Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC2
#1 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 03:13:32(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
7/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  7/7/2018
Nước đá
 
10.000
   7/7/2018
Bao nilon (5kg x 22.000)
 
110.000
   7/7/2018
Thịt xay (15kg x 68,000)
 
1.020.000
   7/7/2018
Trứng (200 quả x 2,300)
 
460.000
 7/7/2018
Bún tàu (1 kg x 66,000)
 
66.000
 7/7/2018
Nấm mèo (0,5kg x 170,000)
 
85.000
  7/7/2018
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
  7/7/2018
Rau muống (30kg x 5,000)
 
150.000
  7/7/2018
Rau má (10kg x 10,000)
 
100.000
 7/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (307x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 330suất cơm
614.000
0
 
Tổng cộng
614.000
2.155.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#2 Đã gửi : 07/07/2018 lúc 03:22:52(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
6/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  6/7/2018
Nước đá (T5+T6)
 
20.000
   6/7/2018
Tiền nước T6/2018
 
637.000
   6/7/2018
Thịt đùi (15kg x 65,000)
 
975.000
 6/7/2018
Bí xanh (20kg x 6,000)
 
120.000
 6/7/2018
Bắp cải (10kg x  6,000)
 
60.000
  6/7/2018
Cải trắng (15kg x 7,000)
 
105.000
  6/7/2018
Tiền cho thuê Phòng T7/2018 (Phòng Huyền)
1.500.000
0
  6/7/2018
Tiền cho thuê Phòng T7/2018 (Phòng Cô Năm)
1.500.000
0
 6/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (282x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 305suất cơm
564.000
0
 
Tổng cộng
3.564.000
2.037.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#3 Đã gửi : 09/07/2018 lúc 02:12:20(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
9/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  9/7/2018
Nước đá
 
10.000
   9/7/2018
Thịt đùi (17kg x 65,000)
 
1.105.000
   9/7/2018
Tôm (5kg x 120,000)
 
600.000
   9/7/2018
Rau muống (10kg x 6,000)
 
60.000
 9/7/2018
Me (2 bịch x 12,000)
 
24.000
  9/7/2018
Ôm gai
 
10.000
  9/7/2018
Su su (20kg x 8,000)
 
160.000
  9/7/2018
Tiền cho thuê Phòng T7/2018 (Phòng Thoa)
 1.500.000

 9/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (302x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 325 suất cơm
604.000

 
Tổng cộng
2.104.000
2.089.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#4 Đã gửi : 10/07/2018 lúc 02:19:13(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
10/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  10/7/2018
Nước đá
 
10.000
   10/7/2018
Gas (2 bình x 1.055.000) (trừ 450.000 gas dư)
 
1.660.000
   10/7/2018
Hành tím (10kg x 35,000)
 
350.000
   10/7/2018
Cây hốt rác (1 cây x 25,000)
 
25.000
 10/7/2018
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
  10/7/2018
Bắp cải (15kg x  7,000)
 
105.000
  10/7/2018
Cà chua (10kg x 12,000)
 
120.000
  10/7/2018
Mướp (10kg x 6,000)
 
60.000
  10/7/2018
Trà (5 bịch x 27,000)
 
135.000
 10/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (308x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 331 suất cơm
616.000

 
Tổng cộng
616.000
2.602.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#5 Đã gửi : 11/07/2018 lúc 02:09:25(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
11/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  11/7/2018
Nước đá
 
10.000
   11/7/2018
Thịt xay (15kg x 68,000)
 
1.020.000
   11/7/2018
Đậu hũ (330 miếng x 1,200)
 
396.000
   11/7/2018
Cải thảo (12kg x 10,000)
 
120.000
 11/7/2018
Cà rốt (1kg x 12,000)
 
12.000
  11/7/2018
Bầu (20kg x 7,000)
 
140.000
  11/7/2018
Cà chua (10kg x 12,000)
 
120.000
  11/7/2018
Bột năng (1kg x 17,000)
 
17.000
 117/2018
Tiền bán phiếu ăn (322x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 345 suất cơm
644.000
0
 
Tổng cộng
644.000
1.955.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#6 Đã gửi : 12/07/2018 lúc 02:21:59(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
12/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  12/7/2018
Nước đá
 
10.000
   12/7/2018
Tiền Rác T7/2018
 
60.000
   12/7/2018
Tiền Photo
 
7.000
   12/7/2018
Tiền hàn chân bàn + chân bảng hiệu
 
60.000
   12/7/2018
Giấy lau miệng (4 cây x 70,000)
 
280.000
   12/7/2018
Hộp cơm (4 cây x 41,250)
 
165.000
   12/7/2018
Gà (60kg x 22,084)
 
1.352.000
 12/7/2018
Tiền xe chở gà
 
100.000
 12/7/2018
Dưa leo (10kg x 9,000)
 
90.000
  12/7/2018
Mướp (10kg x 9,000)
 
90.000
  12/7/2018
Bột nghệ (1kg x 35,000)
 
35.000
  12/7/2018
Gừng (1kg x 40,000)
 
40.000
 12/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (300x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên + 30 suất cho lớp học.Tổng cộng: 353suất cơm
600.000
0
 
Tổng cộng
600.000
2.409.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#7 Đã gửi : 13/07/2018 lúc 02:13:02(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
13/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  13/7/2018
Nước đá
 
10.000
   13/7/2018
Muối (50kg x 4,000)
 
200.000
   13/7/2018
Thịt đùi (17kg x 65,000)
 
1.105.000
   13/7/2018
Thơm (14kg x 10,000)
 
140.000
   13/7/2018
Đậu ve (12kg x 24,000)
 
288.000
   13/7/2018
Đậu hũ (10 miếng x 2000)
 
20.000
 13/7/2018
Nấm rơm (0,5kg x 90,000)
 
45.000
 13/7/2018
Cà rốt (2kg x 12,000)
 
24.000
  13/7/2018
Cải trắng (2kg x 9,000)
 
18.000
  13/7/2018
Khổ qua (2kg x7,000)
 
14.000
  13/7/2018
Đậu bắp (2kg x 10,000)
 
20.000
 13/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (290x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 313suất cơm
580.000
0
 
Tổng cộng
580.000
2.004.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketoanNC2
#8 Đã gửi : 14/07/2018 lúc 02:43:35(UTC)
ketoanNC2


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,922
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
14/7/2018
Chuối (20kg x 6,000)
 
120.000

  14/7/2018
Nước đá
 
10.000
   14/7/2018
Tiền thuê nhà T7/2018
 
33.000.000
   14/7/2018
Thịt xay (15kg x 68,000)
 
1.020.000
   14/7/2018
Nấm mèo (0,5kg x 170,000)
 
85.000
 14/7/2018
Bún tàu (1 kg x 66,000)
 
66.000
 14/7/2018
Bột năng (2kg x 17,000)
 
34.000
  14/7/2018
Rau má (10kg x 10,000)
 
100.000
  14/7/2018
Rau muống (30kg x 6,000)
 
180.000
  14/7/2018
Trứng (200 quả x 2,300)
 
460.000
 14/7/2018
Tiền bán phiếu ăn (303x 2.000đ) + 23 suất cho tình nguyện viên .Tổng cộng: 326 suất cơm
606.000
0
 
Tổng cộng
606.000
35.075.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.671 giây.