Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 04:47:35(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/07/2018
  Chị Nguyệt + Chị Huệ 
NC1
 
 
 10kg muối (1kg x 10)

05/07/2018
  Chị Nguyễn Phi Tâm 
NC1
 
 
 10kg gạo (5kg x 10) + 3kg đường (1kg x 3) + 1kg bột nêm

05/07/2018
  Chị Loan
NC1
 
 
 50kg gạo 

05/07/2018
  Ẩn danh (PT 33502)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2) 

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 06/07/2018 lúc 04:54:55(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/07/2018
  Ông Hoành + BÀ Thiệt 
NC1
 
200.000 
 

06/07/2018
  Chị La Thị Nhung 
NC1
 
500.000 
 

06/07/2018
  Chú Châu (Quận 1)
NC1
 
 
 100 kg gạo

06/07/2018
  Anh Cường + Chị Lan
NC1
 
 
  100kg gạo

06/07/2018
  Cô Kim Phượng
NC1
 
 
 6lit nước tương (0.5lit x 12) + 4lit dầu ăn (1lit x 4) + 1.5kg bột ngọt ( 0.5kg x 3) + 3kg đường (1kg x 3) 

06/07/2018
  Cô Dung
NC1
 
1.500.000 
 

06/07/2018
  Công ty Du Lịch Phượng Hoàng Đỏ 
NC1
 
500.000 
 

06/07/2018
  Luc Vu Hoai ( CK ACB ngày 2/7) 
NC1
 
800.000 
 

06/07/2018
  Luc Vu Hoai ( CK ACB ngày 3/7) 
NC1
 
1.000.000 
  

06/07/2018
  Anh Phạm Quang Dũng (CK ACB ngày 3/7) 
NC1
 
1.000.000 
 

06/07/2018
  Chị Trần Ánh Tuyết (CK ACB ngày 5/7) 
NC1
 
1.200.000 
 

06/07/2018
  Anh Lộc 
NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

06/07/2018
  Công ty TMT _ Home Mart 
NC1
 
 
 2 bình chữa cháy + 0.5kg bột ngọt + 0.5kg bún gạo + 0.5kg nui + 0.38kg sữa đặc + 1kg muối + 1kg đường + 1lit dầu ăn + 0.4kg mì trứng + 0.23kg bột nêm + 5 gói mì chay+ 0.7l nước tương 

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 09:54:25(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/07/2018
  Ẩn danh (PT 001258) 
NC1
 
500.000 
 

07/07/2018
  Ẩn danh (PT 001259) 
NC1
 
500.000 
 

07/07/2018
  Bé Cát Tường
NC1
 
500.000 
 

07/07/2018
  Chị Nguyễn Ngọc Thư + Chị Nguyễn Ngọc Thùy Hương(2215 Nguyễn Hiền _ Phường 4 _Quận 3)
NC1
 
 
 50kg gạo 

07/07/2018
  Chị Đỗ Thị Hân 
NC1
 
 
 25kg gạo

07/07/2018
  Chị Dung
NC1
 
 
 50kg gạo 

07/07/2018
  Chị Ánh
NC1
 
 
 8lit nước mắm (1lit x 8) 

07/07/2018
  Ẩn danh (PT 001207)
NC1
 
 
 50kg gạo 

07/07/2018
  Chị Nguyễn Thị Thu Cúc + Anh Cao Nguyễn Huy Cường
NC1
 
 
 10kg gạo + 2.5kg muối (0.5kg x 5) 

Sửa bởi người viết 09/07/2018 lúc 01:56:18(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 01:57:58(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/07/2018
  Chị Văn Thị Hồng 
NC1
 
200,000 
 

08/07/2018
  Cô Kim Dung_ Cháu Thái An 
NC1
 
1,500,000 
 

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 02:07:49(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/07/2018
  Ẩn danh (PT 001263) 
NC1
 
1.500.000 
 

09/07/2018
  Cô Vương Thị Tiên 
NC1
 
200.000 
 

09/07/2018
  Ẩn danh (PT 001265)
NC1
 
500.000 
 

09/07/2018
  Cô Nguyễn Thị Thủy
NC1
 
500.000 
  

09/07/2018
  Ẩn danh (PT 001267) 
NC1
 
1.000.000 
 

09/07/2018
  Anh Huy
NC1
 
2.000.000 
 

09/07/2018
  Bé Huy + Bé Duy
NC1
 
1.000.000 
  

09/07/2018
  Anh Huỳnh Văn Hòa
NC1
 
 
 50kg gạo 

09/07/2018
  Chị Hải Vân + Dáng Châu
NC1
 
 
 75kg gạo (5kg x 15) 

09/07/2018
  Ẩn danh (PT 001270)
NC1
 
2.000.000 
  

09/07/2018
  Công ty TNHH TAGI logistics
NC1
 
 
 435kg gạo ( 50kg x 8 + 20kg + 15kg) 

09/07/2018
  Ẩn danh (PT 001212)
NC1
 
 
 36l nước tương (72c x 500ml) 

Sửa bởi người viết 10/07/2018 lúc 12:44:11(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 10/07/2018 lúc 12:45:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/07/2018
  Anh Khải 
NC1
 
500,000 
 

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 10/07/2018 lúc 03:59:04(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/07/2018
Nguyen Minh Chau (Chuyển khoản VCB)
 NC1
 
1.000.000
 

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 01:55:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/07/2018
  Chị Oanh 
NC1
 
200.000 
 

11/07/2018
  Cô Phạm Nguyệt Quới 
NC1
 
1.000.000 
 

11/07/2018
  Gia đình Mai Trí Dũng
NC1
 
5.000.000 
 

11/07/2018
  Anh Nguyễn Bá Thành
NC1
 
2.000.000 
  

11/07/2018
  Ẩn danh (PT 001213) 
NC1
 
 
 50kg gạo

11/07/2018
  Ẩn danh (PT 001214)
NC1
 
 
 200kg gạo (50kg x 4) 

11/07/2018
  Chị Đỗ Thu Diễm 
NC1
 
 
 210kg bí đào

11/07/2018
  Chị Ny
NC1
 
 
 50kg gạo 

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 01:58:50(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/07/2018
  Anh Danh 
NC1
 
1.500.000 
 

12/07/2018
  Chị Phương Tư Vân 
NC1
 
300.000 
 

12/07/2018
  Chị Phương Huyền
NC1
 
200.000 
 

12/07/2018
  Chị Hoa
NC1
 
200.000 
  

12/07/2018
  Em Nguyễn Minh Doãn (David) 
NC1
 
2.000.000 
 

12/07/2018
  Em Nguyễn Minh Doãn (David)
NC1
 
3.450.000 
  

12/07/2018
  Ẩn danh (PT 001217)
NC1
 
 
 400kg gạo (50kg x 8) 

12/07/2018
  Cô Mai (Trần Hưng Đạo)
NC1
 
 
 40kg gạo 

12/07/2018
  Ẩn danh (PT 001282) 
NC1
 
500.000 
 

12/07/2018
  Cô Hạnh 
NC1
 
400.000 
 

12/07/2018
  Gia đình Nguyễn Văn Tỵ + Nguyễn Thị Vưa + Nguyễn Xuân Lê
NC1
 
 
 50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5)

12/07/2018
  Gia đình Phan Quang Thạch + Nguyễn Thị Anh Đào + Phan Derrick
NC1
 
 
  50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5)

12/07/2018
  Gia đình Nguyễn Xuân Hồng + Nguyễn Như Ý + Nguyễn Terian + Nguyễn Normen + Nguyễn Stephen 
NC1
 
 
 50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5)

12/07/2018
  Gia đình Nguyễn Xuân Hải + Nguyễn Thị Thanh Thảo + Nguyễn Ashlin + Nguyễn Karrlton + Nguyễn Ashton
NC1
 
 
  50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5)

12/07/2018
  Gia đình Kevin Nguyễn Vũ + Thủy Vũ + Trisha Tram Vo + Biondon Dinh Vo + Charlize Lynn Vũ + Ava Lynn Vu
NC1
 
 
 50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5)

12/07/2018
  Nhóm hảo tâm ở Cali , USA
NC1
 
 
 50kg gạo + 20l nước rửa chén (4l x 5) 

12/07/2018
  Gia đình Thanh Camera
NC1
 
 
 200 gói mì

Sửa bởi người viết 13/07/2018 lúc 01:09:41(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 01:13:06(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/07/2018
  Chị Nguyễn Hải Duyên 
NC1
 
1.000.000 
 

13/07/2018
  Chị Duyên 
NC1
 
500.000 
 

13/07/2018
  Chị Cúc
NC1
 
1.000.000 
 

13/07/2018
  Chị Linh
NC1
 
500.000 
  

13/07/2018
  Anh Dương Đình Chí 
NC1
 
200.000 
 

13/07/2018
  Anh Lâm ( 430/14 Nguyễn Đình Chiểu _ Quận 3)
NC1
 
 
 100kg gạo 

13/07/2018
  Ẩn danh (PT 001227)
NC1
 
 
 25kg gạo 

13/07/2018
  Chị Yến
NC1
 
 
 25kg gạo 

13/07/2018
  Ẩn danh (PT 001289)
NC1
 
1.000.000 
 

13/07/2018
  Mạnh thường quận quận 1
NC1
 
 
  12lit xà bông (4lit x 3)

13/07/2018
   Quán cơm chay Thanh Lương
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

13/07/2018
  Ẩn danh (PT 001231)
NC1
 
 
 10kg gạo  

13/07/2018
  Cô Lương Thị Bạch Tuyết
NC1
 
 
 50kg gạo 

13/07/2018
  158 Đề Thám _ Quận 1
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2) 

Sửa bởi người viết 16/07/2018 lúc 01:35:08(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 16/07/2018 lúc 01:37:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/07/2018
  Chú Thạnh 
NC1
 
1.000.000 
 

14/07/2018
  Bé Võ Xuân Tài Tuệ 
NC1
 
60.000 
 

14/07/2018
  Chú Lê Ngọc Trí
NC1
 
500 USD x 23.020= 11.510.000 
  

14/07/2018
  Huynh Cam Le
NC1
 
100 USD x 23.020 = 2.302.000 
  

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.944 giây.