Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 03:07:34(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật01/08/2018
 Hồng Cẩm Du
NC7
 
5.500.000
 

01/08/2018
Ẩn Danh (CK VCB) ( PT 1394)
NC7
 
1.000.000 
  

01/08/2018
Ẩn Danh ( PT 1425)
NC7
 
 
   25 kg sakê

01/08/2018
Thái Văn Nhíp
NC7
 
 
  20 kg gạo

01/08/2018
Cô Diệu Thông
NC7
 
 
   12 kg đường + 5 lít dầu

 

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 04:55:36(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật03/08/2018
 Trần Phan (USA)
NC7
 
2.324.000 (= 100 USD x 23.240)
 

03/08/2018
Cô La Linh
NC7
 
1.000.000 
  

03/08/2018
Bùi Vũ Trâm Anh & Bùi Vũ Đức Anh
NC7
 
2.000.000 
   

03/08/2018
Trần Thị Hoa 74- 81
NC7
 
1.000.000 
  

03/08/2018
Dr Lê Trung Sơn (USA)
NC7
 
3.000.000 
  

03/08/2018
Ẩn Danh ( PT 1400)
NC7
 
200.000 
   

03/08/2018
Ẩn Danh (CK VCB ngày 2/8); (PT 901)
NC7
 
300.000 
  

03/08/2018
Chùa Tường Vân - Cô Phụng
NC7
 
 
  6 bao rau củ

03/08/2018
Chị Cúc)
NC7
 
 
   10 kg thịt heo + 50 kg gạo

03/08/2018
Anh Nguyễn Hồng Hà 82 - 85
NC7
 
 
  1 thùng cà chua

03/08/2018
Anh Thịnh
NC7
 
 
 100 kg gạo

03/08/2018
Trần Thị Hoa 74- 81
NC7
 
 
  24 lít dầu + 4 kg bột nêm

03/08/2018
Ẩn Danh (PT 1433)
NC7
 
 
  100 kg gạo

03/08/2018
Cô Diệu Thông
NC7
 
 
   9,75 kg bột canh

 

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 04:36:22(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2018
  Chú Nguyễn Lương Dũng 59- 66 
NC7
 
1.000.000 
 

06/08/2018
  Cô Hồ Thanh Thủy 
NC7
 
3.000.000 
 

06/08/2018
  Chú Vũ Thiện Nhân
NC7
 
200.000 
 

06/08/2018
  Nguyễn Chí Trung 
NC7
 
500.000 
 

06/08/2018
  Chú Lê Hoàng Phú 
NC7
 
1.000.000 
 

06/08/2018
  Nguyễn Văn Thành 
NC7
 
150.000 
 

06/08/2018
  Lại Ngọc Thành 72 - 79 (USA) 
NC7
 
24.500.000 

06/08/2018
  THI THI DIEP 
NC7
 
1.163.000 
 

06/08/2018
  Cô Lý Tố  Lan 
NC7
 
 
6 lít dầu + 1,8 kg bột ngọt

06/08/2018
  Hồ Hữu Lang (France) 
NC7
 
 
50 kg gạo 

06/08/2018
  Chị Đặng Thị Kim Lan 
NC7
 
 
100 kg gạo 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 10:35:24(UTC)  | Lý do: Sửa đóng góp của nhà hảo tâm

ketoanquybs
#4 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 11:53:14(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 7 (NC7) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC7 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC7 (ketoanNC7) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2018
Duy Ngo ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7
 NC7
 
500.000
 

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 02:28:09(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật08/08/2018
 Chị Lê Minh Châu
NC7
 
500.000
 

08/08/2018
Chú Nguyễn Kim Hùng, Nghiêm Thu Hồng
NC7
 
1.000.000 
  

08/08/2018
Lâm Nhĩ Lan
NC7
 
500.000 
   

08/08/2018
Ẩn Danh (CK VCB ngày 7/8)
NC7
 
200.000 
   

08/08/2018
Thế Anh
NC7
 
 
  50 kg gạo

08/08/2018
Trứng gà chợ Nhật Tảo
NC7
 
 
   50 trứng gà

 

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 03:56:56(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật10/08/2018
 Triệu Văn Thành (CANADA)
NC7
 
2.262.787(=100 Cad x 17.627,87+ 500.000)
 

10/08/2018
Anh Bình
NC7
 
1.000.000 
  

10/08/2018
Toàn + Mỹ + Duyên
NC7
 
 
   50 kg gạo

10/08/2018
Chùa Tường Vân - Cô Phụng
NC7
 
 
4 bao rau củ   

10/08/2018
Bác sĩ Liên- Nhà hàng LUVI
NC7
 
 
  300 suất chay: sườn kho sả ớt + bắp cải cuộn sốt cà

10/08/2018
Cô Lê Thị Đức
NC7
 
 
   50 kg gạo

 

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 03:23:52(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật13/08/2018
 Bác Phạm Thị Xuân Thu
NC7
 
1.000.000
 

13/08/2018
Anh Khánh
NC7
 
2.000.000 
  

13/08/2018
Anh Dũng
NC7
 
1.000.000 
   

13/08/2018
Chị Lý Lan
NC7
 
500.000 
  

13/08/2018
Bà Dư Như Hạnh
NC7
 
1.000.000 
  

13/08/2018
Ông Tony Triệu 69 - 76 (CANADA)
NC7
 
910.000 
   

13/08/2018
PHUNG MANH THANG (CK VCB 13/8)
NC7
 
500.000 
  

13/08/2018
Ẩn Danh (PT 1445)
NC7
 
 
  200 kg gạo

13/08/2018
Trần Thị Phúc
NC7
 
 
   400 kg gạo

13/08/2018
394/4 Nguyễn Tri Phương, Q.10
NC7
 
 
  50 kg gạo

13/08/2018
Anh Tuấn
NC7
 
 
  20 kg bí xanh; 10 kg cải ngọt; 10 kg dưa leo; 20 kg bầu

 

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 04:01:58(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Administration

Nhóm: Moderator, Administrators
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 4,267
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 7 (NC7) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC7 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC7 (ketoanNC7) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Doan Thi Thu Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 7
 NC7
 
2.000.000
 

ketoanNC7
#9 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 03:57:37(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,587
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC7 được thu trực tiếp tại Quán NC7 do kế toán Quán Cơm NC7 ketoanNC7 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC7 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật15/08/2018
 LA THI NHUNG Q8 (CK VCB ngày 11/8)
NC7
 
500.000
 

15/08/2018
Cô Ngọc Giao
NC7
 
500.000 
  

15/08/2018
Phạm Huy Anh
NC7
 
500.000 
   

15/08/2018
Ms LA LINH + LA VINH
NC7
 
1.000.000 
  

15/08/2018
Anh Nguyễn Việt Cường
NC7
 
500.000 
  

15/08/2018
A4 82 - 85
NC7
 
1.000.000 
   

15/08/2018
Ẩn Danh (CK VCB ngày 14/8); (PT 927)
NC7
 
1.000.000 
  

15/08/2018
Ẩn Danh (PT 1449)
NC7
 
 
  1 bao bồ ngót + 1 bao sakê

15/08/2018
Bé Đặng Vũ Liêm
NC7
 
 
   10 kg gạo

15/08/2018
Chị Lan (Kiến trúc)
NC7
 
 
  50 kg gạo

15/08/2018
Chị em Mẫn Huy 
NC7
 
 
 10 kg gạo + 5,76 lít nước tương

15/08/2018
Anh Thạnh, P9, Q10
NC7
 
 
  100 kg gạo

15/08/2018
Anh Hòa, P4, Q10
NC7
 
 
  50 kg gạo

15/08/2018
Dương Từ Uyển Huê
NC7
 
 
   40 kg gạo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.812 giây.