Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 31/07/2018 lúc 02:59:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 1/8/2018
           Cô Toàn
   NC6
 
 1.500.000 đ       
 1/8/2018
           Chị Nguyễn Thị Hoàng Hải
   NC6
 
1.000.000 đ      
 1/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 37.000 đ       
 1/8/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 28.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 01/08/2018 lúc 03:24:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 09:40:05(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 2/8/2018
           Anh Nguyễn Tuyển 
   NC6
 
 40 kg gạo dẻo.       
 2/8/2018
           Anh Sơn
   NC6
 
63 bánh Ricky.      
 2/8/2018
           Ẩn danh  
   NC6
 
 16.000 đ       
 2/8/2018
           Chị Huệ + Chị Diễm
   NC6
 
 20.000 đ       
 2/8/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 14.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 02/08/2018 lúc 03:30:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 10:02:19(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 3/8/2018
           Hẻm 104 Nơ Trang Long - Anh Cường   
   NC6
 
 105 kg gạo.     
 3/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
500.000 đ      
 3/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 32.000 đ       
 3/8/2018
           Chị Minh Hương
   NC6
 
 500.000 đ       
 3/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 16.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 03/08/2018 lúc 02:30:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 09:44:09(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 4/8/2018
          Chị Triệu Hằng  
   NC6
 
 50.000 đ       
 4/8/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
31.000 đ       
 4/8/2018
          Chị Mi
   NC6
 
 20.000 đ       
 4/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 16.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 04/08/2018 lúc 02:15:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#5 Đã gửi : 04/08/2018 lúc 11:39:45(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 6/8/2018
           Anh Trần Tuấn Anh  
   NC6
 
 3.000.000 đ       
 6/8/2018
           Cô Lê Thị Kim Dung
   NC6
 
100.000 đ      
 6/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 100.000 đ       
 6/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 22.000 đ       
 6/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 48.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 06/08/2018 lúc 03:08:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 03:05:32(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 7/8/2018
          Cô Hồng  
   NC6
 
 Rau dền+ mồng tơi: 9 kg, cải thảo 6 kg, cà rốt + củ cải trắng: 5 kg.     
 7/8/2018
          Cô Mai Thị Lượt, Mai Thị Lụa, Lê Thị Mai Hòa
   NC6
 
50 kg gạo.      
 7/8/2018
          Cô Thi Thi Diep (NC1 ghi PT)  
   NC6
 
 1.163.000 đ       
 7/8/2018
          Cô Hằng _Bình Phước
   NC6
 
 40.000 đ       
 7/8/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
 103.000 đ       
 7/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 62.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 03:23:49(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 03:10:15(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 8/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 50.000 đ       
 8/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
36.000 đ      
 8/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 20.000 đ       
 8/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
  Dầu ăn Happi Kopi 06 lít, Trứng gà Ba Huân 50 quả, Đường 05 kg, Mì trứng Safoco 03 kg.       
 8/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 30.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 08/08/2018 lúc 02:16:57(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 09:49:11(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 9/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 10 Kg gạo.       
 9/8/2018
           Bé Vy
   NC6
 
100.000 đ      
 9/8/2018
           Chị Bích Loan 
   NC6
 
 300.000 đ       
 9/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 126.000 đ       
 9/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 64.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 09/08/2018 lúc 03:15:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 02:44:49(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 10/8/2018
           Anh Sơn
   NC6
 
 100 bánh Ricky.       
 10/8/2018
           Chị Phan Thị Ngọc Gương  
   NC6
 
200 kg gạo.     
 10/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
50 kg gạo, 02 kg đường.   
 10/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 36.000 đ       
 10/8/2018
           Cô Bé
   NC6
 
 100.000 đ       
 10/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 64.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 10/08/2018 lúc 03:00:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 02:36:17(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 11/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 25 kg cam .    
 11/8/2018
           Cô Nguyệt
   NC6
 
20 kg gạo.      
 11/8/2018
           Anh Bùi Đại Nhân 
   NC6
 
 02 lít nước mắm Đệ Nhị.      
 11/8/2018
           Công Ty Hướng Việt
   NC6
 
 2.000.000 đ       
 11/8/2018
           Cô Thanh Loan
   NC6
 
 100.000 đ       
 11/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ       
 11/8/2018
           Anh Nam
   NC6
 
 200.000 đ       
 11/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 61.000 đ       
 11/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 38.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 11/08/2018 lúc 03:25:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 03:20:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 13/8/2018
           Cô Bạc (đại diện) 
   NC6
 
50 Kg gạo.       
 13/8/2018
           Anh Sơn
   NC6
 
50 cái bánh Ricky.      
 13/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 200.000 đ       
 13/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ       
 13/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 28.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 13/08/2018 lúc 03:18:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 03:02:53(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 14/8/2018
           Cô Liên Nguyệt 
   NC6
 
 100 Kg gạo + 05 lít dầu ăn.   
 14/8/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
24 Kg đường.      
 14/8/2018
           Cô Minh Hoa 
   NC6
 
 700.000 đ       
 14/8/2018
           Tập thể
   NC6
 
 2.000.000 đ       
 14/8/2018
           Anh Nguyễn Tiến Dũng 
   NC6
 
 1.000.000 đ       
 14/8/2018
           Chị Nguyễn Xuân Mai
   NC6
 
 500.000 đ       
 14/8/2018
           Bà Trương Thị Phương
   NC6
 
 500.000 đ       
 14/8/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 50.000 đ       
 14/8/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 46.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 14/08/2018 lúc 03:18:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 10:14:58(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 2,684
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại Quán NC do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6  cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 15/8/2018
           Chị Dương Thị Kim Oanh & Anh Nguyễn Khắc Hội
   NC6
 
 500.000 đ       
 15/8/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
100.000 đ      
 15/8/2018
          Ẩn danh 
   NC6
 
 34.000 đ       
 15/8/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 38.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 15/08/2018 lúc 03:04:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.952 giây.