Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 02:40:21(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
NGÀY
Diễn giải
Số tiền
Thu
Chi
01/10/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 -2018 : học phí 2 buổi (80,000),Tin học(30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Bơi (77,000),Giấy thi ( 80,000)
 
577,000
01/10/2018
Em Trương Tấn Phát : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 + tháng 10 -2018 : Tin học(60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống 160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000). Được giảm trừ gia cảnh.
 
914,000
01/10/2018
Lương giáo viên dạy Toán Lớp 7 ( Cô Minh Phong)
 
2,000,000
01/10/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 10-2018
 
2,000,000
02/10/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 + tháng 10 -2018 :  Học phí 2 buổi ( 160,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000). 
 
1,339,000
03/10/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000). 
 
1,599,000
03/10/2018
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9- Trường Nguyễn Hiền :Đồng phục ( 250,000),Sách giáo khoa (449,000),Học thêm môn Toán tháng 9-2018( 350,000) 
 
1,049,000
03/10/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 6 - Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 8+Tháng 9: Tin học (90,000),Năng khiếu (90,000),Rèn luyện kỹ năng sống (160,000),Anh văn(300,000),Bơi(154,000),Bảo hiểm tai nạn(30,000) , Sổ liên lạc điện tử (90,000)
 
914,000
04/10/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 - Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 10-2018
 
420,000
08/10/2018
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 - Trường Kim Đồng : Học phí tháng 10/2018
 
200,000
08/10/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Học nghề ( 50,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000)
 
1,300,000
08/10/2018
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 7 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
08/10/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000)
 
1,607,000
08/10/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000)
 
1,607,000
08/10/2018
Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 - Trường Lâm Văn Bền : Học phí tháng 8 + tháng 9+ tháng 10/2018 + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm tai nạn
 
944,000
08/10/2018
Em Võ Hoàng Khang :Lớp 7 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000) 
 
1,607,000
08/10/2018
Em Huỳnh Thị Ngọc Mỹ : Lớp 1 - Trường Trần Thị Ngọc Hân : Học phí tháng 8+ tháng 9+tháng 10/2018 + Bảo hiểm y tế 14 tháng + Chi phí Nhà trường thu đầu năm học 
 
1,540,000
10/10/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 10 -2018 : học phí 2 buổi (80,000),Tin học(30,000),Năng khiếu ( 30,000),Anh văn (200,000),Giáo dục kỹ năng sống (80,000),Bơi (77,000),Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000)
 
1,022,000
10/10/2018
Em Bùi Lộc Phương : Lớp 8 - Trương Lê Văn Hưu : Chi phí Tháng 8+tháng 9+tháng 10: BẢo hiểm tai nạn ( 30,000),Bảo hiểm y tế 12 tháng ( 525,000),Học phí ( 213,000),Học phí 2 buổi ( 200,000) ,Kỹ năng sống (150,000),Anh văn (550,000),Tin học (75,000),Chi phí nhà trường ( 127,000)
 
1,870,000
10/10/2018
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 - Trường Tiểu học Tân Thuận : Học phí tháng 8+tháng 9+tháng 10: Học phí 2 buổi ( 175,000),Tin học (125,000),Năng khiếu (150,000),Anh văn (150,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 160,000),Giấy kiểm tra ( 70,000),Chi phí nhà trường ( 62,500)
 
892,5000
10/10/2018
Em Nguyễn Hữu Lộc :Lớp 6 - Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí Học kỳ 1 ( 400,000),Học phí 2 buổi ( 160,000),Giấy thi ( 80,000),năng khiếu ( 120,000),Tin học ( 120,000), Anh văn ( 400,000), Sổ liên lạc điện tử ( 90,000),Học bơi ( 77,000),Kỹ năng sống ( 160,000) 
 
1,607,000
11/10/2018
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền :Bảo hiểm tai nạn
 
30,000
12/10/2018
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6 - Trường Chi Lăng :Chi phí Tháng 9+ tháng 10 : Học phí ( 200,000)Học phí 2 buổi ( 300,000),Tin học (60,000),Anh văn ( 200,000),Sổ liên lạc (70,000),Giấy thi (20,000),Chi phí Nhà trường ( 60,000).
 
910,000
13/10/2018
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000).
 
1,599,000
13/10/2018
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018:Học phí 2 buổi ( 160,000) ,Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000).
 
1,599,000
15/10/2018
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 8+tháng 9+ tháng 10  /2018 : Học phí học kỳ 1 ( 400,000),Bảo hiểm y tế ( 525,000),Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu (150,000),Tin học (150,000),Bơi (77,000),Chi phí Nhà trường ( 285,000)
 
1,787,000
17/10/2018
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 - Trường Nguyễn Hiền : Học phí 2 buổi ( 160,000),Tin học (60,000),Năng khiếu(60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000)Học bơi (154,000),Bảo hiểm y tế (525,000),Chi phí Nhà trường (110,000))
 
1,629,000
17/10/2018
Em Nguyễn Quang Trường : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí tháng 8 đến Tháng 10/2018:Học phí Học kỳ 1( 400,000), Giáo dục kỹ năng sống (200,000),Năng khiếu ( 150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm Y tế 12 tháng ( 525,000),Bơi ( 77,000),Giấy thi ( 80,000),Sổ liên lạc điện tử (80,000).
 
1,662,000
17/10/2018
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 8 đến tháng 10 -2018 :Giáo dục kỹ năng sống(200,000),Năng khiếu (150,000),Tin học (150,000),Bảo hiểm y tế (525,000),Học phí (400,000),Học bơi (77,000),Chi phí Nhà trường (197,000).
 
1,699,000
17/10/2018
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2-  Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 8 và tháng 9-2018:Học 2 buổi (120,000),Anh văn (120,000),Giáo dục kỹ năng sống (60,000),Bảo hiểm tai nạn (30,000),Bảo hiểm y tế (525,000),Chi phí Nhà trường (202,000).
 
1,057,000
18/10/2018
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 8 đến tháng 10-2018 : Giáo dục kỹ năng sống(200,000),Năng khiếu (150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm y tế ( 525,000),Học phí Học kỳ 1 (400,000),Bơi (77,000),Chi phí Nhà trường (285,000),Chi phí học nghề điện (345,000).
 
2,132,000
18/10/2018
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 9+tháng 10-2018 : Học phí ( 200,000),học phí 2 buổi ( 300,000),Tin học (60,000),Chi phí Nhà trường (110,000)
 
670,000
18/10/2018
Em Lê Minh Tài : Lớp 10 - Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí tháng 10/2018 :Học phí (120,000),Học phí 2 buổi (300,000),Anh văn (195,000),Chi phí Nhà trường (80,000).
 
695,000
18/10/2018
Em Nguyễn Thanh Thư : Lớp 7 - Trường Trần Quốc Tuấn :Chi phí tháng 10-2018 : Tin học (60,000),Năng khiếu (60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn (200,000),Bơi (77,000),Bảo hiểm y tế (525,000),Giấy thi (80,000).
 
1,082,000
18/10/2018
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2-  Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng : Chi phí tháng 10-2018 : Học phí 2 buổi (80,000),Anh văn (120,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 60,000),Nước uống (15,000).
 
275,000
19/10/2018
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 - Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí từ tháng 8 đến tháng 10-2018 : Giáo dục kỹ năng sống(200,000),Năng khiếu (150,000),Tin học ( 150,000),Bảo hiểm y tế ( 525,000),Học phí Học kỳ 1 (400,000),Bơi (77,000),Chi phí Nhà trường (223,000).
 
1,725,000
22/10/2018
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí tháng 9 +tháng 10-2018: Tin học (60,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn (400,000),Giáo dục kỹ năng sống (160,000),Bơi (154,000),Giấy thi ( 80,000), Bảo hiểm y tế 12 tháng (525,000).Được miễn trừ gia cảnh.
 
1,439,000
22/10/2018
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 6 - Trường Trần Quốc Tuấn :Chi phí tháng 10-2018 :Tin học (60,000),Năng khiếu )60,000),Rèn luyện kỹ năng (80,000),Anh văn (200,000),Học bơi (77,000),Giấy thi ( 80,000),Bảo hiểm y tế (525,000).
 
1,082,000
23/10/2018
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 - Trường Chi Lăng : Chi phí tháng 9+tháng 10-2018 : Học phí ( 200,000),học phí 2 buổi ( 300,000),Tin học (60,000),Chi phí Nhà trường (110,000)
 
670,000
30/10/2018
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm Môn Hóa Tháng 10+tháng 11+Tháng 12-2018
 
450,000
31/10/2018
Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh văn cho học sinh khu vực Quận 7 - Chi theo chỉ đinh NHT ( PT 00047)
 
5,000,000
31/10/2018
Lương và Bồi dưỡng nhân viên dự án Em đến trường tháng 10/2018- Chi theo chỉ định NHT ( PT 00047)
 
6,000,000
31/10/2018
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp học Tình thương Tháng 10/2018 ( Vĩnh Hội, Tân Hưng, Chợ Quán, Bà Huyện Thanh Quan)
 
10,935,000
31/10/2018
Lương Giáo viên dạy Toán Lớp 7 ( Cô Minh Phong)
 
2,000,000
 

 

Sửa bởi người viết 20/11/2018 lúc 03:38:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.395 giây.