Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 01/08/2018 lúc 03:52:20(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,199
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/08/2018
  Chú Châu (Q1) 
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

01/08/2018
  Anh Nhân (Cơm chay Thanh Lương) 
NC1
 
 
 100kg gạo (50 kg x 2)

01/08/2018
  Ẩn danh (PT 001461) 
NC1
 
 
 50kg gạo (25 kg x 2)

01/08/2018
  Ẩn Danh (PT 001462) 
NC1
 
 
50 kg gạo 

01/08/2018
  Anh Phú 
NC1
 
 
50 kg gạo ( 25 kg x 2); 10,56 lít dầ ( 0,88 x 12); 12 lít nuớc tương (0,5 x 24); 12 lít nước mắm (0,8 x 15); 50 trứng gà; 50 trứng vịt; 60 gói mì (30 gói x 2) 

01/08/2018
  Anh Lộc 
NC1
 
 
100 kg gạo (50 kg x 2)

Sửa bởi người viết 02/08/2018 lúc 10:01:25(UTC)  | Lý do: Bổ sung đóng góp nhà hảo tâm

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/08/2018 lúc 10:10:26(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/08/2018
  Chị Huyền và cháu Catlinh 
NC1
 
4.000.000 
 

02/08/2018
  Anh Phạm Chánh Tiến 
NC1
 
500.000 
 

02/08/2018
  Cô Lý Nguyệt Quyên 
NC1
 
1.000.000 
 

02/08/2018
  Ẩn Danh (PT 000656) 
NC1
 
200.000 
 

02/08/2018
  Cụ Trương Hồng 
NC1
 
1.000.000 
 

02/08/2018
  Anh Phong 
NC1
 
 
250 kg gạo (50 kg x 5) 

02/08/2018
  Anh Hòa và Trịnh Sơn 
NC1
 
 
70 kg ớt chuông; 30 kg cà chua; 30 kg đậu bắp

02/08/2018
  Ẩn Danh (PT 658) 
NC1
 
 
185 kg gạo (5kg x 37)

Sửa bởi người viết 04/08/2018 lúc 02:07:26(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/08/2018 lúc 01:38:57(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/08/2018
  Ẩn danh (PT 000659) 
NC1
 
500.000 
 

03/08/2018
  Chị Linh + Cô Phương (Lái Thêu _ Bình Dương)
NC1
 
 
 50kg gạo (25kg x2)

03/08/2018
  Nguyễn Thị Lai (Thủ Thừa _ Long An) 
NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5 lít nước mắm

03/08/2018
  Ẩn danh (PT 001469) 
NC1
 
 
 20kg gạo

03/08/2018
  Hương + Trang + Hưng
NC1
 
5.112.600 (= 300 AUD x 17.042)  
 

03/08/2018
  Ngô Thị Hoa 
NC1
 
 
 150 kg gạo ( 50 kg x 3); 60 lít dầu ( 3 thùng x 4 bình x 5 lít)

03/08/2018
  Ẩn Danh (PT 001471)  
NC1
 
 
 20kg gạo

Sửa bởi người viết 04/08/2018 lúc 10:40:12(UTC)  | Lý do: Bổ sung đóng góp nhà hảo tâm

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 04/08/2018 lúc 10:48:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/08/2018
  Cô Phương Trang 
NC1
 
1.000.000 
 

04/08/2018
  Chị Song Trâm 
NC1
 
200.000 
 

04/08/2018
  Cô Loan ( Nguyễn Cảnh Chân) 
NC1
 
 
 50kg gạo 

04/08/2018
  Ẩn Danh (PT 001474) 
NC1
 
 
15 kg bột ngọt ( 1 kg x 15); 54 lít nước mắm (4 thùng x 0,9 lít x 15 chai) 

04/08/2018
  Ẩn Danh (PT 001475) 
NC1
 
 
84 lít nước rửa chén ( 7 thùng x 3 bình x 4 lít)

04/08/2018
  Chin Thy Thy 
NC1
 
500.000 
  

04/08/2018
  Anh Trương Hoài Nhân 
NC1
 
500.000 
 

04/08/2018
  Chị Vân Anh 
NC1
 
1.000.000 

Sửa bởi người viết 07/08/2018 lúc 08:53:00(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 08:55:25(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2018
  Cô Minh 
NC1
 
2.000.000 
 

05/08/2018
  Công ty TNHH TM DV XNK Kim Đức 
NC1
 
2.000.000 
 

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 09:05:26(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/08/2018
  Cô Trần Kim Thạch 
NC1
 
 
 50kg gạo

06/08/2018
  Ông Hoành + Bà Thiệt 
NC1
 
200.000 
 

06/08/2018
  Cô Vui 
NC1
 
500.000 
 

06/08/2018
  Cô Mai (Trần Hưng Đạo)
NC1
 
 
 20kg gạo (2 x 10kg)

06/08/2018
  Cô Hoa 
NC1
 
200.000 
 

06/08/2018
 Gia đình Huỳnh Thị Thanh Ngọc 
NC1
 
700.000 
 

06/08/2018
  Thi Thi Diep 
NC1
 
2.326.000 (100 USD x 23.260)
 

06/08/2018
  Cô Điệp 
NC1
 
1.000.000 
 

06/08/2018
  Chị Nguyễn Thị Thanh Vân 
NC1
 
1.000.000 
 

06/08/2018
  Anh Phạm Quốc Việt + Minh Đức 
NC1
 
500.000 
 

06/08/2018
  Anh Phạm Quốc Việt + Minh Đức
NC1
 
500.000 
 

06/08/2018
  Ẩn danh (PT 000682) 
NC1
 
200.000 
 

06/08/2018
  Cô Ngọc Hân
NC1
 
 
 25kg gạo

06/08/2018
  Chị Mai Giang Thùy 
NC1
 
 
 10kg gạo

06/08/2018
  Cô Mai Thiện Mỹ 
NC1
 
 
 10kg gạo

ketoanquybs
#7 Đã gửi : 07/08/2018 lúc 05:02:50(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/08/2018
Nguyen Minh Chau (Chuyển khoản VCB)
 NC1
 
1.000.000
 

ketoanNC1
#8 Đã gửi : 08/08/2018 lúc 12:29:00(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/08/2018
  Chị La Thị Nhung 
NC1
 
500.000 
 

07/08/2018
  Chú Thạnh
NC1
 
1.000.000 
 

07/08/2018
  Cô Nguyễn Phi Tâm ( 33 _ Thuận Kiều _ Phường 12 _ Quận 5) 
NC1
 
 
 50kg gạo (5kg x 10)

07/08/2018
  Chị Ngô Thị Tú Quỳnh (457/12 _ Trần Hưng Đạo) 
NC1
 
 
 50kg gạo + 1l dầu ăn + 1kg đường

07/08/2018
  Anh Trần Sơn Hùng
NC1
 
  
 50kg gạo (25kg x 2)

07/08/2018
  Cô Hạnh 
NC1
 
400.000 
 

07/08/2018
  Chị Ngọc
NC1
 
100.000  
 

Sửa bởi người viết 10/08/2018 lúc 11:57:41(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 12:01:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/08/2018
  Anh Trần Minh Thành 
NC1
 
1.000.000 
 

08/08/2018
  Gas Đại Á _ Quận 4 
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

08/08/2018
  Ông bà Võ Hoàng Hùng 
NC1
 
3.000.000 
 

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 12:07:16(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/08/2018
  Chị Ngọc 
NC1
 
200.000 
 50kg gạo

09/08/2018
  Cô Phạm Nguyệt Quới 
NC1
 
1.000.000 
 

09/08/2018
  Cô Kim Anh 
NC1
 
500.000 
 

09/08/2018
  Chú Hoàng
NC1
 
300.000 
 

09/08/2018
  Chị Nguyễn Thị Thu Hương 
NC1
 
200.000 
 

09/08/2018
 Công ty CP Tuấn 123 
NC1
 
1.000.000 
 

09/08/2018
  Anh Toàn Quốc Sự _Công ty CP Tuấn 123 
NC1
 
100.000
 

09/08/2018
  Anh Trần Văn Chương 
NC1
 
100.000 
 

09/08/2018
  Anh Mai Phú Huấn 
NC1
 
1.000.000 
 

09/08/2018
  Chị Nguyễn Đức Trân Như 
NC1
 
2.720.000 
 

09/08/2018
  Ẩn danh (PT 001485)
NC1
 
 
 60kg gạo (50kg + 10kg)

09/08/2018
  Ẩn danh (PT 001486) 
NC1
 
 
 25kg gạo

09/08/2018
  Anh Thiện Hùng 
NC1
 
500.000 
 

Sửa bởi người viết 10/08/2018 lúc 01:49:58(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 10/08/2018 lúc 01:54:42(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/08/2018
  Bé Nguyễn Thiện Minh 
NC1
 
1.100.000 
 

10/08/2018
  Cô Lợi 
NC1
 
 
 50kg gạo 

10/08/2018
  Bà Nguyễn Thị Lai (Thử Thừa _ Long An) 
NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5l nước tương

10/08/2018
  Chị Dung 
NC1
 
 
 50kg gạo

10/08/2018
  Anh Đại 
NC1
 
 
 250kg gạo (50kg x 5)

10/08/2018
  Anh Nguyễn Đức Cường 
NC1
 
 
 100kg gạo (20kg x 5)

Sửa bởi người viết 11/08/2018 lúc 03:04:15(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 11/08/2018 lúc 03:08:01(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/08/2018
  Anh Khải 
NC1
 
500.000 
 

11/08/2018
  Anh Lên 
NC1
 
4.000.000 
  

11/08/2018
  Anh Lâm (430/14 Nguyễn Đình Chiểu _ Quận 3) 
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

11/08/2018
  Ẩn danh (PT 001493) 
NC1
 
 
 36l nước tương (72 x 0.5lit)

11/08/2018
  Chị Lây 
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

11/08/2018
  Chị Dung (Sài Gòn) 
NC1
 
 
 50kg gạo

11/08/2018
  Cô Lan (115/56A1 _ TRần Đình Xu _ Quận 1) 
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

11/08/2018
  Chị Đoàn Thị Phương Thảo 
NC1
 
 
 20kg gạo (5kg x 4) + 0.5l dầu ăn (0.25l x 2)

Sửa bởi người viết 13/08/2018 lúc 01:41:00(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 01:43:20(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/08/2018
  Chị Trần Thị Thu Ánh 
NC1
 
 
 50kg gạo

12/08/2018
  Ẩn danh (PT 001498) 
NC1
 
 
 20kg gạo 

12/08/2018
  Ẩn danh (PT 001499) 
NC1
 
 
 50kg gạo + 1l dầu ăn + 1kg đường (0.5kg x 2)

12/08/2018
  Ẩn danh (PT 001500)
NC1
 
 
 50kg gạo + 1,25lit dầu ăn (0.25l x 5)

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 13/08/2018 lúc 01:45:34(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/08/2018
  Chị Hiền 
NC1
 
1.000.000 
 

13/08/2018
  Cô Thủy 
NC1
 
 
 10kg đường (1kg x 10) 

13/08/2018
  Ẩn danh (PT 000752) 
NC1
 
 
 10kg gạo

13/08/2018
  Cô Mai (Trần Hưng Đạo) 
NC1
 
 
 20kg gạo (10kg x 2)

13/08/2018
  Cô Tường Minh 
NC1
 
 
 10kg gạo + 5kg muối (1kg x 5)

13/08/2018
  Chị Nguyên 
NC1
 
1,000,000 
 

13/08/2018
  Chị Phương 
NC1
 
500,000 
 

Sửa bởi người viết 14/08/2018 lúc 01:22:59(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#15 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 01:25:58(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
  Cô Vương Thị Tiên 
NC1
 
200.000 
 

14/08/2018
  Anh Lâm  
NC1
 
2.000.000 
 

14/08/2018
  Ẩn danh (PT 000712) 
NC1
 
1.000.000 
 

14/08/2018
  Chú Nguyễn Văn Tươi 
NC1
 
 
30kg gạo 

14/08/2018
  Ẩn danh (PT 000756) 
NC1
 
 
100kg gạo 

14/08/2018
  Chị Nguyễn Thị Xinh 
NC1
 
 
10kg gạo

14/08/2018
  Cô Hằng (328 _ Võ Văn Kiệt_ Quận 1) 
NC1
 
 
50kg gạo 

14/08/2018
  Ẩn danh (PT 000759) 
NC1
 
 
50kg gạo

Sửa bởi người viết 15/08/2018 lúc 01:07:36(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanquybs
#16 Đã gửi : 14/08/2018 lúc 03:56:42(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,730
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ 4T (ketoanquy4T) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/08/2018
Doan Thi Thu Hien ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
 NC1
 
2.000.000
 

ketoanNC1
#17 Đã gửi : 15/08/2018 lúc 01:09:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,621
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ TTTT hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoanquy4Tcập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/08/2018
  Ẩn danh (PT 000760) 
NC1
 
 
50kg gạo 

15/08/2018
  Chị Trần Thanh Trúc
NC1
 
 
 30kg gạo + 6lit nước tương (12c x 500ml)

15/08/2018
  Chị Phạm Thị Kim Chi + Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai 
NC1
 
500.000 
 

15/08/2018
  Chú Cường
NC1
 
500.000 
 

15/08/2018
  Công ty Tầm Nhìn 
NC1
 
 
300kg gạo 

15/08/2018
  Anh Vinh
NC1
 
 
 20kg gạo (10kg x 2)

Sửa bởi người viết 16/08/2018 lúc 02:00:49(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1.178 giây.