Diễn đàn Soncamedia

Thông báo

Icon
Error

ketoanNC7
#1 Đã gửi : 17/10/2018 lúc 02:27:24(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

17/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

17/10/2018
Hành lá (1 kg *32,000)
 
32.000

17/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15.000

17/10/2018
Tỏi + ớt + nước đá 
 
40.000

17/10/2018
Chổi (2 cây * 30,000) 
 
60.000

17/10/2018
Nước rửa chén (1 bình * 25,000)
 
25.000

17/10/2018
Bắp cải (17 kg * 14,000)
 
238.000

17/10/2018
Thuốc diệt chuột (2 gói * 25,000)
 
50.000

17/10/2018
Trả tiền nước kỳ 10/2018
 
381.000

17/10/2018
Trả tiền internet 
 
168.000

17/10/2018
Trả tiền cước điện thoại bàn 
 
156.000

17/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 309 suất x 2.000 đ (+ 15 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 324 suất 
618.000 
 
Tổng cộng
618.000
1.375.000

ketoanNC7
#2 Đã gửi : 19/10/2018 lúc 01:50:44(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

19/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

19/10/2018
Hành lá (1 kg *30,000)
 
30.000

19/10/2018
Tỏi + ớt
 
30.000

19/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000) 
 
15.000

19/10/2018
Gia vị cà ri 
 
60.000

19/10/2018
Bắp cải (17 kg * 14,000)
 
238.000

19/10/2018
Trả tiền ga 15/10.2018 - trừ tiền ga dư 31.427đ (2 bình * 1.178.500)
 
2.325.000

19/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 302 suất x 2.000 đ (+ 14 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 316 suất 
604.000 
 
Tổng cộng
604.000
2.908.000

ketoanNC7
#3 Đã gửi : 22/10/2018 lúc 02:47:00(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

22/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

22/10/2018
hạt nêm nấm (1 gói *42,000)
 
42.000

22/10/2018
Hành lá (1 kg *30,000)
 
30.000

22/10/2018
Ớt + nước đá  
 
20.000

22/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15.000

22/10/2018
Ống xả bồn rửa chén 
 
10.000

22/10/2018
Trả tiền Grab chở đồ chay
 
64.000

22/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 223 suất x 2.000 đ (+ 14 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 237 suất 
446.000 
 
Tổng cộng
446.000
391.000

ketoanNC7
#4 Đã gửi : 24/10/2018 lúc 02:55:29(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

24/10/2018
Khoai mỡ (17 kg * 25,000)
 
425.000

24/10/2018
Hành lá (1 kg * 30,000)
 
30.000

24/10/2018
Rau om + ngò gai
 
10.000

24/10/2018
Rau muống (7 kg * 15,000)
 
105.000

24/10/2018
Nước rửa chén (1 bình * 25,000)
 
25.000

24/10/2018
Trà (1 gói * 36,000)
 
36.000

24/10/2018
Chổi cỏ (2 cây * 40,000)
 
80.000

24/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

24/10/2018
Bí xanh (17 kg * 14,000) - 22/10/2018
 
238.000

24/10/2018
Gà đông lạnh (10 thùng * 330,000)
 
3.330.000

24/10/2018
Tỏi + ớt 
 
20.000

24/10/2018
Trả tiền chở gà 
 
80.000

24/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 298 suất x 2.000 đ (+ 16 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 314 suất 
596.000 
 
Tổng cộng
596.000
4.589.000

ketoanNC7
#5 Đã gửi : 26/10/2018 lúc 02:19:58(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

26/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

26/10/2018
Hành lá ( 2 kg * 25,000)
 
50.000

26/10/2018
Tỏi + ớt + nước đá 
 
40.000

26/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000) của 24/10/2018
 
15.000

26/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15.000

26/10/2018
Ống xả bồn rửa chén 
 
10.000

26/10/2018
Bột màu điều
 
15.000

26/10/2018
Bắp cải (17 kg * 16,000)
 
272.000

26/10/2018
Cải ngọt (15 kg * 16,000)
 
240.000

26/10/2018
Bún tàu (3 kg * 35,000)
 
105.000

26/10/2018
Thịt heo xay (10kg * 80,000)
 
800.000

26/10/2018
Trứng gà (350 trái * 2,200) 
 
770.000

26/10/2018
Dây xích xe máy (1 sợi * 160,000)
 
160.000

26/10/2018
Thu quản lý tài khoản (trừ TK VCB)
 
22.000

26/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 272 suất x 2.000 đ (+ 10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 282 suất 
544.000 
 
Tổng cộng
544.000
2.724.000

ketoanNC7
#6 Đã gửi : 30/10/2018 lúc 10:59:29(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

29/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

29/10/2018
Hành lá (1 kg * 25,000)
 
25.000

29/10/2018
Tỏi + ớt
 
30.000

29/10/2018
Miếng cước rửa chén (10 miếng * 4,000)
 
40.000

29/10/2018
Long nảo (1 gói * 15,000)
 
15.000

29/10/2018
Bí xanh (17 kg * 16,000)
 
272.000

29/10/2018
Bắp cải (17kg * 15,000)
 
255.000

29/10/2018
Chanh (1 kg *15,000)
 
15.000

29/10/2018
Thuốc diệt chuột 
 
15.000

29/10/2018
Làm chìa khóa tủ
 
60.000

29/10/2018
Dây xích xe máy (1 sợi * 160,000)
 
160.000

29/10/2018
Trả lương NV - đợt 2 - T10/2018
 
8.880.000

29/10/2018
Trả tiền ga 24/10/2018 - trừ tiền ga dư 31.427đ (1 bình * 1.178.500)
 
1.146.000

29/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 263 suất x 2.000 đ (+ 10 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 273 suất 
526.000 
 
Tổng cộng
526.000
11.133.000

ketoanNC7
#7 Đã gửi : 31/10/2018 lúc 02:36:51(UTC)
ketoanNC7


Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 10-11-2015(UTC)
Bài viết: 1,424
Viet Nam
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGÀY
Diễn giải7Số tiền
Thu
Chi

31/10/2018
Chuối (30 kg x 7.000)
 
210.000

31/10/2018
Gia vị xá xíu (29/10/2018)
 
60.000

31/10/2018
Cải ngọt (17kg * 17,000)
 
289.000

31/10/2018
Bầu (17 kg * 14,000)
 
238.000

31/10/2018
Bột màu điều 
 
45.000

31/10/2018
Chai xịt muỗi 
 
60.000

31/10/2018
Tỏi + ớt + nước đá 
 
40.000

31/10/2018
Nước rửa chén (1 bình * 25,000)
 
25.000

31/10/2018
Hành lá (1 kg * 25,000)
 
25.000

31/10/2018
Nước màu (1 lít * 20,000)
 
20.000

31/10/2018
Chanh (1 kg * 15,000)
 
15.000

31/10/2018
Bao loại 2 kg * bao loại 12-20 (13kg * 38,000)
 
494.000

31/10/2018
Muỗng nhựa (4 cục * 88,000)
 
352.000

31/10/2018
Hộp cơm (3 cây * 157,000)
 
471.000

31/10/2018
Bao tay xốp (3 kg* 48,000)
 
144.000

31/10/2018
Ly uống nước lớn (5 cây nhỏ * 13,000)
 
65.000

31/10/2018
Trứng gà (200 trái * 2,000)
 
400.000

31/10/2018
Thịt heo đùi (15kg * 86,000)
 
1.290.000

31/10/2018
Số suất cơm bán ra là: 333 suất x 2.000 đ (+ 5 suất  biếu cho hộ nghèo trên địa bàn P.4 - Q.10). Tổng cộng 338 suất 
666.000 
 
Tổng cộng
666.000
4.243.000

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF | YAF © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.914 giây.