Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC4
#1 Đã gửi : 01/10/2018 lúc 03:59:56(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

01/10/2018
Trần Minh Thành
NC4
 
1.000.000 
  

01/10/2018
Ngân hàng Eximbank Trung Sơn
NC4
 
500.000  
  

 

ketoanNC4
#2 Đã gửi : 04/10/2018 lúc 03:40:40(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

04/10/2018
Nguyễn Viết Đức
NC4
 
1.000.000 
  

04/10/2018
Huynh Gíac Tâm
NC4
 
500.000  
  

04/10/2018
Nguyễn Thị Me
NC4
 
   
  50kg gạo

04/10/2018
Nguyễn Lộc Phát
NC4
 
   
  50kg gạo

 

ketoanNC4
#3 Đã gửi : 04/10/2018 lúc 03:41:57(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

03/10/2018
Anh Duy
NC4
 
 
  50kg gạo

 

ketoanNC4
#4 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 08:03:55(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

05/10/2018
Cô Ba Phúc
NC4
 
 
 22 bao quần áo cũ

05/10/2018
Chị Hương
NC4
 
 
  20kg gạo

 

ketoanNC4
#5 Đã gửi : 06/10/2018 lúc 08:06:12(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

06/10/2018
Chị Bích Lệ
NC4
 
300.000
  

06/10/2018
Chú Sáng
NC4
 
100.000
  

06/10/2018
Nguyễn Thị Thanh
NC4
 
400.000
   

06/10/2018
Châu Nhật Phương Vy
NC4
 
   
 60 gói mì

06/10/2018
Chú Tân
NC4
 
   
  48 trứng gà

 

Sửa bởi người viết 06/10/2018 lúc 08:14:01(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ketoanNC4
#6 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 09:03:00(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

07/10/2018
Cô Tâm
NC4
 
 
 30kg gạo

 

ketoanNC4
#7 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 09:05:10(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

08/10/2018
Ẩn danh ( PT 01698)
NC4
 
100.000 
  

08/10/2018
Duy
NC4
 
 2.000.000
   

08/10/2018
Chị Uyên
NC4
 
 4.000.000
   

08/10/2018
Chị Hiếu
NC4
 
 
  200kg gạo

 

ketoanNC4
#8 Đã gửi : 10/10/2018 lúc 09:07:52(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

09/10/2018
Trần Duy Nam Anh
NC4
 
500.000 
  

09/10/2018
Chị Phương
NC4
 
2.000.000 
  

09/10/2018
Chú Tân
NC4
 
 
   100 trứng gà

09/10/2018
Chú Lộc
NC4
 
 
   25kg gạo

09/10/2018
Nguyễn Thị Lai ( Thủ Thừa - Long An)
NC4
 
 
  10 kg gạo ; nước mắm (1c x 0,5lit)

09/10/2018
Mai Xuân Việt
NC4
 
 
   50kg gạo

09/10/2018
Kính thuốc Sài Gòn (170 khánh hội, Q4)
NC4
 
 
  50 kg gạo 

 

Sửa bởi người viết 11/10/2018 lúc 03:47:37(UTC)  | Lý do: Bổ sung thông tin nhà hảo tâm

ketoanNC4
#9 Đã gửi : 11/10/2018 lúc 03:46:29(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

11/10/2018
Lisa Phương
NC4
 
1.000.000 
  

11/10/2018
Nguyễn Thị Hường
NC4
 
500.000 
  

11/10/2018
Nguyễn Ơn - Củ Chi
NC4
 
1.000.000 
  

11/10/2018
Cô Cổ Thị Xuân Huyền
NC4
 
500.000 
  

11/10/2018
Bích Lệ
NC4
 
200.000 
  

11/10/2018
Anh Chị Phượng
NC4
 
  
  50kg gạo

11/10/2018
Ngọc Hoa (Q4)
NC4
 
  
  100kg gạo

 

ketoanNC4
#10 Đã gửi : 11/10/2018 lúc 03:48:20(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

10/10/2018
Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
NC4
 
500.000 
  

 

ketoanNC4
#11 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 03:08:15(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

12/10/2018
Cô Kim Võ
NC4
 
700.000 
  

12/10/2018
Nhóm OMD Sài gòn
NC4
 
1.500.000  
  

 

ketoanNC4
#12 Đã gửi : 13/10/2018 lúc 03:23:48(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

13/10/2018
Cô Cúc
NC4
 
500.000 
  

13/10/2018
Anh Nguyễn Minh Trí
NC4
 
2.000.000  
  

13/10/2018
Nguyễn Ngọc Hoài Thương
NC4
 
   200.000
   

13/10/2018
Lệ
NC4
 
200.000
  

 

ketoanNC4
#13 Đã gửi : 16/10/2018 lúc 02:46:28(UTC)
ketoanNC4


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 17-08-2013(UTC)
Bài viết: 2,599
Đến từ: TP.HCM

 Dưới đây là các khoản đóng góp cho Quán Cơm NC4 được thu trực tiếp tại Quán NC4 do kế toán Quán Cơm NC4 ketoanNC4 cập nhật. Các khoản đóng góp cho quán Cơm NC4 được thu tại văn phòng Quỹ Bông Sen hoặc được chuyển khoản qua ngân hàng xin xem phần cập nhật bên dưới do kế toán Ketoan Qũy Bông Sen ketoanquybs cập nhật.

NGÀY
Tên công bố
Yêu cầu sử dụng
Quán cơm XH
Trợ giúp y tế
Số tiền
Hiện vật

15/10/2018
Ẩn danh (PT 3057)
NC4
 
  
  50kg gạo

15/10/2018
Ẩn danh (PT 3058)
NC4
 
  
  10kg gạo

 

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.451 giây.