Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC1
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 02:57:54(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2018
  Chị Trần Thị Lê Hà  
NC1
 
800,000 
 

01/10/2018
  Ẩn danh (PT 002862)
NC1
 
2,000,000 
 

01/10/2018
  Anh Nguyễn Minh Tuấn 
NC1
 
10,000,000 
 

01/10/2018
  Anh Quang Trần
NC1
 
2,000,000 
  

01/10/2018
  Anh Lộc
NC1
 
200,000 
 

01/10/2018
  Ẩn danh (PT 002945)
NC1
 
 
  40kg gạo (10kg x 4)

01/10/2018
  Cô Mai _ Trần Hưng Đạo 
NC1
 
 
 20kg gạo (10kg x 2)

01/10/2018
  Cơm chay Thanh Lương
NC1
 
 
  100kg gạo (50kg x 2)

01/10/2018
  Chú Châu (Quận 1)
NC1
 
 
 100kg gạo ( 50kg x 2)

01/10/2018
  Anh Mai Xuân Dũng
NC1
 
 
  20kg gạo (5kg x 4)

01/10/2018
  Eximbank Trung Sơn 
NC1
 
1,000,000 
 

01/10/2018
  Ẩn danh (PT 002867)
NC1
 
200,000 
  

01/10/2018
  Chú Thành
NC1
 
 
 20kg gạo 

01/10/2018
  Nhà Hàng Baofi
NC1
 
 
  30kg gạo 

Sửa bởi người viết 02/10/2018 lúc 12:28:58(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#2 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 12:32:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

02/10/2018
  Anh Luân  
NC1
 
 
 10kg gạo (5kg x 2)

02/10/2018
  Chị Thư
NC1
 
 
 20kg gạo

ketoanNC1
#3 Đã gửi : 03/10/2018 lúc 01:12:51(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/10/2018
  Cô Duyên  
NC1
 
1.000.000 
 

ketoanNC1
#4 Đã gửi : 05/10/2018 lúc 05:10:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/10/2018
  Anh Lê Quy Nam  
NC1
 
500,000 
 

05/10/2018
  Cụ bà Vũ Thị Thân
NC1
 
 
 10kg gạo 

05/10/2018
  Chị Loan (Nguyễn Cảnh Chân _P. Cầu Kho _ Quận 1) 
NC1
 
 
 50kg gạo

05/10/2018
  Chị Huỳnh Vân Trang
NC1
 
 
10kg gạo + 0.5l nước mắm  

05/10/2018
  Cô Nga
NC1
 
 
 5kg bột ngọt (1kg x 5)

ketoanNC1
#5 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 01:58:07(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/10/2018
  Gas Đại Á  
NC1
 
 
 50kg gạo

06/10/2018
  Ẩn danh (PT 002809)
NC1
 
 
 36lit nước tương (72 x 500ml)

06/10/2018
  Anh Phạm Quang Dũng (CK ACB ngày 1/10)  
NC1
 
500,000 
 

06/10/2018
  Ẩn danh (PT 002872) CK ACB ngày 4/10
NC1
 
100,000 
 

06/10/2018
  Cô Trần Ánh Tuyết (CK ACB ngày 5/10)
NC1
 
 1,200,000
 

Sửa bởi người viết 06/10/2018 lúc 04:06:31(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#6 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 12:46:52(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/10/2018
  Ẩn danh (PT 002810)  
NC1
 
 
 10kg gạo

ketoanNC1
#7 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 12:48:30(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/10/2018
  Ẩn danh (PT 002874)  
NC1
 
500,000 
 

08/10/2018
  Cô Tiên
NC1
 
200,000 
 

08/10/2018
  Ẩn danh (Pt 002876)  
NC1
 
50,000 
 

08/10/2018
  Chú Nguyễn Văn Cao
NC1
 
500,000 
 

08/10/2018
  Chị Chu Thị Hiền  
NC1
 
1.000,000 
 

08/10/2018
  Chị Uyên
NC1
 
4.000.000 
 

08/10/2018
  Ẩn danh (Pt 002880)  
NC1
 
200,000 
 

08/10/2018
  Anh Võ Tấn Lộc
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

08/10/2018
  Cô TRần Kim Thạch  
NC1
 
 
 50kg gạo

08/10/2018
  Chị Trần Thị Mai Tiên
NC1
 
 
 20kg gạo

08/10/2018
  Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Long Châu  
NC1
 
 
 40kg gạo

08/10/2018
  Ẩn danh (PT 002815)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

08/10/2018
  Cô Nguyễn Phi Tâm (33 Tuận Kiều _ F13 _ Quận 5)  
NC1
 
 
 50kg gạo (5kg x 10)

08/10/2018
  Cô Chúc Xa
NC1
 
 
 70kg gạo ( 50kg + 20kg)

Sửa bởi người viết 09/10/2018 lúc 01:58:09(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanquybs
#8 Đã gửi : 08/10/2018 lúc 02:26:15(UTC)
KetoanquyBS


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-10-2012(UTC)
Bài viết: 3,619
Viet Nam
Đến từ: ld

Cảm ơn: 1 lần

Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm Nụ Cười 1 (NC1) được thu trực tiếp tại văn phòng Quỹ Từ thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng do kế toán Quỹ Bông Sen (ketoanquybs) cập nhật. Các khoản thu trực tiếp tại Quán NC1 xin xem phần cập nhật do kế toán Quán Cơm NC1 (ketoanNC1) cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/10/2018
Nguyen Minh Chau ( chuyển khoản VCB) ủng hộ quán cơm nụ cười 1
 NC1
 
1.000.000
 

ketoanNC1
#9 Đã gửi : 09/10/2018 lúc 02:08:59(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/10/2018
  Anh Long Vũ (Phú Nhuận )  
NC1
 
500,000 
 

09/10/2018
  Anh Khải
NC1
 
500,000 
 

09/10/2018
  Ẩn danh (Pt 002883)  
NC1
 
1.000.000 
 

09/10/2018
  Cô Mai (TRần Hưng Đạo)
NC1
 
 
 20kg gạo

09/10/2018
  Anh Lại Minh TRí  
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

09/10/2018
  Cô Chúc Xa
NC1
 
 
 50kg gạo

09/10/2018
  Anh Lâm (430/14 _ Nguyễn Đình Chiểu _ Quận 3)  
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

09/10/2018
  Nguyễn Kim NGọc (390/38 _ Nguyễn Đình Chiểu _F4 _ Quận 3)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

09/10/2018
  Chú Hòa  
NC1
 
 
 50kg gạo

09/10/2018
  Chú Hào
NC1
 
 
 18lit nước tương (36c x 500ml)

09/10/2018
  Anh Nhân
NC1
 
300,000 
 

09/10/2018
    Cô Huỳnh Vân Trang
NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5l nước mắm

09/10/2018
  Anh Hoàng
NC1
 
 
 30kg gạo

Sửa bởi người viết 10/10/2018 lúc 12:46:09(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#10 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 12:47:45(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/10/2018
  Chị Tâm  
NC1
 
1.000,000 
 

10/10/2018
  Bác Huyền Trang
NC1
 
100usd x 23.320= 2.332.000 
 

10/10/2018
  Chị Trang Ngo  
NC1
 
600usd x 23.320= 13.992.000 
 

10/10/2018
  Chị Thư
NC1
 
 
 50kg gạo + 500ml nước tương + 800ml dầu ăn (400ml x 2)

Sửa bởi người viết 11/10/2018 lúc 04:32:27(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#11 Đã gửi : 11/10/2018 lúc 04:41:48(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/10/2018
  Chị Phương Tiên  
NC1
 
500,000 
 

11/10/2018
  Chú Minh
NC1
 
500.000 
 

11/10/2018
  Chị Lê Băng Tâm 
NC1
 
3.500.000 
 

11/10/2018
  Anh Long_ Quận 1
NC1
 
 
 12l dầu ăn (2lit x 6) + 12 lit nước rửa chén (4lit x 3)

11/10/2018
  Ẩn danh (PT 002829)
NC1
 
 
 100kg gạo (50kg x 2)

ketoanNC1
#12 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 05:01:03(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/10/2018
  Cô Kim Võ (Mỹ Tho)  
NC1
 
700,000 
 

12/10/2018
  Dì Ba Phượng
NC1
 
 
 50kg gạo 

12/10/2018
  Ẩn danh (PT 002831) 
NC1
 
 
 10kg gạo + 0.5l nước mắm

12/10/2018
  Ẩn danh (PT 002832)
NC1
 
 
10l dầu (5lit x 2)  

ketoanNC1
#13 Đã gửi : 13/10/2018 lúc 12:58:25(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/10/2018
  Anh Hải Nguyễn Micro Analog   
NC1
 
100 USD x 23.320= 2.332.000 
 

13/10/2018
  Chị Hạnh Nguyễn
NC1
 
1.000.000 
  

13/10/2018
  Gia đình Khánh Vân 
NC1
 
1.000.000 
 

13/10/2018
  Cô Hạnh
NC1
 
500.000 
   

13/10/2018
  Bảo Việt _ Nhân Thọ
NC1
 
8.200.000 
 

13/10/2018
  Chị Văn Thị Hồng
NC1
 
300.000 
 

Sửa bởi người viết 15/10/2018 lúc 03:09:06(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC1
#14 Đã gửi : 15/10/2018 lúc 03:10:19(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

14/10/2018
  Chị Mai Anh   
NC1
 
500.000 
 

ketoanNC1
#15 Đã gửi : 15/10/2018 lúc 03:14:50(UTC)
ketoanNC1


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 25-05-2013(UTC)
Bài viết: 3,470
Woman
Đến từ: TP.HCM

Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết

 

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC1 được thu trực tiếp tại Quán NC1 do kế toán Quán Cơm NC1 ketoanNC1 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC1 được thu tại văn phòng Quỹ Từ Thiện Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán KetoanquyBS cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/10/2018
  Chị Lan Anh   
NC1
 
1.000.000 
 

15/10/2018
  Chị Vân
NC1
 
500.000 
  

15/10/2018
  Ẩn danh (PT 002751) 
NC1
 
50 USD x 23.300 = 1.165.000 
 

15/10/2018
  Hoàng Yến Chipi
NC1
 
200.000 
   

15/10/2018
  Cô Hằng (Chung cư 328 _ Võ Văn Kiệt _ Quận 1)
NC1
 
 
 50kg gạo

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.980 giây.