Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 03:18:58(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2018
Dawn Nguyen
NC4
 
1.000.000
 

01/08/2018
Ẩn danh (PT 00129)
NC4
 
 
 10kg gạo

01/08/2018
Cô Ái
NC4
 
  
 50kg gạo

01/08/2018
Anh Duy (sdt 0983616300)
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanquybs
#2 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 10:36:49(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 4 (NC4) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC4 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC4 (ketoanNC4) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2018
Phung Thanh Thuy ( chuyển khoản VCB)
 NC4
 
1.000.000
 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 03:33:35(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2018
Đinh Thái Châu
NC4
 
1.000.000
 

02/08/2018
Chị Liên
NC4
 
500.000
  

02/08/2018
Thảo Trần
NC4
 
3.000.000
   

02/08/2018
Ẩn danh (PT 00132)
NC4
 
  
 100c muỗng , 25kg quần áo

02/08/2018
Ẩn danh (PT 00133)
NC4
 
  
 100kg gạo; dầu ăn (2c x 1lit)

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 03:58:05(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2018
Chị Kim
NC4
 
1.000.000
 

03/08/2018
Anh Trần Nhựt Quỳnh (CK VNDIRECT)
NC4
 
2.000.000
  

03/08/2018
Chú Tân
NC4
 
  
 60 trứng gà

03/08/2018
Nguyễn Thị Lai (Thủ Thừa- Long An)
NC4
 
  
10kg gạo ; nước mắm (1c x 0,5lit)

03/08/2018
Ẩn danh (PT00136)
NC4
 
  
 Đường (60kg) , Nước mắm (30lit) ; Bột nêm (10g x 1,8kg ) ; Bột ngọt 10kg ; Mì gói (320goi)

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 04/08/2018 lúc 03:14:55(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/08/2018
Ẩn danh (PT 00138)
NC4
 
 
 480goi mì

04/08/2018
Ẩn danh (PT 00139)
NC4
 
 
 Dầu ăn (5c x 1lit) ; Nước mắm (2c x 0,5lit),20kg gạo

04/08/2018
Cô Ý
NC4
 
  
 50kg gạo

 

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 06/08/2018 lúc 03:17:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2018
Ẩn danh (PT 00141)
NC4
 
 
 Nước rửa chén (3b x 4lit)

06/08/2018
Chị Hằng
NC4
 
 
 25kg quần áo cũ

06/08/2018
Cô Tâm
NC4
 
  
30kg gạo

06/08/2018
 Thi Thi Diep (PT 000674)
NC4
 
1.163.000 
 tương đương 50 USD

 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 03:18:08(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 03:23:05(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2018
Anh Lê Trí Phước
NC4
 
200.000
 

07/08/2018
Nguyễn Tri Phương Nam
NC4
 
500.000 
  

07/08/2018
Nguyễn Viết Đức
NC4
 
1.000.000  
   

07/08/2018
Huynh Gíac Tâm
NC4
 
500.000  
 

07/08/2018
Cô Gòn
NC4
 
  
 Muối (25g x 1kg)

 

Sửa bởi người viết 10/09/2018 lúc 03:48:42(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 03:24:59(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2018
Ẩn danh (PT 00145)
NC4
 
 
25kg gạo ; dầu ăn 5lit ; đường (1kg) ; Muối 2kg ; Nước tương (3c x 0,65lit) ; Nước mắm (2b x 1,8lit) ; 1kg bột ngọt

08/08/2018
Chị Hiếu
NC4
 
 
200kg gạo

08/08/2018
Ẩn danh (PT 00147)
NC4
 
  
  Dầu ăn (5c x 1lit)

 

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 09/08/2018 lúc 03:26:11(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2018
Hiền Trần
NC4
 
2.000.000 
 

09/08/2018
Ẩn danh (PT 00148)
NC4
 
 
bột ngọt (2g x 0,39kg) ; Đường (2kg) ; Bột nêm (2g x 0,4kg) ; Dầu ăn (2c x 1lit)
ketoanNC4
#10 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 03:20:06(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/08/2018
Đỗ Việt Hùng
NC4
 
500.000
 

11/08/2018
Trần Duy Nam Anh
NC4
 
500.000
 

11/08/2018
Cô Dung (p9, Q4)
NC4
 
  500.000
   

11/08/2018
Ẩn danh (PT 1553)
NC4
 
  
20kg gạo , dầu ăn (5lit) ,muối (9g x 0,5kg)

11/08/2018
Kính Thuốc Sài Gòn (170 khánh hội Q4)
NC4
 
  
50kg gạo

11/08/2018
Chú Tân + Nguyễn Thành Trung
NC4
 
  
100kg gạo

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 03:22:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/08/2018
Đỗ Việt Hùng
NC4
 
 
 50kg gạo

10/08/2018
Trần Duy Nam Anh
NC4
 
   
 80kg gạo

10/08/2018
Cô Dung (p9, Q4)
NC4
 
   
   10kg gạo , nước mắm (1c x 0,5lit)

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 03:50:20(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/08/2018
Lê Lương Bích Vân (254/33/23 Bến Vân Đồn , p6,Q4)
NC4
 
 
 Dầu ăn (2b x 5lit)

13/08/2018
Ẩn danh (PT 01557)
NC4
 
 
100kg gạo ; Dầu ăn (2c x 1lit) ; Đường (4kg)

13/08/2018
Lê Thị Mừng (254/33/91 Bến Vân Đồn , p6,Q4)
NC4
 
  
 Dầu ăn (3c x 1lit) ; Bột ngọt (1kg) ; Đường (10g x 0,5kg)

13/08/2018
Nguyễn Lộc Phát 
NC4
 
  
50kg gạo

 

ketoanquybs
#13 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 02:14:12(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 4 (NC4) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC4 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC4 (ketoanNC4) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/08/2018
Thanh Phuong (chuyển khoản VCB)
 NC4
 
200.000
 

ketoanNC4
#14 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 03:34:27(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Chị Nguyễn Thị Anh
NC4
 
1.000.000
 

14/08/2018
Ẩn danh (PT 01560)
NC4
 
 
10kg gạo

14/08/2018
Chị Loan (bến thành)
NC4
 
  
 30kg gạo

14/08/2018
Ẩn danh (PT 01562)
NC4
 
  
 nước tương (24c x 0,5lit)

 

ketoanquybs
#15 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 03:55:31(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 4 (NC4) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC4 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC4 (ketoanNC4) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Doan Thi Thu Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 4
 NC4
 
3.500.000
 

ketoanNC4
#16 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 03:34:46(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,709
Đến từ: TP.HCM

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4T cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2018
Cô Hồng + Phượng
NC4
 
1.000.000
 

15/08/2018
Ẩn danh (PT 01563)
NC4
 
 
 10kg gạo ; 70kg quần áo& giày trẻ em

15/08/2018
Nguyễn Phát Đạt
NC4
 
  
  Nước tương (120c x 0,5lit)

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.583 giây.