Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC3
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 02:46:22(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 01/ 10 /2018
Cô Mai Lan
NC3
 
 
5 lít Dầu ăn , 8 lít Nước rửa chén

 01/ 10 /2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
5 lít Dầu ăn ,70kg Quần áo

 01/ 10 /2018
Cô Lệ
NC3
 
 
10kg Nui , 25kg Muối bọt

 01/ 10 /2018
Ẩn Danh
NC3
 
1,000,000 

 01/ 10 /2018
Ông Nguyễn Minh Đạt - CK Eximbank
NC3
 
100,000 

 01/ 10 /2018
Ẩn danh- CK Eximbank
NC3
 
100,000 

 

Sửa bởi người viết 04/10/2018 lúc 02:56:12(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#2 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 02:51:33(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 02/ 10 /2018
Anh Tâm - đô thị
NC3
 
 
200kg Gạo

 02/ 10 /2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
20 lít Nước mắm

 

ketoanNC3
#3 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 02:15:41(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 03/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bí xanh

 03/ 10 /2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
100kg Quần áo

 03/ 10 /2018
Chị Thuận
NC3
 
300,000 

 03/ 10 /2018
Hồ Văn Thy - CK Eximbank
NC3
 
200,000 

 

Sửa bởi người viết 03/11/2018 lúc 12:00:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#4 Đã gửi : 05/10/2018 lúc 01:32:57(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 05/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
15kg củ cải trắng , 15kg cà rốt

 05/ 10 /2018
Ẩn Danh
NC3
 
 
50kg Quần áo

 05/ 10 /2018
Chị Nguyễn Thị Trang Đài - CK Eximbank
NC3
 
6,000,000 

 

Sửa bởi người viết 05/10/2018 lúc 01:33:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#5 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 01:58:33(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 08/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
15kg củ cải trắng , 15kg cà rốt

 08/ 10 /2018
Chị Duyên
NC3
 
 
3kg Quần áo , 150 Cuốn Sách

 08/ 10 /2018
Cô Kim Chi
NC3
 
 
50kg Quần áo

 08/ 10 /2018
Cô Diệu
NC3
 
 
300 trái Cam

 08/ 10 /2018
Chú Lê Minh
NC3
 
1,000,000 

 

ketoanNC3
#6 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 09:04:11(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 09/ 10 /2018
Huỳnh Vân Trang : NC4 nhận thay NC3
NC3
 
 
20kg Gạo + 500ml Nước mắm

 

ketoanNC3
#7 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 01:06:31(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 10/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bầu

 

ketoanNC3
#8 Đã gửi : 11/10/2018 lúc 03:44:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 11/ 10 /2018
Lisa Phương
NC3
 
1,000,000 

 11/ 10 /2018
Ông Phan Hùng Dương - CK Eximbank
NC3
 
5,000,000 

 11/ 10 /2018
Ông Nguyễn Minh Đạt - CK Eximbank
NC3
 
100,000 

 

Sửa bởi người viết 11/10/2018 lúc 06:03:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#9 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 01:09:56(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 12/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bắp cải

 12/ 10 /2018
Cô Trang
NC3
 
300,000 

 12/ 10 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
50kg Quần áo

 

Sửa bởi người viết 15/10/2018 lúc 09:48:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC3
#10 Đã gửi : 15/10/2018 lúc 01:21:16(UTC)
ketoanNC3


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 2,750
Đến từ: TP.HCM

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC3 được thu trực tiếp tại Quán NC3 do kế toán Quán Cơm NC3 ketoanNC3 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC3 được thu tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toánQuỹ Bông Sen KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật 15/ 10 /2018
Cô Năm Cơm Tấm An Dương Vương
NC3
 
 
30kg Bí đỏ

 15/ 10 /2018
Cô Nguyễn Thị Kim Anh
NC3
 
1,000,000 

 15/ 10 /2018
Ẩn danh
NC3
 
 
20kg Quần áo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.338 giây.