Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 01:45:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật01/ 8 /2018
Chị Duyên
NC3
 
 
20kg Gạo

01/ 8 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bí đỏ

01/ 8 /2018
Gia đình LT3
NC3
 
 
15kg Quần áo , 6 Nón

01/ 8 /2018
Gia đình LT3
NC3
 
3,000,000 

01/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
1,000,000 

01/ 8 /2018
Ẩn danh- CK Eximbank
NC3
 
100,000 

 

Sửa bởi người viết 03/08/2018 lúc 10:32:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 02:24:53(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật03/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
50kg Quần áo+ 15 lít Nước rửa chén

03/ 8 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
20kg đậu đũa, 10kg cà rốt

03/ 8 /2018
Cô Hải
NC3
 
 
200 cuốn Tập vở ,120 cây viết

03/ 8 /2018
Chị Khoa
NC3
 
1,000,000 

 

Sửa bởi người viết 06/09/2018 lúc 02:38:25(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 04/08/2018 lúc 11:56:56(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật04/ 8 /2018
Ẩn danh 
NC3
 
 
15kg Gạo , 1.5 lít nước tương

04/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
200,000 

 

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 02:54:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật06/ 8 /2018
Ẩn danh 
NC3
 
 
30kg Quần áo

06/ 8 /2018
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC3
 
6,000,000 

 

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 03:48:52(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật07/ 8 /2018
Thi Thi Diep (NC1 nhận thay NC3 ) 
NC3
 
1,163,000(50 USD x23.260) 

07/ 8 /2018
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC3
 
7,000,000 

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 01:29:00(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật08/ 8 /2018
 Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Dưa leo

 

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 03:51:30(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật09/ 8 /2018
Cô Nguyễn Thị Hậu
NC3
 
 
20kg Quần áo

09/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
100,000 

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 01:47:32(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
30kg Quần áo

10/ 8 /2018
Nguyễn Thị  Lai ( Thủ Thừa - Long An ) NC4 nhận thay NC3
NC3
 
 
10kg Gạo ,500ml Nước mắm

10/ 8 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Củ sắn

10/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
200,000 

10/ 8 /2018
Chị Nguyễn Thị Ngân Hà
NC3
 
2,000,000 

10/ 8 /2018
Anh Chị Em Cựu Sinh viên Viện Đại học Đà Lạt - Khóa 6
NC3
 
2,000,000 

10/ 8 /2018
Ông Phan Hùng Dương- CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

 

Sửa bởi người viết 10/08/2018 lúc 01:51:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 02:39:53(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật13/ 8 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
50kg Quần áo+ 8kg Bột ngọt

13/ 8 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Khoai lang

13/ 8 /2018
Anh Lê Nhật Trường
NC3
 
 
500kg Gạo

13/ 8 /2018
Cô Ngô Kiều Phúc Thảo : tài trợ món ngon
NC3
 
4,000,000 

 

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 02:06:31(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật14/ 8 /2018
Chú Đoàn Minh Hùng
NC3
 
 
500 cuốn Tập , 140 cây bút bi

14/ 8 /2018
 Ẩn danh
NC3
 
 
5kg Đường

 

ketoanquybs
#11 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 04:00:00(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 3 (NC3) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC3 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC3 (ketoanNC3) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Doan Thi Thu Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 3
 NC3
 
3.500.000
 

ketoanNC3
#12 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 01:53:31(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,844
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật15/ 8 /2018
Gia đình Anh Việt + Chị Nghĩa
NC3
 
 
5kg Hạt nêm Knorr+ 5kg Bột ngọt

15/ 8 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Cà chua

15/ 8 /2018
Cô Ngọc
NC3
 
 
100kg Quần áo

15/ 8 /2018
Anh Hưng - Quận 7
NC3
 
 
150kg Gạo

15/ 8 /2018
Chị Nguyễn Thị  Mỹ Huyền
NC3
 
2,000,000 

 

Sửa bởi người viết 16/08/2018 lúc 02:13:15(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.383 giây.