 24/07/2018 lúc 03:24:41(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#19 Đã gửi : 25/07/2018 lúc 05:00:31(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

25-07-2018
Doi bong cuu bach khoa (Chuyển khoản VCB) - NT5HP
Tất cả.
1.000.000
 

25-07-2018
Ẩn Danh (PT 000454) hỗ trợ bệnh nhân Mỹ Duyên - Kỳ 378
.
x. 
300.000
 

25-07-2018
Gia đình cô Lợi - hỗ trợ bệnh nhân Mỹ Duyên - Kỳ 378
.
x. 
300.000
 

ketoanquybs
#20 Đã gửi : 27/07/2018 lúc 05:02:03(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần
NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

26-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000034
Tất cả.
500.000
 

26-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT000035 hỗ trợ bệnh nhân Ngô Thi Mỹ Duyên kỳ 378
.
x. 
100.000
 

26-07-2018
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), ngày 20-07-18 PT000037
Tất cả.
x. 
300.000
 

26-07-2018
Chau Pham HCM ( chuyển khoản VCB)- ngày thứ 5 hạnh phúc 
Tất cả.
500.000
 

26-07-2018
Le Thi Ngoc Han - ngày 25-07-18 ( chuyển khoản BIDV)
.
x. 
300.000
 

26-07-2018
Nguyen Van Chau ( chuyển khoản BIDV) hỗ trợ bệnh nhân Trần Văn Trực kỳ 377, bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Duyên kỳ 378 
.
x. 
2.000.000
 

Sửa bởi người viết 30/07/2018 lúc 11:01:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.292 giây.