Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC6
#1 Đã gửi : 27/09/2018 lúc 04:07:04(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 01/10/2018
           Ẩn danh (T.D)
   NC6
 
12 Kg đường.    
 01/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
50.000 đ      
 01/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 69.000 đ       
 01/10/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 92.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 01/10/2018 lúc 04:09:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#2 Đã gửi : 28/09/2018 lúc 03:44:29(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 02/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
50 kg gạo.    
 02/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
100.000 đ      
 02/10/2018
           Super Brain Q9
   NC6
 
 200.000 đ       
 02/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 43.000 đ       
 02/10/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 304.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 02/10/2018 lúc 03:29:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#3 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 04:10:39(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 03/10/2018
           Cô Kim Chi + Cô Kim Oanh
   NC6
 
200.000 đ    
 03/10/2018
           Chị Thu Trang
   NC6
 
100.000 đ      
 03/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 30.000 đ       
 03/10/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 20.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 03/10/2018 lúc 03:04:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#4 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 11:53:21(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 04/10/2018
         Chị Thy  
   NC6
 
1.000.000 đ    
 04/10/2018
         Cô Nguyệt và Gia đình  
   NC6
 
2.000.000 đ     
 04/10/2018
         Cô Toàn 
   NC6
 
 1.500.000 đ     
 04/10/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ     
 04/10/2018
          Ẩn danh
   NC6
 
 56.000 đ       
 04/10/2018
         Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 102.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 04/10/2018 lúc 03:51:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanquybs
#5 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 01:11:32(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6 (NC6) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC6 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC6 (ketoanNC6) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2018
Do Ngoc Huy ( chuyển khoản ACB) ủng hộ quán cơm nụ cười 6
 NC6
 
100.000
 

ketoanNC6
#6 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 03:02:30(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 05/10/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
38.000 đ    
 05/10/2018
            Anh Phú Quang
   NC6
 
7.000.000 đ     
 05/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 41.000 đ     

Sửa bởi người viết 05/10/2018 lúc 03:23:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#7 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 03:03:06(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 06/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
06 lít nước mắm, 12 lít nước tương.    
 06/10/2018
           Chị Hằng 
   NC6
 
50.000 đ      
 06/10/2018
           Ẩn danh 
   NC6
 
 32.000 đ       
 06/10/2018
           Anh Hải bảo vệ 
   NC6
 
 10.000 đ       
 06/10/2018
          Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 6.000 đ       

 

Sửa bởi người viết 06/10/2018 lúc 04:52:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#8 Đã gửi : 05/10/2018 lúc 03:22:47(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 08/10/2018
           Bà Nguyễn Thị Huệ
   NC6
 
 50 Kg gạo  . 
 08/10/2018
           Tiền bán quần áo cũ 
   NC6
 
 196.000 đ     
 08/10/2018
           Công Ty Hướng Việt
   NC6
 
 2.000.000 đ     
 08/10/2018
           Bé Gia Hân + Bé Gia Như 
   NC6
 
 500.000 đ     
 08/10/2018
           Cô Mẫn  
   NC6
 
 300.000 đ     
 08/10/2018
           Anh Chí Thành  
   NC6
 
 20.000 đ     
 08/10/2018
           Chú Chính  
   NC6
 
 2.000.000 đ     
 08/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 56.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 08/10/2018 lúc 03:12:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#9 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 04:54:05(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 09/10/2018
            Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 118.000 đ    
 09/10/2018
            Cô Hồng
   NC6
 
Bí + bắp cải + bầu: 20 Kg.      
 09/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 120.000 đ     
 09/10/2018
            Anh Vinh (Bảo Lộc)
   NC6
 
 200.000 đ     
 09/10/2018
            Anh Đoan
   NC6
 
 1.000.000 đ     
 09/10/2018
            Ngân hàng SHINHAN VIETNAM - CN Sóng Thần (Ck ACB)
   NC6
 
 5.000.000 đ     
 09/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 36.000 đ     
 09/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 50.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 09/10/2018 lúc 03:46:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#10 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 04:54:59(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 10/10/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 86.000 đ    
 10/10/2018
           Chị Tịnh (Gia Lai) 
   NC6
 
 100.000 đ     
 10/10/2018
           Em Thợ hồ
   NC6
 
 300.000 đ     
 10/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ     
 10/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 100.000 đ     
 10/10/2018
           Ẩn danh
   NC6
 
 103.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 10/10/2018 lúc 03:52:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#11 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 04:55:36(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 11/10/2018
        Chị Đào Ngọc Phương  
   NC6
 
  100 Kg gạo.    
 11/10/2018
        Tiền bán quần áo cũ   
   NC6
 
 112.000 đ     
 11/10/2018
         Cô Bích Loan   
   NC6
 
 300.000 đ     
 11/10/2018
         Cô Cúc   
   NC6
 
 20.000 đ     
 11/10/2018
         Ông Đỗ Tiến Hòa    
   NC6
 
 500.000 đ     
 11/10/2018
         Ẩn danh
   NC6
 
 42.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 11/10/2018 lúc 04:02:07(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#12 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 04:56:10(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 12/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
30 Kg gạo.    
 12/10/2018
            Tiền bán quần áo cũ   
   NC6
 
 108.000 đ     
 12/10/2018
            Chị Thu Trân
   NC6
 
 300.000 đ     
 12/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 58.000 đ     
 12/10/2018
            Bé Tina + Bé Bí Ngô + Bé Cà Rốt
   NC6
 
 500.000 đ     
 12/10/2018
            Chị Nguyen Yen Phung (CK ACB)
   NC6
 
 500.000 đ     
 12/10/2018
            Ẩn danh
   NC6
 
 73.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 12/10/2018 lúc 04:24:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC6
#13 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 04:56:44(UTC)
ketoanNC6


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 21-10-2013(UTC)
Bài viết: 1,964
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

   Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 6  (NC6) được thu trực tiếp tại Quán NC6 do kế toán Quán Cơm NC6  ketoanNC6 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC6 được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật do kế toán Quỹ Bông Sen ketoanquybs cập nhật

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền/ Hiện vật                
 13/10/2018
           Tiền bán quần áo cũ
   NC6
 
 152.000 đ    
 13/10/2018
           Trà sữa HiMilkTea và Chị Vy  
   NC6
 
50 Kg gạo.      
 13/10/2018
            Anh Quang Ôtô Chu Văn An
   NC6
 
100 Kg gạo.      
 13/10/2018
            Chị Đào Ngọc Phương
   NC6
 
100 Kg gạo.    
 13/10/2018
           Ngân hàng SHINHAN VIETNAM - CN Sóng Thần  
   NC6
 
 5.000.000 đ     
 13/10/2018
           Bé Na  
   NC6
 
 1.500.000 đ     
 13/10/2018
           Bé Sa   
   NC6
 
 1.500.000 đ     
 13/10/2018
           Anh Phúc   
   NC6
 
 20.000 đ     
 13/10/2018
          Tập thể Nhân viên ShinHan Sóng Thần
   NC6
 
 1.070.000 đ     

 

Sửa bởi người viết 13/10/2018 lúc 05:22:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.724 giây.